Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I Gall Miloea Dyrtiolaethn fod Yr Europa Infants' Life Preservers T^fTEDI arbed bywydau, ar ol i bob meddyg- iniaeth arall gael ei threio yn ofer. Ni chynwysiant ddim OPIUM, nac unrhyw beth arall sydd niweidiol i'r baban grvanychaf, eto y mae yn wyhvddus eu bod wedi gweithredu megys svyn mewii achosion auobeithiol yn ol pob ym- dd«Qj-'f>fiiad. (raliir cael enw a chyfeiriad rhieni plant wedi eu hadferu felly ond anfon at y em pferchenog. Yr mnig feddyginiaeth ddyogel i Fabanod pan yn magu danedd. At achemon o dwymyn goch, y frech gech enyn- iajat, paiigfeydd, dolur y gwddf, rhwymdra a rhyddni y coluildion, a holl anhwylderau plant, o wythnofc, i ddeuddeg rrdwydd oed, y maent yn an- rahrwi&dwy. Yu yr actiosion mwyaf arteitLiol, OH rhoddi dogn poh pedair awr, rhwyetrir y elefyd, a symudir ymaith y perygl. Ar werth gan fferyJlwyr am Is. ltc. a 2e. 9c. y sypyn neu yn rhydd oddiwrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerth mewii stamps. Ehybudd.—Gochelwck bob math o Soothing Syrups a Powders a gynwyniant Opium; y maeni yn lladd mwv o fabanod na holl g efydau plant wedi eu goaod yn nghyd. I j Pan hallo moddion er^iil i wella eich Peswch Anwyd, Asthma, Bronchitis, neu ryw anhwylder perthyn d i'r fivst neu'r ysizvfaint, ewch at eich fferyllyild a cl.ciMweh Bote laid o George's Cough Balsam. Cymerwch ef yn ol v cyfarwyddiadau, a hysbys- wch am ei allu rhyfeddul v. rth eich cyfeillion. • 0 B W YS Un Dogn yn rhyddhau, ac yckydig ddognau M. gwellft. Tystwlaethau pwysig a dyddorol 0 gwmpas pob poteL Ar werth gan fferyllwyr & gwerthwyr cyffeir au am Is. lic. a 2B. ge. y sypyn. Cyfanwerth-Llun- dain Bare ay and Sons Sutton & Co. Baias Brothers and Co. Bryste J. A Roper and Co. Bryste Kernick A Son, Caerdydd; a chan y perchenog. B. A. George, Medical Hall, Pentre, Pontypridd. Ailwerthwyr Aberdar: Evans, Richards; Mountain Ash: Abel Jamee; Pontypridd: Baseett; Merthyr Smyth Hirwain: J.* E. George Swansea: Davies Llanelly G. Evans, Jaeob Hughes Dinas Williams Llwynypia; 090k Penygraig: Lorie; Treherbert: Isaac Jones. L.356 A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &0. Fpr curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- aess of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means bad signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts. it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power an aU the blood flowing to, nnd returning from, the diseased part. The inflammation Rimini nhes, the p-tin becomes less intolerable, fhe matter thiei.-r, and ft cure is soon effected. In all long-stifndmg capes, BCIICWST'S Tills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from Inflammation in the parts affected. To effect a permancnt cin e, adopt 11 cooling diet, drink plenty of water, take six of llollr.wav'g Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into the suffering parts; when used simultnneonuly, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontructed. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age, the sex, or the place, or under what name the oisease may be classified. it will be cured if this Ointment bn well rubbed into the systcn, and Fills taken iriutit and morning to purify blood. Ther • is nothing deleterious in the composition (,r Hollowny's Oi ^menivbut, on the contrary, its ingredients possess She most sootpurifying, and strengthening qualities. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment. Oxford Strret, London; also by nearly' svery respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. M., 4s. 6d., 11s., 22s., and 33s. QflAJ!I. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills four dozen. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and 2an be had in any language, even in Turkish, Arabic. Armenian, Persian, or Chinese. No. 16-4, B.-Advice can be obtained, free of charge, by appiyu g at the above address, daily, between the htorB of 11 and 4, or by letter. Money. MONEY.—Various Sums to Lend on Leasehold Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led. 408 GhjoeUhad oddiwrth amvyd mewn 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, GhjoeUhad oddiwrth amvyd mewn 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peawf h, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgywunt. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fvny, a gwelthad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhauB. tfAE Et FLAB YN FKLU8 A DYMTTNOFJ. IIITOETANT TESTIMONIALS :— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she hae derived. She was considered consumptive, but the Eate&m hae quite restored her, and Bne is now quite strong. I have re- omm ended you dozens of customers, and all have .beet pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTEB. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balaam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANB, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawi- o dyetiolaethau yn profi gwellLad trwy ddefuyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig Kan A. HAYMAN, Fferyllydd. Castellnedd, ac yn cael ei werthu mew» boteli Is. lie., a 2s. 9e. yr un. gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, CaerdyHd.* Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpw I, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,— W. Suttøn & Co., Barcley & Sons, Llundain; CMins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Eva,ns <fc Co., L'erpwl. GOCHELIAD.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wiriqneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. IA28. People's Hall, Pontypridd. GENERAL FURNISHING WAREROOMS. John Crockett, Clock, Watch, and Cabinet Maker, Milpuff, Feather, and Iron Bedstead Warehouse, Pontypridd J/^1 RETURNS his sincere thanks for past • V_A favours, and begs to submit the follow- ing very low prioee as an earnest of what may be had at the People's HalL A good iron bedstead. 014 0 A good milpuff bed and bokter 0 14 0 A good palliasse for ditto 0 10 0 A good mattress 0 18 0 A good mahogany front chest of drawers 3 5 0 A good useful Pembroke table 1 2 0 A good eight day timepiece 15 0 A good American cloek 0 16 0 A good kitchen chair 0 8 6 A good mahogany bottom chair 0 0 Observe this particularly— A patent lever watch, warranted 4 4 0 do. do.. J.C's be«t make 5 5 0 Goed Geneva watches 150 do. Btrongly recommended 1 15 0 Gold and silver chains and Alberts equally low. Furnishing department, saucepans, tea rattles, fenders, fire irons, brushes, See. Undertaking Department: Men's full-sized coffins 1 5 0 Children's, lined with blue outside. 0 7 6 The above prices for ready money only. Mats, floor cloths, hearthrugs, pianos, and harmoniums. All goods delivered home free of charge for twelve miles round. Ready Money only. Arian parod yn imig. 0S- Sewing Machines by the beet makers. Led. 486 IECHYD I BA WB I A HYNY YN RHAD! Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MR T. ATKINS Consulting Physician to the Turkish Bath. PaiBOEDD,— 1st Class, o 8 a.m. hyd 3. p.m. 2s. 2nd Class, o 3 p.m. hyd 7 p.m. Is. ? For the convenience ef travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the saths at half-price. L224 MEDDYGINIAETH I BAWB. Doctor, Dwr. Sefydlewg er 1860. PROFFESWR ALLEN, Meddvs Ymarferol mewn Llysiaeth yn ol cynlltm y diweddar Dr. Coffin. NA chymerwch eich darbwylio gan dyetiolaethau gau; y cymeradwyaethau goreu 1 allu ymar- ferol y PROFFESWR ALLEN ydyw y tystiolaethan parhaus sydd i'w welliantau annghydmarol, y rhai a gyflawna efe hyd yn nod wedi i ereill fetha, rhestr o'r rhai a ellir eu gweled yn ei Feddygfa, yn 2, Market Street, A-berdare. Y mae ei ystafell ymgynghori yn bollol neill- duedig. Yr oriau er gwneyd ymchwiliad ar ddwfr ac i ymgynghori, o 10 yn y boreu hyd .8 yn y prydnawn. Pob achosion dirgelaidd, infflamatiou, twjTnjTiau, y frech wen, ac anhwylderau y croen, &c., a well- heir ganddo mewn ychydig ddyddiau. Cymerir at anhwylderau cronic wrth y mis. Anfonir pob moddion meddygol i unrhyw ran o'r deyrnas ar dderbyniad stamps neu P. O. Orders wadi eu cyfeirio Botanic Establishment, "1ØlS 2, Market Street, Aberdare. -1 Meddyginiaeth LysieuoL Y mae y Peleni hyn yn Feddygimaeth Sicr, Buwn, a Dyogel i'r PiZu a'r Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereill eydd bob ameer yn eu canlyn, megys:— Poen yn y Vefn, Y sgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Llynger Mom, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arerurn a'r Lwynau, Swrni yn yr Ystumog, Poen dirfatvr yn y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Teimlad o btoyecm yn y Vefn, y Lwynau a gvxielod yr Ymysgo/roedd, Dwfr Poeih, Dwfr-atcd iad, y Gwelediad yn IJwl ac Aneglwr, Sychder a bias (mnymunol yn y Chnau, dec. Rhoddant esmwythad uniongyrchol Parotoir y Pelenau uchod mewn tri o ddxdlian gwahamol, fel y emilyn:— No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. I mae Perchenog y Peleni hyn wetii derbyn dron ddwy fil e Dystioiaethau pwysiy i effeithiolrwydd p FeddyffirwKth lion, ac yn ei plith- y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDB DA I'R (ILAF Yr wyf wedi analyse "• EOKGES PILE AND Ii-RAVEl, PILLS." ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfanaoddedig o udefnyddiar. Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o aatur fetelaidd. Yr ydwuj o'r am eu bod yn Fedd,yginiaeth dr> gwerthfawr at y dolwriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DIt. H. PURDON, F.AS. Lond. Eto, ar 01 rhGcloi prawf o'r Peleni, dvwed,—Yi. ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hunod effeithim at y Piles ar Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi praw. teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o tiynyddau gan y Piles a'r Gravel. Bra,r)d yT oedd wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a ac osent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. 60chelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel- ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwvrioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlynj nid rhwydd y twyllir hwyvt yn y dytodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gwneuthwrwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. iiiaPffgM At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r CylcJwedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel,, to find that instead of George's Pills, the chemint had diliberately cheated me by packing up a spurums box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUBD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y c hoedd, fel na bydao iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS O wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellii yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth uwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar th. Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen ne» i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G. JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn bkjehau 18. lie. a 2s. 91;. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. Darlun Anrhegawl Ardderchog. Y MAE Y LONDON FINE ART ASSOCIATION, 148, STRAND, 4 AR daer ddymuniadau, wedi penderfynu cy- hoeddi nifer arbmig eto <'r Darlun iau ys blenydd a ganlyn, y rhai ydynt iV gweled yn had yn orielau y gymd ithas The Rent Day, after Sir D. Wilkie, JR. A. Blind Man's Buff, after Sir D. Wilkie, R.A. Duncan Gray, after Sir D. Wilkie, R. A. The Blind fiddler, after Sir D. WiUcie, R.A. The Chelsea Pensioners, after Sir D. Wilkie, B.A. The Rabbit on the Wall, after Air D Wilkie, JLA The Shepherd's Ohief Mourner, after Sir Edwin Landseer, A A. A Distinguished Member of the Humane Society, after Sir Edwin Landseer, A A. A Highland Laeeie, after Sir Edwin Landseer, B.A. The True Vine, after Melville. The Boy with Many Friends, after Webxter, B.A. The Slide, after Webster, B.A. Football, after Webster, JLA. John Knox Admonishing Mary Queen of Scots, after Allan, A.M. A. CYFARWTDMADAU Torer yr hysbyBiad hwn allan, a gosoder n6d ar gyfer enw pob darlun ddymunir ei gael; gyda'r hysbysiad danfoner post office order am ddeunaw ceiniog, neu ugain llythyraod ceiniog, am bob darlun, Y post office orders i'w gwneyd yn daladwy i Mr. Henry Stanley. Nid yw y cerfluniau uchod wedi eu gwerthu o'r blaen am lai na gini yr un. 1567 "0- POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECH AM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid o'r \J Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, ditfyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegvH y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion.. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn tydd yn angenrheidioL Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr poh Blwch byddant yn sicr c fadferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a oheir y bydd ychydig ddognau i \Aithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiacL PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ae anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a iidrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau" Beecham'e Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fvddant ond ffug. Parot< edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd tLancaster, mewn biychau pris Is. 1ic., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1447 ■&AV188 & SONS, Watchmakers, Jewellers, Silversmiths, OptäeiøM. 4'0., 4'0., 6. Ouild all êqul,q'Ø, CarmarMicn, MK 8, New Street, Noath. r) A VIES & SONS' WATCHES to suit a) claaeee of purohasem W ^.TCHES of the best English ud. FOJ eiwD make.. HOLD P iTENT LEVERS from £J.O¡O. SILVER PATENT LEVERS at A4 4, £1> Ss., up to jElO lOs, GOLD GENEVES, at je44a.. ib 5L, m" to lHO lOa SILVER GENEVES, at jEl Ida., £ ga. JB* 8S. and upwards. s NAVIES & SONS' WATCHES are alWlli1 ready for the pocket, being oklihulj timed and adjusted. Intending pnrchafiar are respectfully itsaured that they cannot dt better than send to us for a Watch, whisk will be forwarded to any address on receiB of Post-office Order. aAVIES & SONS'CLOCKS of every deto odption, Jewellery of the netrest de aigiia. Silver Goods in great variety, Eleotr;, plate of the best description. jT|AVIES & SONS' STOCK of SPBCTA "r OLES coirpriess all kinds in GoSd Steei, and Shell frames. Special attentioi is invited to our Stock of MENISt' LENSES. This form of Lense was suf¡; gested by the celebrated Dr. Wollaston, its peculiar form adiuuica of a more accurst? focus of the wifle rays oflight being obtained, .itcreby obviating any strain or fatigue « the wearer. They are fitted to pantoscopn straw-colont stee rames, and present » light and elegant form of Spectacle,— Pries in Pebbles, 10s, 6d.; Glass, 4s. f»AVIE8 & «ONS repair all kinds of Watches. Clock- ç.J Jewellery. PlAte, &c., in the be-it naanntu. L258 ifqj i: ViM 't Wt.fP:í B¥il flttlAg Marafacturep of all kinds of MINERS SAFETY LAMPS, A.ad sols-makor of his Patent Improved CLANY With Elastic Glau Ring, Which admits of the expansion of the glas without the risk of breakage. Prices and Dengm on application for quantities. CAMBBIAM LAMP WORKS, *4 282 T, Cardiff StNH, ABERBARl DANEDD! DANEDD II DANEDD Y mae MB. HOILAHD, Daneddwr, 11, Nebon Street, Abertawe, yn gwneyd Danedd Gosod o¥ defnyddiau gor^u sydd i'w cael, ac yn gyfarwydd yn mhob rhan o'r gelfyddyd. Y mae hefyd yn gwarantu y rhydd foddlonrwydd cyffredinol mewn prisiau. Y mae J. T. H. yn sicrhau perffeithrwydd mewn ffitio, esmwythder, boddlonrwydd, a chroew- der ymadroddiad. Danedd sengl, o 5s.; cyfiawn sets, o £ 4. Bydd yn bresenol bob ail a phedwerydd dydd Iau yn mhob mis, yn meddygfa JV&. A. AlW l22^S Lly8ieuo1' 2' ^-arket Street, Aberdare. NI CHBDWTB HWTNI.—Y mae y cyhoedd ya cael eu rhybuddio yn erbyn peirianau gwnio rhad- lawn ac o wneuthuriad gwael, y rhai yn fyaych a- irgymellir ar y prynwyr oherwydd yr elw mawr a <eir, rhagor rhai o wneuthuriad da, am bris rbes- ymol, y rhai ni chedwir ganddynt, ao yr ydym yr tnog prynwyr i fynu gweled Taylor's Patent,. 'han na chedwir hwynt anfoner am y darlanlen at TAYLOR'S PATENT SEWUfG MAOHIWH COMPAIRY. Great Driffield, neu 97, Cheapside, Llundain, ELC. 1441 gienfield; THE QUEEN'S LAUNDRESS SAYS THIS STARCH IR THE BEST SHE EVER USED. 9IL. STARCH. gWVi l^FAR |JJ.WLA.D id.RWR "K A'1i Cir<;nlrt?s Ki;lb«a s » fkudka, gw = flPVR | W L. A D < A R WR 17 Worke :-Dakinfield, Manchester. L. 7 '1 WIIXIAMS' PONTARD' 4 W1 WORM LOZENGES. Maent yn oasl eu gan fieni It on o'r oendlihlon mwyaf » roddwyd ern4d 1.to Ef yr hwn sydd YO. tywa lt bob 1;!1Øndldtu Mynol yw. Maent yo hollol idlniw d A dyogel yn tyne>al, tMJ er ftyny, olor deüIaJö) I idinysurio a bwrw Llyugp allao, rel y OMMtA IBØWD modd t ilwng yn (MMd ee g&iw yn faddyo- niaeth berfaith nafar at bob math o Lyngyr, Nla pllwu byth ddfwadjrd yn lhT dda un MvfaMwt form Lounge* WillU;n> Poatard«iw<t oh-r-wro oft s 4 ia Uenodd Irfran yr aiqd-" meddjrgol anwneat. and » ch*fo>:d 3dim fnddyut 1 »teb t bwTuoa K(e k fystrxkMl pan y ay»gal »r lU «(e oh*UI dc2 ao • i-Xon' oirf* sfiw«ddau cjrnyrchlo f iejrro»» ly4*>aol ru «aw«dix rhai a berthjma 111 »(yd%a Pla 1. p«i> d »olUo eninW hamaer mown siarad ou<t, M o'r itwbdd at ydf« -ftd y perl a o wonfchal, m^ddr^lnU'Ui IVKIMIOI borffulth ddiniwed I'r plentyn, *0 ddlarm«i brii el fy<l*B i>lan ond IT g«Jar, f« go tlodd hra* el -ikte ef; nl bu byw ju Mr t fwyuhaa clod at (eddr^UMUl *ertW»wr, ond bu far*, a ga kwodd el ddariamlr<M8aS er budd oaaedlaethaa dylodol ARWTDDIONy— Oe'ilr yn hawdd adnabod pan Unit gu tnm tn* rai 0 arwyddlon cantynol M( ohwaat nlweidtoUt twnL fta&dl drvwllyd, bjnholrUdau rarion, po«nanVn r mC *'r mflad1 y dan »dd mewn owag plgo j trwyn, {iL wyneb a cheaedd yn f Uygald caladwcb a Uawadld M a i>hoeaau cn^wdoi wetthlau, pe wch byi a tych. trntaii y orfT, twymyn araf a cburladan pttb* ifr«jl«SddT» w«lthlaa Iwwygon dirdyn il (cotvulsionjiJ yn aohoat —nnr ola- th ddisymwth, a gwre so y, lad yn aghflch r towis) j rhai vn fy ych a berant iddynt pel gymoryd yn lie clwyfan y cnarchoglon fpUes.J Durperlr hwynt yn y dyfoool gyda'r gofal a'r taaavfw otwyal, gan J. DAVIES, Family ft Dispensing OhenM. dlgk Street, Swansea. Yr hwn a brynodd y ^yfa.-wytiaeb (receipt/ wnlddlBL s'werthlr y Telaenaa (L<mngu) hyn gan » rhanhiv2 A Fferyllwyr f Deyraaa yn ol &Jc., U ljo. a2* 8a rUm* rbedlr cryn lawer wrth brynu y dognaa mwyaL reOb* caoldrwy r PoA 16.20 A phoh Teiwi wedi el aodl («t a,n;_ -3 Pontwdawa, eharwydtJ y mm t fawhaad ya felychUdau. Mae'i geiriaq *nrnttn ar 8*amp y Ur«^l™aSh Wolealey Plaoa, Tow r E ad shton P rk Blrn-iitau ham Ma 1 27a n 1874 Anwyl Sr. — m. echan tair blwydd a h»ner Dvi d 71 *en'" <" owrth tapeworm* Yr wyf wedi gwneM bob cyngher a meddyg niaeth a B^xyner.neddygini^h fy hun am^Z ^5* iddi urpentine a caxtor oil, ond heb yr nn Ond ar ol >hoddl iddi ddau fly haid on Pon ardawe W rm Lozengea gwaieifidd un yn bum,, ar llai yn edair ir ^dfedd wyf y bi aswn wedi arbed raul Be rhoddasmf k am nn blychaid ar y cyn af W ianmol Galla Sddango^ Urngvr oa brdd brofi hwn. Yr « f GWLADGAKWE, Fruited by Stma Power, asid Published by the ProMwt* W A.LTKE LLO YD, it h £ X«S Prmtiag Office, Canon Street, Aberd«r«w in the County of Glamorgan. FRIDAY, July 6, 1877.