Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DALIER SYLW. Y GWAED YW BYWYD Y DYN. GWAED DRWG ~\7"W'R achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau gwaethaf JL ac y mae'r corff dynol yn dioddef oadiwrth ynt. Y gwaed sydd yn derbyn y gwenwyn, ac yn ei gario i'r gwahanol ranau o'r corff, nes dwyn yn yn mlaen y Blast, Scirvy. Cornwydon. Penddynod, fclwyfau, 'Croen Garw, Ysfa y Onawd, &c. GWAED DRWG Yw'r achos o'r Piles, Inflammation y Llvgaid, Gwynegon, Gout, Danodd, Spleen yn y Danedd, y Pen, &c., Stitches yn yr Ochrau, &c. GWAED DRWG Yw'r achos yn ami o Glefydau'r Afu. Diffyg Traal, -Jaundice neu'r Clefyd Melyn, Dwfr Poeth, Isel- der Ysbryd, &c. GWAED DRWG Yw'r achos o'r Manwynion neu Glefyd y Brenin, Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, megys Ataliadau Natur. Heintiau, Cliwys Oer, Nerves Egwan, Cryd, Gloesiadau, Darfodedigaeth, &c. Felly, mae o'r pwys mwyaf i Buro. Glanhau, a Chryfhau y gwaed, a thrwy hyny Dadwreiddio pob Afiechyd, trwy gymeryd y feddyginiaeth fawr y Gwaed, sef PATE NT I 0 j& i II I? idr* rA 4 Er prawf o'r effaith nei lduol F ydd ynddynt, gosod- er yma rai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant SYR,—Gyda diolch yr wyf yn oich hysbysu o'r lies mawr a wnaeft eich Pills rhyfeddol o'r enw "Hughes Patent Blood Pills," i mi. Yr oeddym am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan Ysfa a Phoethder y Cnawd, wedi eu hachosi gan Ddis- ternper y gwaed, ac wedi cymeryd ond ychydig o r Pills hyn, mi a gefais lwvr rhyddhad. ae yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd.-B. THOMAS, Dolau. Llanelli. ■Gxvctthad hvnod o'r Distemper a'r Piles (Talfynad). SYR,— Drwy eymeryd eich Pills hynod at y SYR,— Drwy eymeryd eich Pills hynod at y gwaed, sef" Blood Pills," cafodd fy merch well- 0 had neillduol oddiwrth Darddiant ar y Cnawd, Poen yn y Pen ac yn y Cluniau, dim Archwaeth, "G-wrthwyneb y Cylla, a mawr flinder gan Ataliad- au Natur. Hefyd, trwy gymeryd yr un Pills, cefais lwyr iachad oddiwrth y Piles. Fe dclylai pawh wybod am danynt.-D. DAVIES, William Street, Llanelly. GioelUiad oddiwrth y Piles. SYR.—Yr wyf yn ei theimlo_ yn ddyledswydd arnaf i'ch hysbysu fy mod wedi cael. budd mawr drwy gymeryd'dau fiychaid o'ch Pills gwerthfawr, sef '"Hughes' Patent Blood Pills." Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eistedd oherwvdd y Piles a phoen yn y rha^n iselaf o'r cefn, y Cluiti:m. a.'r Pen, ac yn teimlo yn bnr wan. Yn awr yr wyf yn hollol iach, ac yn teimlo yn bur ddi- olchgar —MARY JAMES, Cwmbran, Awst 20,1876. I Y ma.e'r Pills hyn yn Patent. Cosbir pob ffug- iad. Registered Trade Mark— Blood Pills." Ar wertlb mewn Blychau gan holl Chemists y deyrnas loam ls. lie.. Is. 9c., a 4s. 6c. Gyda'i- post ls. 2 c., 2s. lle., a 48. 9c. oddiwrth y Paten,tee- j Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. London A gents-Barclay, Sutton, Newbury, Sanger, Hovendon. Bristol—Pearce, Warren. Liverpool-Evans & Son, Rairries. Cardiff—Kernick. Manchester—Mather. l435 TO JOHN & EDWARD ROBERTS, Soils of the late Griffith Roberts, of Dolhendre, Llanutvchllyn, in the County of Merioneth. THE above, or their Representatives, are re- iS quested to communicate with the undersign- ed, as a FREEHOLD ESTATE, in North Wales. belongs to the former, if living, and to the latter, in (•ease of the former's decease without leaving issue. John Roberts is about 57 years of age, and is a labourer, and left North Wales about 26 years ago, for Merthyr, Dowlais, o'r Cwmdare, and has not since it is believed, been to his home in North "Wale's. Edward Roberts is about 53 years of age, and is also a labourer, and he also left North Wales, about 20 years ago, for South Wales. Both the above are believed to be dead. lhree guineas .reward will be given by the undersigned for m- 'formation respecting, or Certificates of the deaths, WILLIAM ELLIS, Agent, 1789 Bala, North Wales. TO BE LET WITH immediate possession, a PUBLIC W HOUSE, called the Black Horse, and a piece of land attached thereto, situate on Hirwain Common. Apply to-MR. J. J'ONES, Trecynon brewery, Aberdare. 1790 I Merthyr Tydfil Union. i Contract for Supplies for the Workhouse, Merthyr, and the Aberdare Training School. THE Guardians desire TENDERS for the Supply of Sides of Beef, and Legs cut close to tiie rump. Mutton, Bacon. Australian Meat. Bread, Flour (plan tie), Oatmeal (Irish). Potatoes. Coal, Coke. j Butter. Cheese. Out-door Supplies at Merthyr, Dowlais, ffirwain, Aberdare, and Mountain Ash. Beef and Mutton. The T'endera for Bread, Meat, Bacon, Butter, Cheese Flour, Oatmeal, Potatoes, Coal, and Coke, to be for Three Months only, viz., from December 29th 1877, to March 29th, 1878, both inclusive. Sureties to be named in Tender. Samples where practicable. ,T7. ■, Ail (roods to be delivered at the Wonihouse, or at the Aberdare Training School, and the Contract- 1 ors to state in their Tenders whether they are pre- Pared to deliver the goods at either or both places Payments quarterly, but Bakers, Butchers, and Grocers may draw on account once in the middle °f the quarter. Tenders to be sent m on or before ,.JATURDAY, December 15th. 1877, ia the forms to be had on ^plication to the Master at the Workhouse, or at Al>erdare Training School, wlio will furnish all other particulars.. n c, TA Tenders, unless received on Saturday, De- cember 15th, at Ten a.m., will not be opened. By order, FRANK JAMES, Clerk. Hi°h-street, Merthyr, November 4th, 1877. )No°Goods to be supplied, or work done for the Vorkhouse or Training School without a written Order, signed by the Clerk.. All accounts for the December quarter to be triade up to 27th December, and sent to the Master by that day. 1787 Ein iaith, ein defion, a'n gwlad." National Schoolroom, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. CYNELIR EISTEDDFOD yn y He uchod, y DYDD CYN NADOLIG, RHAGKYR 24AIN, 1877, dan nawdd adran Troedyrhiw o Wir Iforiaid, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Cerddoriaeth, Areithiau, Adroddiadau, &c. Prif Ddarnau Corawl: 1. I unrhyw Gor, heb fod dan 40ain mewn nifer, a gano yn oreu, Molwch yr Arglwydd." gan Proff. Parry, gwobr, 5p., a lp. i'r arweinydd. 2. I unrhyw Gor, heb fod dan 30ainmewn nifer, a gano yn oreu, "Alexander" (Miner's Hymn), arrangement Brinley Richards, gwobr, 2p. 3. I unrhyw G6r o Blant, heb fod dan 30ain mewn nifer, a gano yn oreu y Sleighing glee," gan Proff. Parry, caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo, gwobr, lp. 10s. Bydd manylion i'w cael yn y cynllun (pro- gramme) gan yr Ysgrifenydd, pris lc., drwy y post, 2e. ELIAS MORGAN, Ysgrifenydd, 9, Hill-street, Troedyrhiw, 1734 Merthyr Tydfil. Yn awr yn barod, pris Swllt, Y TRAETHAWD BUDDUGOL yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, ar Egwyddorion Elfenol Porthiant Anifeiliaid, &c, GAN D. P. DAVIES, Troedybryn, Llandilo, (Awdwr y Traethawd Buddugol yn Eisteddfod Llanbedr, yn 1859, ar Fferylliaeth Am- aethyddol," a'r Traethawd Buddugol yn Lis- teddfod Llandilo, ar "The Relation betwixt Landlord, Agent, and Tenant," &c.) ANFONIR unrhyw nifer o'r Llyfr uchod yn A rhad trwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. Cyfeirier pob archeb fel hyn D. P. DAVIES, Tioedybryn, 1608 near Pumpsaint, Llandilo. _w. Y MAE Mr. DANIEL EVANS (Eos Dar), (TENOR), ~VN agored i dderbyn engagements fel soloist JL mewn Cyngherddau ac fel Beirniad Listedd- f°^i?EiREE—13, Mary Street, Aberdare, Glam, 1591 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, RAM, (Llin os y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-Miss WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 DYMUNA Mr. R 0. Jenkins (BARITONE), Dysgybl i Signor Garcia, R.A.M., HYSBYSU y cyhoedd^ ei fod yn agored l dderbyn engagements i ganu mewn Eistedd- odau a chyngherddau fel arfer, a bod ei gyfeiriad hyn allan fel y canlyn :— 3, Vittoria-street, Greenfields, Llanelly. O.Y.-R. C. J. oedd enillydd y vocal and har- mony scholarships am 1875 a 1876 yn Mhrifysgol Aberystwyth. 1524. MONEY immediately advanced to any amount, from £ 50 and upwards^ upon every descrip- tion of security, comprisiri g real and person- al estate, farmingstock, reversions, annuities, furniture (without removal), life policies, and any other tangible personal security. No charges made, or commission taken, and the strictest secresy will in all cases be ob served. Interest as follows, viz. :— On freeholds or leaseholds from 3 per cent. per annum, personal security from 4 per cent. per annum, other securities at equally reason- Applicants are requested to apply in the first instance by letter, containing full particulars in order to save unnecessary trouble, to FREDERICK HAWKINS, Esq., 9, Great Hussel Street, Bloomsbury, London, W.C. 1780 Libanus, Treforis. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL yn c y lie ucliod, DYDD NADOLIG nesaf. Prif Ddarnau Corawl: I'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu y anthem, He is risen," o'r Musical Times, Rh 349, gwobr, 20p. I'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu Canys bachgen a anwyd i ni," o'r Gerddorfa, Rhif. 37, gwobr, 8p. Beirniad :-Eos MORLAIS. Cynelir CYNGHERDD Mawreddog yn yr hwyr. 1 Mae y programmes yn awr yn barod, ac I w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenyddion, Mr. REES JONES, Saddler, Landore, Mr. J. H. GRIFFITHS, Grocer, Morriston. 1580 —. ANTED-A,ents in Glamorganshire for the w sale of a Beautifully New and Illustrated Edition of the present War between Russia and Turkey; also Flavius Joseph us, with a Geograph- ical summary of the Land of Promise, IlLustrated with Colored Maps and a Sequel to the History of the Jews continued to the present time; also Henry's Comrnentarr, unabridged and handy for perusal Previous knowledge of the trade not necessary. Apply to R. BALDWIN, Rutland-street, Swansea. 1778 CERDDORIAETH DIWEDDARAF J- H. ROBERTS, A.R.A- (PENCERDD GWYIEDD) CAN GENEDLAETHOL-" GWRONIAID GWLAD Y GAN," ER COF AM Y DIWEDDAE MR. R. DAVIES (MYNYDDOG), TENOR NEU BARITONE. YN Y DDAU NODIANT-PRIS CHWECHEINIOG. ANTHEM-" Y MAE GORPHWYSFA ETC YN OL," ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCH. J. ROBERTS (IEUAN GWYLLT). DYGIR i fewn hen Don Gynulleidfaol ag sydd yn hysteys i filoedd yn Arfon a Meiiionydd, yn neillduol yn ardaloedd y Chwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleiafaol. Y DDEGFED ARGRAFFIAD. PRIS PEDAIR CEINIOG. ANTHEM—" TROWCH I'R AMDDIFFYNFA," ~\r MAE yn gynwysedig yn yr Anthem hon y tyner a'r difrifol, gyda'r^ ianbaid a'r maxcreddog. X Y mae yn rhwydd ac yn hynod o telling. „-nrnTTAr< PRIS PEDAiR CEINIOG. Yn awr yn barod. ac i'w chael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, L xbridge-square, Caernarfon. N.W. Elw da i Lyfrwerthwyr.. THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. o 0 H 28 DAYS' SALE. TO MEET THE PRESENT DEPRES- SION IN TRADE. B. H. PHILLIPS DESIRES to inform the public, that he will offer his Harmoniums, Pianos, Cheffionier Organs, and Violins, at 20 PER CENT REDUCTION off the present list. All Buyers of the above named instruments should watch this opportunity. NOTE THE ADDRESS,— 5, CANON-ST., & 6 & 7, GADLYS-RD., 1715 ABERDARE. EVANS'S PILE AND GRAVEL PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachad buan a sicr 1 bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poenus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynolPoen mawr yn y cefn ac ar draws y Iwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr; Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poenau saethawl yn y Coesau a'r Borddwydydd; Iselder Ysbryd, Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yn y corff, &c. r Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw- nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, pays The box of your Pile and Gravel Pills cured me-, one dose relieved me from all pain. David John Williams, Duffryn road, Cwmbach, a aN s Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae y geiriau PILE A GRAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro yn Stationer's Hall, Llundain. Yn gymaint a bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparuy pelenau 1 er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel, B Peleni Evans at y Piles. C Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arall. DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth rnewn bljjchaUj am ls. a 28. 9c. trwy y Post ls. 4c. a 38., a chart bob fferyllydd a[fylfol. WHOLESALE AGENTS:—London—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Win. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol—Roper & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Covelitry-Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethol,—James Lewis George Town. Merthyr M. A Joues, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Suns, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans., •Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Rhymney; Evans, Dowlais; a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. 1111 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM.. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- vsgafnder a-dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diffyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefyda.u y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedd o aehosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhris- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn sydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau: Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond Uparotc edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd [Lancaster, mewn blychau pris Is. l§c., a 2s. 9c. yr un. Y11 rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir eyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 XLNT. TEAS at London Prices. 12 orlSlbs., rails JL paid to any part of England and Wales. Black Tea, Is. 8d., 2s., 2s. 2d., and 2s. 4d. Xlnt Tea, 2s. 8d., or 12 lbs. for 30s. Very Fine Tea, 3s., Id. per lb. less if half chest is ordered. Fragrant Coffees, Is. 4d., Is. 4!d., Is 5|d., Is. Gld., with 2 Tea Order. William M. Alderson and Co., TEA TASTERS, 174 to 178, Barnsbury-road; LONDON. AGENTS WANTED. TERMS CASH. 1782 EVAN THOMAS, .EA Manufacturer of all kinds of MINERS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved Clany Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the_ expansion of the glass without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L282 7, Cardiff Street, ABERDARE. BENSON'S WATCHES. Watch and Clock JD Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond irtreet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. BENSON'S WATCHES of every description, suitable for all climates, from £ 2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers, Presentation, Repeaters; Railway Guards, Soldiers, and Workmen's Watches of extra strength. BENSON'S ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, decorated with Wedgwood and other wares, designed to suit any style of architecture or furniture also, as novelties for presents. Made solely by Benson. From .Ej 5s. BENSON'S PAMPHLETS on TURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery. Illustrated, sent post free each for two stamps. Watches sent safe by post. Benson's new work, ''Time and Time Tellers," 2s 6d. 178-1 ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL. PEDAIR 0 ANTHEMAU XI-WYDi lON I'R GYNULLEIDFA, WEDI eu cyfansoddi yn yr hen arddull Gumreig, ac yn syml, addoliadol, a phwr- pasol i'r gynulleidfa, gan PROFF. PARRY, Mus. BAC. CANTAB. Rhan Gyntaf-Pris Chwe' Cheiniog, neu Dwy Gciniog yr un. No. 1.—" Ar lan Iorddonen ddofn." 2.—"Mi a godaf, ac a if at fy nhad." „ 3.—" Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ae. yu caro." „ 4.—" Ysbryd yw Duw." Y ddity iaith a'r ddou nodiant ar yr un copi. Hefyd, Anthem "Yr Udgorn a Gan," o Delyn yr Ysgol Sul, Dwy Geiniog. Y ddwy iaith a'r ddau nodiant ar yr un copi.. Y maent yn barod, ac i'w cael gan Proff. PsRRY, Aberystwyth; hefyd gan bob Llyfrwertbydd. 1781. A Gyhoeddir ar y laf Ionawr, 1878. Pris Ie. YR YSGOL GERDDOROL (Cylchgrawn Misol), at wasanaeth Cerddorion leuainc, dan Olygiaeth AlawDdu a'r Parch. J. Ossian Davies, Llanelli. FEL y mae ei enw yn arwyddo, amcan y cyhoeddiad fydd dysgu a meithrin cerddorion ieuainc yn mhob cangen o wybodaeth fuddiol yn dal cysylltiad i cherddoriaeth. Ein Harwyddair:—Byr, syml, a boneddigaidd. Ein Cynllun — Ysgrif irweiniol- Colofn y Cyf- ansoddwyr-Colofn yr Arweinydd-Colofn y Dat- ganwr- Penoi fer yn achlysurol i'r Hanesydd- Sylwadau Beirniadol ar Gerddoriaeth a Cherddor- ion-Ceinion Barddoniaeth Ganadwy, yn ngbyd a, Sylwadau arnynt- Ymcldidclanion Cerddorcl a. Barddonol—Colofn Holi ac Ateb-Bywgraffiadau byrion o Gerddorion—Cronicl byr o Ddygwydd- iadau a Gweithrediadau y Mis. <fcc.—Hysbysiadau, a phob amrywiaeth o dyddordeb. Anfoner pob archebion, yn nghyd ag hysbysiad- au, at yr argraffwyr, James Davies & Co., Llanelly. 1791 At fy Nghyfeillion yn Nghymru. BOED hysbys i bawb a fwriadant ymfudo nad yw JA:.IES REES, gynt o Ferthyr Tydfil, mwyaeh iyn fy ngwasanaeth. Nid oes a fyno a- chyfarfod neb o Gymru a fydd yn dewis dyfod i- fy ngofal i. Cofier y cyfeiriad,— <:> N. M. JONES (CYJIRO GWYLLT), American Eagle, 28, Union Street, Liverpool. Hydref 29ain, 1877. 1771 AT YMFUDWYR. TO EMIGRANTS. General Agent to all Am-erican and Australian Sailing Ships and Steamers. JVT M. JONES (CYMRO GWTLLT), Passengw Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :—Inrnan Line, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wa hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, a'. Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i. cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofat ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod gartddo y TY CYMRKIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr ac Yinfudwyr yn L'erpwl, a'r ctgosaf i'r Landing Stagc.-Coner y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYXLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S.—Gellir ymholi yn Aberdar a John Jamus Crown HoteL Y MAE CYMDEITHAS ADEILADU MERTHYR A DOWLAIS YN BAROD i nddi Benthyg, ar Mortgage^ X ar y Rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i £10,000, i'w talu yn ol yn GJfranau Misol neu ChwarteroL Y mae i Fenthycwyr yn y gymdeithas hoa fanteision a.i-benig na cheir mewn cymdeithasaa eieill, neu gan bersonau unigoL. Telir y treuKan cyfreithiol gan y gymdeitlias. a dyogelir annibyn- iaeth y benthycydd, cyhyd ag y parheir i dalu yr ad-daiiadau addawedig, gan y Cofrestrvdd dan Gyfraith y Cymdeithasau Cyfeillgar. Cedwir y dirgelwch manylaf. Dymuna y Cyfarwyddwyr hysbysu eu bod yn barod i dderbyn symiau o arian fel arian beLthyg ar y telerau e:tnlyn01 o elw :— £ 4 y cant i'w galw ar ddau fis; £ 4i y oaut ar bedwar mis; a Bo y cant ar chwe' mis. Am liysbysrwydd pellach, ymofyner a Mr. E. ROBERTS, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victorian- street, Merthyr. 1746 DAW ALLAN O'R WASG RHAGFYR IAF, Pris Is. 6c., CludUkl, 1-ic., Gofyniadau ar Efengyl Matthew. .Y Y MAENT vn rhifo dros wyth mil; yr. fanwl ar bob adnod yn arorywio yn eu rhif ar bob adnod, o ddau i fvny i 47 yn cynwj's g- fyn- iadau hanesyddol, athrawiaethol, daearyddol, ac yna arferol; yn tori gwaith i'r gwan a'r cryf; yn eglur a hawdd eu meistroli; yn tueddu i gael dealltwriaeth eglur a manwl ar bob gair, brawddeg, ac adnod yn yr Efengyl byddant o wasanaeth i athrawon, a deiliaid yr Ypgol Sabothol, a pbenau teuluoedd; yn resymol o ran eu pris ac yn hawdd eu cael trwy y Post, ond anfon stamps at yr Awdwr i'r cyfeiriad hyn :— W. EDWARDS, Cwmbach. St. Clears, 1779 S. Wales. JOHN HEA.TH'S EXTRA STRONGTSTEEL PENS, with oblique, turned up, and rounded points, Golden Coated, bronzed and carbonized. Suit all hands, all styles, all ages, and all kinds of work. Over 200 patterns. Sold by Stationers everywhere, in 6d., Is., and gross boxes. The public aie respectfully requested to BEWARE OF WORTHLESS IMITATIONS, and to see that they really get John Heath's Pens. Should any difficulty arise, an assorted sample box will be sent per post on receipt of 7 or 13 stamps. Address John Heath, 70, George Street, Birmingham. 1775.