Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

) D(I 1. uo to 11 ly I-, t- %}E £ K& three Lozenges; 12 years J I Mb \X & "O > Ml ft J V' VWll and upwards, four Los- ■JP £ j £ i 1VA Xit Ml f I | I 1 »S snges; for three succes- sive nights.^ Furik^^j & 416 JJYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW \J pennau teiluoedci a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hyned rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yu dioddef oddiwrth y Ilyngyr o'r plentyn bach kyd y dyn cadarn. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gelhr ei harfer ya ddiberygl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaetn ar ei aol. Gadawaut ddylanwad iachus a chryfhaol ar ei hol, gan hyony <:eUid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, K nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gydream, aery llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYDDION. Llyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn Hsu, a'r genau yn sych. I R J I • T. JJ- Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rnodai ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef IorWerth's Wormwood Worm Lozenges. Geltid llanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwyd yn ddiweddar. I'w cael gan bob fferyllydd parchus. „TTV1, Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr. GW1LVM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A danfonir hwynt am 14, 34 neu 55 Steunps yn 01 y size, is. ild. 2f. gd. neu 4$. 6d. (.P ,IULTABLE FOP,,IRT-TRONTS :COUARS. 2552 liiiiiin^iiailS Purity of Blood Essential to Life, Health and Strength. .rpe-se Pills surpass all other known Medicines for Purifying the BLOOD being safe and yet effective, they are available for all as a Domestic and Household remedy. In congestions and obstructions of the LUNGS and LIVER, they quickly remove file cause of the disease, and in constipation and disordered condition of the BOWELS, they act as a cleansing aperient, removing irritant matter from the intestinal canal, and relieving spasms, cramps, and painful gripings. Bilious Headaches, Nausea and i Foul Stomach, Loss of Appetite, and Lowness of Spirits. The cleansing properties of these Pills soon produce a wonderful change in the constitution, removing all excess of bile, headache, palpitation, pains after eating, and giddiness. They restore the appetite, clear the complexion, and improve the general health. The Mother's Friend. Females' Specifics. Every Mother of a Family should know the value of these Pills in removing all accumulations and restoring suspended or perverted secretions at various critical periods of female life they are useful beyond measure they can be taken safely by females of all ages, and are invaluable in all children's Jomplaints. Debilitated Constitutions, Trem- blings, and Loss of Nervous Energy. These Pills are unsurpassed as Nervine Tonics they correct all irregularities and weaknesses. They act so kindly, yet so energetically on the functions of digestion, that the whale body is revived, the blood is purified, and the muscles become firmer and stronger; therefore sufferers from Nervous Weakness in every ferm should give them a fair and honest trial. The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. ijd., 2S. gd., 4S. 6d., lIS., 22S., and 33S. each. ■ Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and .can lje had in any language. N.B.—Advice can be obtained, free of charge, by allying at the above address, daily, between the hot&s of 11 and 4, or by letter. Gwellhad oddiwrth anwyd mewn 10 mynyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae ynhyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A BYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have been pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lic., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,—W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins <Ss Bosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD. —Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman s Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes yn wirioneddol. D,s.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid oi C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- vseafnder a dihoendra, lasau, diffyg archwaeth- diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugam Sud. Nid anwiredd yw hyn oblegyd y maent il h wedi ewneyd hyny mewn miloe^a o achosion.^ Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwvstrau, a chytiawnant yr hyn sydd 3m Os cvmerir y Peleni hyn fel y cyfanvyddir ar glawr pobBlwchbyddantynsicr o adfervd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I SaSlyd, a phob anhwylder I'rhwnymae agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiora cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. "Fel meddveiniaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y anmhrisiadwy. Yn fuan y symudantpob JTW afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd 1 anadlu ^D^utirt^cyhoedd fynu. gweied fodar^b blwch yn argraffedig y geiriau:— Beechams PUIS, St. Helens." Heb hyny, m fyddant ond ffU#krotcedigac ar werth yn gyfanwerthaman- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St Helen's swydd Lancaster, mewn blychau pris Is lie., a 2s. S yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 Uythyrnod. Ar weith gan hoH Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2422 DAVIES AND SONS, 5, GUILDflALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES AND. SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. L-259 WYDDFkR "GWLADGARWR" am S bob math o Daflenau Cyfrifon, Rheolau Cymdeithasau Dyngarol, &c., &c. C, V 0 R r., ImlùiB8 I Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buc"1r Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawr 0 nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poen yn y Cfe/ft, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treiniliad, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad 0 bwysan yn y Cefn, y Ltvynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a bias annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol, Parotoir y Pelenau uchod mewn tr% ddulliau gwahanol, fel y canlyn:- No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil 0 Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eipliih y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDD DA I'R CLAF:—Yr wyf wedi unalyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwYJ o'r farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a acbosent mi^ a'r ysgafnder yn fy mhex>. F» wnaeth Doctoriaid Abirdar a Merthyr e- '"9reu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd it vsr am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwirh un o honynt. Prynais fiychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid 0 "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. UIMJ.'HIBFCNSM Pl-, L At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod Iluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS o wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cvstal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar framp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y rilwch. Kirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MB. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfieusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod,, ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion^ a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS; 1 sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar-. edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch^ yn gywir, j W G JAMES (Gwilyro Ddu o Went). Ar werth mewn blychau ls. lie. a 2s. 9c.' yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. CAN—" TEIMLAD SERCH;" YN Y DDAU NODIANT. Y geiriau Cym- jL raeg gan Watcyn Wyn a'r geiriau Seisnig gan W. L. Gardner. Y gerddoriaeth gan T. D. Williams (Eos Dyffryn), R.A.M. Pris, 6c. Yr elw arferol i lyfrwerthwyr. I'w chael gan yr awdwr :-lA Pulross-road, Brixton, London, S.W. Bydd Eos DYFFRYN yn agored i dderbyn en- gagements i ganu mewn cyngherddau, ac i feirniadu mewn Eisteddfodau. 2534A. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water or aerated waters. Beware of spurious imitations. RANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Obtained on draught and in bottles, at All Restaurants, Inns, and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. kX The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. %-X Supplied to the Queen at all the Palaces. To the Govenor-General of Canada, To the Aristocracy, and general public. THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. T 2573 Newyddion Diweddaraf. R H Y ITY D D! ALMANAC Y CYMRY AM 1882, PRIS UN GEINI0G. DYMUNIR galw sylw neillduol y Cyhoedd at yr Almanac uchod, gan ei fod yn well- iant ar bob Almanac a gyhoeddwyd eto yn yr iaith Gymreig. Cynwysa y mater arferol, ac hefyd sylwadau neillduol i 0 Bwys Mawr i'r Genedl yn gyffredinol. Cofrestr gyfiawn o Ffeiriau a, Marchnadoedd Cymru.—Cyfreithiau y Pawnbrokers a Mesur Cau y Tafarndai ar y Saboth. Marwolaeth Iarll Beaconsfield a Thomas Car- lyle. — Brad-lofruddiaeth Ymerawdwr Rwsia a Saethiad a Marwolaeth Arlywydd America. Cân ddigrif — Englynion — Oen Daflen — Lloi Daflen, a Llanw y M6r. Darnau o Bregethau—Amrywion Ha-nesiol Priodasau Ymneillduol-Y Testament Newydd Diwygiedig, &c., &c. Hefyd, wedi ei chyfansoddi YN ARBENIG i'r Almanac hwn, Rhangan, "YR UN HEN STORI," i leisiau gwrywaidd, gan Dr. Parry. Y mae y music yma yn unig yn werth dwsin o Almanacau cyffredin. D.S.-Telerau neillduol i Lyfrwerthwyr a Dos- barthwyr. Gyrer archebion ar unwaith i'r Cyhoeddwr:—B. PARRY, 13, Castle street, Swansea. 2570 Peleni Llysieuol KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, Treiwch Beleni Llysieuol Kernick. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd eu cy- meryd, ac nid yw yn amgenrheidiol i aros yn ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyf- ansoddiad, ac maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddyginiaeth oreu yn y byd. ——— Gellid cyhoeddi miloedd b Gymeradwyaethau tra ffafriol iddynt. Y mae P ELENI KER- NICK yn cryfhau a bywiocau yr holl gyfan- soddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewnperthynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y Feddyginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellii eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan Ddirprwywyr penodedig, mewn Blychau Is. lize. a nc., gyda ehyfarwyddiadan pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Llysieuol KERNICK I LADD LLYNGYR. YMAE y Teisenau hyn y feddyginiaeth fwyaf A. effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cynyg i'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heff- aith, fel y gall plant o bob oed a sefyllfa eu cymeryd gyda'r diogelwch mwyaf. Y maent hefyd mor wasanaethgar i blant o gylla gwan a gweddau llwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfan- soddiad trwy greu archwaeth. sigr Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau hyn, fyddai diin un teulu hebddynt. I'w cael mewn blychau Is. l|c. a 7' c. yr un, gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peleni Llys-' ieuol Kernick. Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn neu flwch. COFFI DANDELION PUR KERNICK. OS ydych am yfedbeth PUR, gofynwch am KERNICK'S DANDELION COFFEE, a. gwrthodwch unrhyw goffi arall. Y mae wedi ei barotoi o wraidd ffres y planhigyn gyda'r gofal mwyaf, ac y mae ei bris yn ei osod o fewn cyr- haedd pawb. Y mae yn llawer cryfach na choffi j cyffredin. Gwel tystiolaeth oddiwrth Wentworth,j Lascelles Scott, Ysw., aelod a bathodynedydd o'r^ Society of Arts, ac awdwr Food, its adultera- tions and the manner of detecting them." Ar werth gan bob fferyllwr cyfrifol a grocers' mewn alcan-lestri 6c., 10c., a Is. 6c. yr un. L149 SHAW'S BLUE. The Best for Laundry. P-arposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. e THE DOME BLACK LEAD differs from the JL ordinary kinds in the following IMPORTANT POINTS :—It is manufactured only from selected materials of the best quality, and being prepared by a special process, it not only polishes quickly, but also adheres at once to the stove or grate, thereby avoiding injury to the furniture from dust. Sold by Grocers and Oilmen everywhere. ^SrGOLD MEDAL^ E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYMOUTH. 2383 TRWYN-BEIRIANT ALEX. ROSS.-Offer- -L yn effeithiol ydyw hwn, ond ei ddefnyddio am awr bob dydd, at gymhwyso trwynau ceimion Ei bris ydyw 10s. 8c., wedi ei bacio yn ddirgel aidd. Pamphlet, dau stamp-21, Lamb's Conduit street, High Holborn, London.—Y mae ei Hair Curling Fluid yn crychu y gwallt mwyaf syth ac annhrefnus. 3s. 6c. yw ei bris, neu 54 stamp.- Hefyd y mae ganddo offeryn bychan at wella clustiau sy'n dal i fyny, ac i'w gael am 10s. 6c., neu stampiau. Am 3s. 6c., neu 54 o stampiau, ceir ei Great Hair Destroyer, at newid gwallt llwyd i'w liw gwreiddiol yn fuan. — Gocheler efelychiadau o'r hyn a werthir gan Ross. Gan fod fferyllwyr yn cadw ei nwyddau, gwelwch eich bod yn cael ei Hair Dye at liwiau goleu neu dywyll; 3s. 6c. ydyw. Hefyd, ei Depilatory for Removing Hair, a'i Oil of Cantharides at gynyrchu gwallt a barf. 2530 Gair o Gysur i'r Olaf. CYSUR Ie. O bob cysur, y cysur goraf ellir ei roddi i'r Claf yw fod sicrwydd am ei well- had. i, Ond nis gellir esgor ar y cysur crybwylledig heb ddefnyddio PELENI ac ENAINT ENWOG DAVIES. Y mae lluaws o bersonau wedi cael IACHAD HYNOD trwyddynt. Nid yw y pel- eni a'r enaint hyn fyth yn methu gwella cryg- darddiadau o unrhyw fath, clwyfau, coesau tost, chwyddiadau chwarenog, clefyd y giau, clwyf y marchogion a'r graeanwst, a phoenau yn y frest, yr ochr,-neu'r cefn. A ganlyn yw un o'r tystiol- aethau Iluosog. Mr. Davies, saermaen, Ponty- pridd, a ddywed Gwellhawyd llaw dost i mi trwy ddefnyddio un lot o'ch Peleni ac Enaint Neillduol, ar ol bod ddeuddeg mis o dan wahanol feddygon heb dderbyn unrhyw ymwared, ac yn analluog i ddilyn fy ngalwedigaeth." P AROTOEDIG GAN J. Davies, Fferyllydd, Pontypridd, (Perchenog "Davies' Toothache Pills," &c.) L257

HUGHES'S Patent DROPSY PILLS.