Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

IFOR PUW e"B HENBLA8:

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

IFOR PUW e"B HENBLA8: nan Y Cymro Llwyddianus yn un o Drefydd Lloegr. XX. DAETH y Nawdd-d £ yn mlaen yn llawer f*ell na'r dysgwyliad. Cyrchai lluoedd o ?ched anffodus y ddinas yno i gael cwpan- flict o dê, vna gwahoddid hwy i ystafeU y .gwasanaeth lie y byddid bob nos yn gweddi'o 9C yn traddodi anerchiadau priodol, yr hyn, trwy fendith Duw, a fu yn foddion dychweliad iluaws ohonynt. Un noswaith tynwyd sylw y Doctor yno at ferch ieuanc hynod anystyriol yr olwg jurtii, er hyny nid ymddangosai ei bod wedi colli yn hoilol ei hunanbarch. Yr oedd yn firoh Bodedig brydferth, ond yr oedd ei %wyd anffoius yn dechreu cymylu ei cjf thegw<'h. Methai y Doctor a thynu ei 41w oddiarni. Vedi gorphen ohoni y o^panaid te oedd ger ei bron, cyfododd i fyned allan. Aeth y Doctor ati a gofynodd »4di a ewyllysiai ddyfod dan nawdd y seiydliad, ond nid ymddangosai ei bod yn gwrando fawr arno. Gofynodd idii eil Ttfaith. a woai hi ddyfod o fewn i ystafell y gwasanaeth crefyddol, gan ei bod yn amser dechreu. Chwarddodd allan yn iachus a .gorynodd i'r Doctor am ychydig geiniogau eer cael gwydraid o frandi. Teimlodd y Doctor drwyddo; daeth deigryn gloew i'w lygad, ac esgvnodd ochenaid dromlwythog .1 fynwes. Gosededd ei law yn dirion ar ei hysgwydd, a dywedodd wTthi,—"Ofy ffltoich anwyl, ai ni wyddoch fod genycn enaid i fyw byth ? Aeth y Doctor i fewn i'r ystaft-11 lie yr oedd lluaw8 o ferched an- jflfodns wedi ymgynmll er gwrando un o'r Otmadwyr trefol yn cynal gwasanaeth. Yn foan wedi dechreu y cyfarfod, dyma y ferch ieuanc vn dyfod i fewn gan eistedd yn Tpayl y drws. Testyn yr anerchiad y nos- wlith hono ydoedd mynediad yr afradlon wlad bell, yn nghyd a pharodrwydd y i'w dderbyn yn ol. Gwrandawai y fCli gyda dwysder ar y darluniai truenus y < gyflwr yr afra-ilon tra yn ngwlad y moch a'r cibau. Ond pan y dywedai y cenadwr am y dysgwyliad prvderus oedd yn mynwes -ti lad am ei ddychweliad, ac Bad oedd wedi tloi y drws un noswaith er pan yr ymad awodd, fel os buasai yn dychwelvd ganol 5108, fod yma ddrws agored yn nhy- ei dad i'% dderbyn, yn nghvd a r llawenydd mawr oedd ar yr aelwyd pan y dychwelodd, daeth g-vren dros ei gwyneb a deigryn o'i llygad. Ar ddiwedd y gwasanaeth safodd rhai ar ol, oqd aeth y nifer luosocaf allan, ac yn eu flith y ferch ieuano grybwviledig. Yn chen ychydig nosweithiau ar ol hyn, fel yr okdd Dr. Puw yn myned i mewn i'r Nawdi-dy, canfvddai yn ngoleuni y llusern ferch ieuanc yn sefvll fel pe yn dysgwyl i tvwun ei gwahodd. Aeth y Doctor ati a gofynodd yn garedig iddi a ewyllysiai ddyfod i fewn i gael cwpacaid o de. Ad- Ttabu ar nnwuith mai y ferch ieuane a welsai yno un o'r nosweithiau blaenorol ydotdi Ufuddhaodd hithau i'r cais yn ewvllysgar, ac wedi gorphen y te.aeth ar onwaith i fewn i ystafell y gwasanaeth. o w al Pwnc y cenadwr y noawaith hono ydoedd jarodrwydi Duw i taddeu yn ei ymddygiad tuag at y butdin hono, ac mai yr hyn a gei8i d lesu Uiist gan y pech->dur gwaethaf ydoedd, D s. ao na phecha mwyach." Cndwai y I'octor sylw neillduol ar y ferch ieutne, a phan orphenwyd y gwasanaeth g4Uoid hi o'r neilldn, gan ofyn iddi a evryllysiai ddyfod dan nawdd y sefydliad. Rhoridolld hithau a-vgrymiad cadarnhaol. "Ai yn Manchester y ganwyd chwi?" gpfynai y Doctor Nagrt, yii sir Gaernarfon," atebal hithau, < ■ Pa beth fu vr achos i chwi ymadael i, chartref, ac vmg»meryd a'r bywyd isel yr. ydych wedi ei arwain," gofynai y Doctor. 44 Fe gefais fy magu," meddai hithau, 41 mewn teulu duwiol, ond tlawd. Yr oedd fy iihad a'm mam yn arfer myned a'u ;plant i'r moddion crefyddol, a phan mewn oedran cyfaidas aethum inau yn aelod xacefvddol.* Cleddaia fy mam, ac felly daeth gofal v teulu i raddau arnaf 6. Yr oedd yno fidhgen ieuanc, mab i un o'r amaeth- wyr crjtaf yn y w lad, yn aelod yn yr un eglwys, yr hQ-n a ddaeth i gtdw fy nghwm- fteiui. Ymgl-, modd fy serch am dano, a fybiwn yn sicr ei fod yntau yn fy ngharu au yn ddidwyll Yn mhen amser cefais hun yn y ffordd deulusidd; y pryd -hwnw hwnw deehreutJd,f yr hwn a garwn ymddyeithrio oddiwrthyf. Oherwydd tlodi iy nhad, be raid fy anfon i dloty y sir, ac yno y ganwyd fy nghyntafanedig, yr hwn -a fu farw yn iuau ar ol hyn. Priododd fy ughariad yn fuan ag un o'r un sefyllfa ag yntau, ac edrychid arno gan grefyddwyr yr t-glwys tel gwr ieuanc pArchus, ac ni fmont yn llonydd nee ei giel drachefn yD ol i'r eglwys. Ond am danaf fi, edrychent cnaf fel dynes wedi colli y ffordd, ac un y dylesid cadw yn mhell oddiwrthyf. Ae, yn wir, felly y gwaeut, er i mi fod lawer tro ar dori fy nghalon mewn awydd am fyned i'r gwasanaeth crefyddol, ond nis gwnaent g mhiiit ag edrych Brnaf, chwaith- ach, fy nghymhell, er mai yr hwn yr edryohent hwy yn barchus arno oedd wedi fy narostwng a'm diraddio Nid aethum i wrando pregeth byth ar ol hyn, dibrisiais fy hun, ao aeth fy mywyd yn faich i mi. Un Boson aethum allan o dt fy nhad gan lwyr benderfynu osod terfyn ar fy mywyd Gan fod y bwthyn lie yr oeddem yn byw yn ymyl craig y mor, pendsrfynais d iflu fy hun drosti. Os ydoedd eglwys Dduw yn fy ngwrthod, gan fy ngweled yn rhy aflan i'm derbyn i'w mynwes, tybiwn fod yr hen for yn barod i'm derbyn, ao y cawswn no guddio fy ngwarth a'm gofid. Yr oedd yn noawaith wyntog, vstormus; curai yr vstorm v tonau hrigwyn yn erbyn danedd y creigiau oedd o dan fy nhraed. ond 0 nid oedd y cyflxo a'r cythrwfl oedd ar ei wyneb yn ddim at yr ystorm oedd yn fy enaid, nes ei daflu yn erbyn creigiau dinystr ac au- obaith. Pan yn syn edrych ar wyneb y trochionfor, ac ar gymeryd y Ham olaf i'w fj ttwes gynhyrfus, dyna lais o'r tu ol i mi yn galw, 4 O, Mary anwyl! paid a gwneuth ur i ti dy hun ddim ni wed; mae i ti groesaw yn nhy dy dad.' Adnabyddais y llais, a ffoais vmaith. Crwydrais y wlad nes i'm ddvtod i Manchester, a phan wedi methu ohonwyf gael un lie parchus i enill ur i ti dy hun ddim niw^ed; mae i ti groesaw yn nhy dy dad.' Adnabyddais y llais, a ffoais vmaith. Crwydrais y wlad nes i'm ddvtod l Maachester, a phan wedi methu ohonwyf gael un lie parchus i enill fy mywioliaeth, aethum i arwain y bywyd hwn. Ond 0! Duw yn unig a &yr y caledi." Torodd allan i wylo yn nch^l, gan guddio ei gwyneb ai napcyn. Wedi aros i'w tbeimiadau lonyddu, gofynodd y Doctor iddi a ydoedd hi yn penderfynu arwain bywyd newydd ? <40 ydwyf," atebai hithau, "pan y rhoddasoch eich Haw ar fy ysgwydd y nos o'r blaen, gan ddywedyd wrthyf fod genyf enaid i fyw byth, er i mi ar y pr.,d ymddangos yn eithaf anystyriol, teimlais i'r byw fel y methais fyned ymaith. Pan y clywais eilwaith y cenadwr yn darlunie yr afradlon yn ymadael a thy ei dad, yn nghyd a'i barodrwydd i'w dderbyn yn ol, tybiwn glywed llaia fy nhad yn gwaeddi, 4 0 Mary anwyl! y mae i ti eto groesaw yn nhy dy dad.' Yr wyf yn awr wedi penderfynu dychwelyd i'm cartref at fy nhad, os ydyw yn fyw, gan gredu hefyd fod Duw yn barod i'm derbyn a maddeu fy mbechodau." Cynghorodd y Doctor hi fyned adref, a pha un bynag a oedd ei thad naturiol yn fyw, yr oedd Duw yn fvw, ac yn barod i'w derbyn a maddeu ei holl gamweddau. Cadwyd hi yn y Nawdd-dy am ychydig amser, gwisgwyd hi yn barchus, dychwel- odd gartref at ei theulu, ac y mae heddyw yn gofgolofn o un a waredwyd o safn angeu. (rw harbau.)

Agweddiad Masnachol y Byd.

Eisteddfod Undebol Pontardawe…

Llythyr Shon o'r Wem.

[No title]

Advertising