Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Llyfrau Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON WREXHAM. >3L.. J Cysondeb y Pedair EfengyI Gan y Parch. E/HOBINSON, D.D.LL.D., yn nghyda THRAETHAWD ARWEINIOL ar northddrych, hanes, a haneswyr y Pedair Efengyl, JGAN DR. EDWARDS, Bala; gyda Nodiad-au Eglur- caol, a Mapiau o Palestina, Jerusalem, a'r Demi) ■■* Julian^ 3s. 6c.; gyda' r post, 3s. 10c. (32$tudalen.J leuan Gwynedd: ] Ei GOFIANT a'i WEITHIAU BARDDON- OL a RHYDDIAETHOL; gydag Adolygiad ar J ei Gymeriad a'i Lafur. Llian, 3s. 6c.; gyda'r post, 4s.; (pris cyntejig 6s.) 634 tudalen. j Drych mewn Dameg Sylwadau detholedig ar amryw wirioneddau, wedi eu hegluro trwy gyffelybiaethau, ac wedi eu casglu o dros Dri-ugain o wahanol awdwyr; ac ynghylch Deg-ar-hugain o'r cyfryw yn dadau a brodyr parch- edig o Gymru. Gan D. HUGHES, Sir Gaorfyrddin. J v.(.4.il Argraffiad, gyda dros haner cant o sylwudau ychwanegol o'r Tin natur.) Llian, Is.; gyda'r post, Is. 2g. (128 tudalen). Llyfr Pawb ar Bobpeth AlèGRAFFIAD NEWYDD HELAETHEDIG, igydag ATTODIAD o 88 o dudalenau. Llian bardd, 3s. 6c.; gyd(t'1' post, 3s. 10c. Mary Jones: I Y Gymraes fechan heb yr un Beibl. Sef hanes ei thaith bytb-gofladwy i'r Bala i brynu Beibl,-am- ,gylchiad a arweiniodd at sefydliad y Feibl- Gymdeitkas. Argraffiad Newydd Lliall. 6c.; _eyda'r post, 7c. Traethodau Duwinyddol: Gav DR. EDWARDS, Bala. Llian, 9s.; llaner- rhwym, 10s. 6c.; gyda'rpost, 10c. extra (708 tudal.) Traethodau Llenyddol: Gan DR. EDWARDS, Bala. Llian, 8s. 6c.; Jlaner- rhwym, 10s.; gyda'r post, 10c. extra (611 tudalen.) Cymru Fu Yn cynwys Hanesian, Traddodiadau, Chwedlau, ttDamegion Cymreig, &c., &c.; wedi eu hysgrifenu g8.n, lliracthoy, Giasynys, Nioauder, Cyn- ddelw, Oeirw/s &c. &e. Lltan, pris 3s. 6c.; gyda'r. jpost, 3s. 10c. (pris cyntejig, 5s.) (494 tudalenJ. Canwyll y Cymru: a Sef gwaith prydyddol y Parch. RHYS PRICHARD, gynt Ficer Llanymddyfri; gyda Nodiadau Eglur- haol a hanesyddol helaeth. Cynwysa hefyd Hanes Bywyd yr Awdwr, gan y diweddar Barch. RICE REES, O Goleg Dewi Sant. Llian, pris 5s. 6c.; gyda'r post, 6s. ^328 tudalen). EsboAiad Henry a Scott: 0 Geiiesis hyd Esther. Bu y Cymro byd-enwog MATHEW HENRY dros 10 mlynedd yn eyfansoddi y gwaith hwn, a bu farw cyn ei orphen. Mae eylwadau SCOTT, y duwinydd enwog, yn ychwanegu yn fawr at ei werth. Haner-rhivym, 6s.; gyda'r post, '6s. 9c. (pris cyntejig, 18s.) 930 tudalen. r Y Deonglydd Berniadol: Gan y Parch. J. JONES (Idrisyn). Y mae yn cynwys eglurhad raanwl ar bob adnod yn yr HEN DESTAMENT, er gwasanaeth Ysgolion Sabbothol ac addysg deuluaidd. 4 Gyfrol, croen Uo9 pris 14$. ygyfrol; neu drwy'r post, 14s. 9e. y gyfrol. Y Deonglydd Berniadol: Ar y TESTAMENT NEWYDD, gan yr un Aw- dwr. Croen llo, pris 17s.; neu gyda'r post, 18s. (836 tudalen). Llaw-lyfr y Beibl: Next Arweiniad i Fyfyrdod o'r Ysgrythyrau Sanct- aidd: gan Dr. ANGUS; wedi ei gyfieithu i r Gym- raeg gan J. RHYS MORGAN; gyda lluaws o Ychwanegiadau gan y Parch. J. HUGHES, Liver- pool. Llian, pris 10s. 6c.; haner-rhwym, 12s.; Duåa'r post, 12s. 9c. (574 tudalen.) L Christmas Evans: (Sef Hanes ei Fywyd, a chasgliad o 80 o'i Bregeth- 18U mwyaf poblogaidd; ac amryw Ddamegion ac jLreithiau, ynghyda darlun cywir. JJwy GyfroZ- Llian, 3s. 6c. y gyjrol; gyda'rpost, 4s. y gyfrol. Cyfrol Newydd o Bregethau: 0Im y Parch. D. ROBERTS, Wrexham (Caernarfon gynt): Llian, pris 3s. 6c.; gyda'r post, 3s. lie. HEFYD, Ail-Argraffiad y Gyfrol Gyntaf: Gan yr un Awdwr; yn yr un plyg a rhwymiad &'r Oyfrol Newydd. Llian, 3s. 6c.; gyda'rpost, 3s. 11c. »■- VY Gramadeg Gymraeg Gan y Parch. D. ROWLANDS, B.A. (Dewi Mont. Hioitj pris 28.; gydalrpost, 2s. 2g. (128 QvdcilenJ. m« "■■■' QWGPI V K UWLADGAEW am O Gsreu itlheads, a Ohardiau. ARIAN-PA LE A PHA FODD I'W GAEL. Y Cwestiwn dyrys tragywyddol. —Pa fodd i gael allan y dirgelwch. Benthyciwch ? Ie. Ond yn mha le ? Nid mewn swyddfa fenthyciol lie y dygir busnes yn mlaen yn y fath ffordd ag sydd yn troseddu holl ddeddfau uniondeb. Yn mha le, ynte ? Gyda'r IMPERIAL ADVANCE BANK. Paham yno ? Am fod busnes wedi ei gario yn lalaen yn y sef- ydliad hwnw am y chwe.' mlynedd diweddaf mewn ysbryd anrhydeddus a rhyddfrydig—byth, mewn un engraifft, yn cymeryd mantais annyladwy, ond bob amser yn ymddwyn at ei gwsmeriaid lluosog gyda thiriondeb. Gall yr Imperial Advance Bank ddangos canoedd o lytbyrau oddiwrth fenthycwyr (caniatad y rhai a gawsant i wneyd byny), yn datgan diolchgarwch am y driniaeth ryddfrydig a gawsant gan y banc; a gall apelyddion fod yn sicr y cerir busnes yn mlaen yn y dyfodol fel yn y gorphenol. Cydnabyddir diogelwch y banc hwn ar unwaith pan hysbysir apelyddion iddo gael ei adeiladu, a'i fod yn eiddo i'r perchenog, ac yn werth 20,000p. Y mae gan yr IMPERIAL ADVANCE BANK at alwad symiau nifeiriol yn amrywio o lOp. i L,000p. yn barod i'w gosod allan i Ffermwyr, Tai-ddalwyr (boneddigesau neu foneddigion), Siopwyr, Cerbyd- berchenogion, Tafarnwyr, Perchenogion gwartheg, Masnachwyr, Ysgol-berchenogion, Offeiriaid, Ad- eiladwyr, Ystorwyr, Llety-geidwaid, Boneddigion Proffeswrol, Clercod yn dal swyddi sefydlog, Personau ar gychwyn ar fusnes, a phob person cyfrifol arall. Nid yw yr IMPERIAL ADVANCE BANK yn gofyn UN MECHNION, ond rhydd i fenthycwyr heb ysgrifenlaw eu cyfeillion. Rhent, gwysebau cyfreithiol, a benthyciadau yn cael eu talu ymaith, a phob math o gyfleusdra tymorol yn cael ei roddi yn ddioed yn Lloegr neu Gymru. AM hysbysiaeth pellach, galwer yn y banc, neu apeliwch drwy lythyr, yn mynegu y swm gofynol, at L. SIMMONS (PRINCIPAL), 70 a 72, Victoria Street, 25184 LIVERPOOL. Cyfansoddiadau Diweddaraf JL'k W. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFIOX), Music & Musical Instrument Warehouse, \BRIDGE-STffl!MPP, GAER-NARFON. CANEUON (SONGS). S. C. Yn foreu, Arglwydd, y clywi fy llef Can gysegredig, i Soprano neu Tenor. Cyfansoddedig i Madame Edith Wynne. Yn y ddau Nodiant 1 0 Fam a'i Baban. Can newydd i Soprano neu Tenor. Trydydd argraffiad (yn y ddau nodiant) 1 0 Y Bywydfad.' Can ddesgrifiadol newydd, i Baritone 1 0 'Yr Eneth amddifad.' Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant. 0 6 Hiraeth am en gweled. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 0 6 'Yr Hogyn gyru'r wedd.' Baritone. Yn y ddau nodiant 0 6 Adgofion y Morwr. (The Sailor's Meditation). Baritone. Yn y ddau nod- iant 1 0 f Fy Nymuniad. Soprano neu Tenor. Yn y ddau Nodiant 1 0 Cwyn yw sain y canu sydd. Soprano neu Tenor. Yn y ddau nodiant 1 0 Meurig Wyn.' Baritone. Yn y ddau Nodiant 0 6 TRIO. 'Mor fwyn yw'r Awelon. Triawd, S. T. a B. Yn y ddau nodiant. 0 6 ANTHEMAU. Anthem gynulleidfaol, Wele, y mae llygaid yr Arglwydd. Yn y ddau Nod- iant. Hen Nodiant, 3c. Sol-ffa 0 If Anthem y Pasg, I Bu farw Crist.' Yn y ddau Nodiant 0 3 'Clodforwch yr Arglwydd." Chorus. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa 0 2 Anthem angladdol, Gwyn ei fyd y gwr a obeithio yn yr Arglwydd. Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Penygroes, y Pasg, 1879. Yn y ddau Nodiant 0 4 Motett, 'Gweledigaeth loan.' Testyn Cadair Gerddorol Eisteddfod Genedl- aethol Conwy, 1879. Yn y ddau Nodiant 1 6 Sol-ffa 0 6 Gellir cael y chorus diweddaf o'r motett, sef No. 6., 'Amen'* (yn cynwys 21 tudalen) ar wahan. Yn y ddau Nodiant 0 6 Sol-ffa 0 3 'Hyfryd Sain.' At wasanaeth Ysgol- ion, Cymdeithasau Llenyddol, Temlydd- ion Da, Blodau'r Oes, &c. Sol-ffa 0 4 PIANOFORTE PIECES. 'Capstan Polka.' Nett 1 6 VIOLIN AND PIANO. 1. Melody for violin and piano. Easy. Nett 1 6 2. Ditto. More difficult. Nett 1 & HARMONIUM. Yr Harmonydd leuanc.' Sef casgliad syml o alawon detholedig at wasanaeth efrydwyr ieuainc ar yr harmonium, yn cynwys 12 o'r darnau mwyaf poblogaidd 1 0 BRASS BAND PIECES. Nantlle Vale Fantasia. Quick March (on Welsh airs). 1 6 'Capstan Quick March. 1 6 Darnau cyfaddas i gystadleuaeth. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr a. Chdrau. 2545 MAN.-Respectable Man WANTED, to Sell a very superior quality of Foreign Yeast; good living to be made. Write for prices and copy of analyst's report. Dealers supplied in any town in the kingdom. Full supplies guaranteed. —MARK FENTEM, Yeast Importer, Stfcalybridge. 2566 NERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY —A gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.-Address Mr. J. T. SEWELL, Brook Villa, Hammersmith, London. 2580 TY GOMER I'R CYMRY. "Gwybodaeth sydd Nerth." I'R sawl sy'n dymuno cael y manteision goreu JL wrth groesi y Werydd, yn nglyn a'r fares rhataf, bydded iddynt anfon at GOMER ROBERTS (Cymro Dof), yr hwn a rydd iddynt bob gwybod- aeth ddymunol, dros Linellau y White Star, Inman, National, American, a'r Canadian Steamers. DIGON 0 WAITH YN CANADA (DYNIOM, 4p. 15s.; MENYWOD SENGL, 3p. 16s.) Bydd yn cyfarfod a'r rhai fydd o dan ei ofal ar eu dyfodiad i L'erpwl, ac a'u rhydd yn ddiogel (y Cymy gyda eu gilydd) ar fwrdd y Royal Mail Steamers. Cyfarwyddyd anffaeledig, er sicrhau arbediad arian ac amser; ond cofiwch ysgrifenu yn gyntaf (enclose postage stamp for reply) at GOMER ROBERTS, General Passenger Agent, Templar's Hotel, 29, Union- street, Liverpool. Tocynau i bob parth o America, Awstralia, neu unrhyw barth o'r byd, i'w cael gan WILLIAM SHEPHERD 21, Seymour-street, Aberdare. 2558 REGISTERED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT 1S75. OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth bes- wch poenus, ac o'r braidd yn analluog i siarad, cerdded, neu anadlu, dylech ddefnyddio WILLIAMS' BALSAM OF HONEY at Beswch, hen Anwyd, Bronchitis, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, •fee. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau crynhoad yn y' llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb tra yn gorwedd. Y mae yn gwellau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gymeryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a rhyddhad o'r peswch sydd yn ei ganlyn. I blant yn dyoddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, a'r PAS, nid oes ei gyffelyb; y mae yn rhoddi gwellhad union- gyrchoL GWELLHAD RHYKEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae YN awr yn holliach. CHARLES MATTHEWS. Cwmdows, Colly, near Newbridge. Y MAE PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANO. Dywed Mr. Stanley, ar ol treio pob meddyg yn Llundain i wella y peswch, hen anwyd, a cholliad y llais, fod WILLIAMS' BALSAM OF HONEY yn tra rhagori ar ddim a gafodd, ac y mae yn re cymeradwyo pawb i'w ddefnyddio, yn enwedig cantorion, a public speakers, oherwydd y mae yn cryfhau y fynwes, ac yn peri i'r llais swnio fel cloch. GWELLHAD PWYSIG O'R PESWCH, HEN ANWYD, A CHRYGNI. MR. WILLIAMS, ANWYL SYR,—Dymunwyf eich hysbysu i mi fod yn dyoddef oddiwrth anwyd angerddol, ac mewn canlyniad, wedi bod yn ymboeni dan besychiad a chrygni dibaid. Cymerais botelaid o'ch WIL- LIAMS' BALSAM OF HONEY," yr hyn a'm gwellha- odd yn hollol.—Yr eiddoch yn ffyddlon, DEWI HARAN, Auctioneer. LLINELLAU I WILLIAMS' BALSAM OF HONEY." Pan gaffo gwr ei flino Gan beswch ar ei daith, Ei wddf yn grug gan anwyd, A'i bibau'n llawn o waith, Ceir Balm o fel gan Williams Sydd fwy ei werth na'r byd. Gwellhaodd fi drwy gymeryd Un botel-dyna gycL-Dewi Hwran. HEB GAEL SIOM ERIOED YN Y BALSAM OF HONEY. MR. WILLIAMS.—Syr,—Y mae yn dda genyf allu hysbysu fy mod wedi canfod mwy yn eich Balsam of Honey i'M plentyn nag unrhyw feddyg- iniaeth a brofais erioed y mae yn wastadol yn ei waredu o'i beswch, ac yn ysgafnau ei frest, ac yn rhoddi iddo hollol wellhad. Hefyd, yr wyf wedi ei brofi fy hun, a'i gael yr un mor llesol.—Yr eiddoch yn barchus, Parch. D. G. EVANS. Penrhyndeudraeth, G. C. Ar werth mewn Costrelau, ls. lie., a 2s. 9c., gan bob Druggist. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y Costrel mwyaf, sef 2s. 9c. Darparedig yn unig gan y darganfyddwr :— Daniel Tudor Williams, MEDICAL HALLS, 2563 ABERDARE, GLAM. CERDDORIAETH NEWYDD CYHOEDDEDIG Gan I." Jones, Treherbert. CHWEOH BALAD NEWYDD gan D. Emlyn Evans. Sol ffa, Is. ADSAIN O'R GLYN. Can gan D. Emlyn Evans. Hen Nodiant, Is.; Sol-ffa, 4c. CAN Y FAM I'W PHLENTYN. Yn y ddau Nod- iant, gan R. S. Hughes. Pris, 6e. MYFANWY. Deuawd i Tenor a Bass (yn y ddau Nodiant), gan D. Emlyn Evans. Pris 6c. DOCKING CATCH, gan Gwilym Gwent, yn y ddau Nodiant, Pris, 3c. BEAD THIS! A MARVELLOUS CURE FOR WORMS! WORMS!! ASK YOUR CHEMIST FOR Thomas' Pembrey Worm Powders. Sold in packets, 71d., Is. lzld., and 2s. 9c., or 2 send stamps to THOMAS, Chemist, Burry Port, S. Wales. Testimonials on application. 2556 THE MUSICAL COLLEGE of WALES SWANSEA. Principal Dr. JOSEPH PARRY. THE SEPTEMBER TERM commen- ces Monday, the 19th inst. Terms, £ 6 68. Od. per term, for four lessons, and eight classes weekly. For particulars concerning Examina- tions for Medala, Associateships, and the Mynyddog, Anjjbrose Lloyd, and leuan G-wyllt ScholarfliipB—see Prospectus. l%_ fa GWAfif NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau Iechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff elly, cymerer H 0 OD (MAOANSTIIS, y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y PILES, Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithioL GWELLHAD HYNOD! SYR,—Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef "HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn methu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wane; yn awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae llwyddi&nt y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r enw Tacob Hughes ar stamp y Llywodraeth heb hyn twyll ydyw. TRADE MARK "BLOOD PILLS." Cosbir pob ffugiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am Is. lic., Os. 9c., fa 6c. Gydar post Is. 3c., 2s. 11c. a Is. 9c,, oddiwrth y Perchenog— Jacob Hughes, Apothecaries Hall, Llanelly At Berchenogion Meddianau, &c., yn Mhlwyf Aberdar. WRTH ddychwelyd fy niolchgarwch am y v T gefnogaeth a roddwyd i mi am y 14 mlyn- edd diweddaf, dymunwyf hysbysu y cyhoedd fy mod yn barod i wneyd contracts i osod i lawr Service Pipes mewn cysylltiad a'r Main Sewerage, yr hwn sydd yn awr ar waith, a theimlwyf yn hyderus y bydd i fy ymarferiad yn y gorphenol fy ngalluogi i gario allan unrhyw gytundeb ag y byddo i mi gael fy ffafrio ag ef, er llwyr foddlon- rwydd i beirianydd y Bwrdd a'i oruchwyliwr. 2565 JAMES HEK, Junior. AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all American and A ustraliaft Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passenger Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael J cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr Ft cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofal ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMIQ eangaf a mwyaf cyfieus i Deithwyr at Ymfudwyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S.-Gellir ymho yn Aberdar a John James Crown HoteL IECHYD I BAWBI A HYNY YN RHAD I Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m.Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gvff- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho; nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L225 A T M "YSTYR Y PERFFAITH, AC EDRYC^- AR YR UNIAWN," GAN D. JENKINS (MUS. BAC. CANTAB.), ABERYSTWYTH. TONIC SOL-FFA, 20. HEN NODIANT, 4e, CANTAWD NEWYDD—"DAFYDD A SAUL Chwe' Cydgan newydd, yn Nodiant y Sol-ffa, Pris Dwy Geiniog yr un. No. 1. Vengeance, arise! (Ddial, O! cwyd!) No. 2. Hark the solemn Nightingale (Clywch y beraidd Eos fwyn !) No, 3. Heavenly Harp (Telyn Nef!) No. 4. Now, th' impetuous torrents rise ('Nawr y ffyrnig genllif gwyd !) No. 5. Fly, ye sons of Israel, By (Ffowch, chwi feibion Israel, ffowch !) No. 6. 'Twas then, ye sons of God. (Bryd hyn, chwi feibion Duw.) Perfformir y gwaith uchod am y tro cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Merthyr, Awst, 1881, gyda Cherddorfa lawn. Mae y Cydganau a nodwyd yn barod (yn y Sol ffa yn unig). Ceir hysbysrwydd pellach pan gyhoeddir y gwaith ya gyflawn. Pob archebion at yr awdwr, Aberystwyth. 2504 Caneuon JSewyddion GAN H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), GARTH, RUABON. (Tw cael gan yr awdwr a'r llyfrwerthwyr.) Yn y ddau Nodiant, 6c. yr un Eden y Byd: Can ragorol i gystadleuaeth. Gwlad y Mynyddoedd: Can o nodwedd boblogaidd. Gwraig y Cadben: Can ddesgrifiadol ragorol i gystadleuaeth. Geneth y Meddwyn: Can syml mewn cylch cyffredin. Bachgen y Meddwyn: Can mewn cylch cyffredin eto. Ail argraffiad. Gwersi fy Mam: Can i Baritone. Ail argraffiad. MORDAITH BYWYD: Cantawd ddesgrifiadol i blant a chorau ieuainc Yn darlunio bywyd fel mordaith, a'r Nefoedd fel hafan ddymunoL I fod yn barod yn Awst, 1881. Pris yn Sol-ffa, 6c.; Hen Nodiant, gyda chyfeill, iant, 2s. 6c. JBhestr gyflavm i'w chael ond anfon am un cyfeiriad gyda BLAKNDAL yn unig at yr awdwr 2567