Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

MASNACH Y GLO.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hong fawr ar greigiau anhygyrch ffolineb a 1 diystyrwch, a daw yr un dynged eto ir wib- i long a nofia yn bresenol ar ddyfroedd ansicr, yn cael ei chwythu gan awelon dychymyg. MASNACH Y GLO. Mewn cynadledd o berchenogion glofeydd yn mharthau o siroedd Derby a York, ym- driniwyd a materion perthynol i fasnach y lie, ac er fod sefyllfa bresenol y farchnad lo yn galw am ostwng cyflugau yn ol un bunt ar ddeg y cant, penderfynwyd, er mwyn atal annghydfod, i wneyd y gostyngiad yn ol chwech a haner y cant, i'r hyn y cytunwyd yn gyffredinol, heb un eithriad. Mae rhy- bnddion allan mewn amryw lofeydd, a phan orphenir hwynt fe fydd tua, mil o ddynion a hogiau allan o waith o fewn cymydogaeth Wheatley Hill, a'r cwbl i'w briodoli i wasg- feuon masnachol. Mewn gair byr, mae y wlad o'r bron mewn penbleth masnachol, a'r tebygolrwydd ydyw y bydd yn rhaid i'r werin ddyoddef. Yn y cyfeiriad hwn, nid oes dim i'w gael ond cyfres hynod o ddigalon i'r glowr o ganlyniad, nidaf iymhelaethu, ganobeithio cael rhywbeth mwy ca.lonogol yr wythnos nesaf. Maedigoll i'w ddweyd, ond y perygl ydyw dweyd gormod gan hyny, er bod yn ddyogel y tru hwn, terfynaf yr eiddoch, CYMRO GWYLLT.

LLYFRGELL A DARLLENFA RYDD…

GOFYNIADATI. )

Y SENEDD.

EISTEDDFOD MELINIFANDDU.

DOWLAIS.

PONTYPRIDD.

DERRI.

ALLTWEN. j

CASTELLNEDD.

Purwch eich Gwaed a Chryfhewch…

Advertising

"Dan nawdd Dnw a'i dangnef."

Advertising