Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Mewn Llian Hardd, Pris 2s., Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. Pris 6c., yn N odiant. y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem, CANTATA, Can R. S. Hughes, R.A.M., Awdtvr y Golomen Wen." Pris Is., HYNODION j HEN BREGETHWYB, j GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Nid yn y boreu y mae canmol diwrnod teg.' Y maen a dreigla ni fwsogla." ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. Yr Ail ar ol blwyddyn Naid, a'r 42 o deymas- iad y Prenhines Victoria. CYNWYSIAD Y tywydd am bob dydd-Calendar llawn— Codiad a machludiad yr haul—Codiad a mach- ludiad y lleuad—Newidiadau, diffygiadau, oed y lleuad—Stampiau, llythyrdy—Amryw dablau •defnyddiol*—Rhanu y caws—Dros 300 o ddiar- ebion—Boxer, y ceffyl blaen—Pethau hynod— Cynghorion buddiol-Prynu pethau diangen- -rliaid, a myn'd i ddyled—Cyfarwyddiadau 1'r rhai sydd am fod yn gyfoethog-Cynghorion y meddyg—Diodydd i gleifion-Coginio pytatws- Gwneyd eich ewyllys—Y ddanodd a'r danedd- Y newyn du—Sut i gadw heddwch yn y ty— I wybod pellder taran-Pytatws rhewedig- 'Rhai o gynghorion Mr. Humphreys, Dyffryn- Gwerthu y Gymraeg-Siencyn Penhydd a'r Gwair Llwyd—Y ffordd i bawb i gael digon o arian-Can Nadolig-Modrwyau priodas-Plant yn magu danedd—Diodydd rhadlon—Weather- glass y dyn tlawd-Dowch i gael peint-Gwneycl -capiau-Spectol fy mam-Cyfreithiwr y teulu- 'Tabl gwartheg a lloi—Canu yn y teulu—Cwsg yr adferydd goreu—I wneyd dillad yn anllosg- adwy—Whitewash da. Ffeiriau Cymru a'r Cyffmiau. Pris Ceiniog. In Pocket-book Case, price 13., THE DIARY OF THE UALYINISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Sidlt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG. Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ran, pris ls. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda, Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, ,(lanJOSEPH P ABBY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledi-, Giff Edges, a Clilaip. pris lOlt. Ce., BEIBL YR ATHRAW SEF YR SEN DESTAMENT A'R.! NEWYDD, -GYDA CIIYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYl) Ddetholiad Helacth 0 Wybodaeth Anhehgorol i Ddeiliaid yr Ysgol Sabotltpl. Amcan y Llawlyfr hWll ydyw awgrymu pync- iau, cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad -closbarthus o fanylion ac yn mhellaeh, drwy gyf- eiriadau, drwy restr o brif emvau, geiriau, ac ym- adroddion, ac yn neillduol di'wy Fynegair cynwys- favsr, i alluogi Athrawon ac ereill beri i'r Beibl i •eslxtnio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma. ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd g wybodaeth grefyddol, a'runig safon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gymharu eu gwahanol ranau. Yn awr yn Barod, Argrctffiad Nciuydd O'R :DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Eglurhad manwl ar Eiriau, Brawddegau, ac Athrawiaethau D" yfol yr Hen Destament; wedi ei gasghi o weithiau oddeutn 250 o BRiF FEIRNIA11) y BYD, er .gwasanaeth Teuluoedd a'r Ysgolion Sabathol. .rl GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN). Meicn pedair cyfrol, croen llo. Pris 14s. y gyrrol. Ein iaith, ein defion, a'n gwlad." National Schoolroom, Troedyrhiw, Merthyr Tydfil. ÇYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod, V* y DYDD CYN NADOLIG. RHAGFYR 24AIN, 1677, dan nawdd adran Troedyrhiw o Wir Iforiaid, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Cerddoriaeth, Areithiau, Adroddiadau, &c. Prif Ddarnau Corawl: 1. I unrhyw Gor, heb fod dan 40ain mewn nifer, a gano yn oreu, Molwch yr Arglwydd," gan Proff. Parry, gwobr, 5p., a lp. i'r arweinydd. 2. I unrhyw G6r, heb fod dan 30ain mewn nifer, a gano yn oreu, Alexander (Miner's Hymn), arrangement Brinley Richards, gwobr, 2p. 3. I unrhyw o Blant, heb fod dan 30ain mewn nifer, a gano yn oreu y Sleighing glee," gan Proff. Parry, caniateir i wyth mewn oed i gynorthwyo, gwobr, lp. 10s. Bydd manylion i'w cael yn y cynllun (pro- gramme) gan yr Ysgrifenydd, pris lc., drwy y post, 2c. ELIAS MORGAN, Ysgrifenydd, 9, Hill-street, Troedyrhiw, 1734 Merthyr Tydfil. Yn awr yn bah'od, pris Swllt, Y TRAETHAWD BUDDUGOL yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, ar Egwyddorion Elfenol Porthiant Anifeiliaid, &c, GAN D. P. DA VIES, Troedybryn, Llandilo, (Awdwr y Traethawd Buddugol yn Eisteddfod Llanbedr, yn 1859, ar Fferylliaeth Am- aethyddol," a'r Traethawd Buddugol yn Eis- teddfod Llandilo, ar "The Relation betwixt Landlord, Agent, and Tenant," &c.) ANFONIR unrhyw nifer o'r Llyfr uchod yn -r'L rhad trwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. Cyfeirier poh archeb fel hyn :— D. P. DAVIES, TJ oedybryn, 1608 near Pumpsaint, Llandilo. Y MAE Mr. DANIEL EVANS (Eos Dar), (TENOR), YN agored i dderbyn engagements fel soloist mewn Cyngherddau ac fel Beirniad Eistedd- ftQQl. OYFEIREB—13, Mary Street, Aberdare, Glam. 1591 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, RAM, (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mewn Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-MIss WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 DYSIUNA Mr. R. C. Jenkins (BARITONE), Dysgybl i Signor Garcia, R.A.M., HYSBYSU y cyhoedd ei fod yn agored i dderbyn engagements i ganu mewn Eistedd- odau a chyngherddau fel arfer, a bod ei gyfeiriad hyn allan fel y canlyn 3, Vittoria-street, Greenfields, Llanelly. O.Y.—R. C. J. oedd enillydd y vocal and har- inony scholarships am 1875 a 1876 yn Mhrifysgol Aberystwyth. 1524. MONEY immediately advanced to any amount, from £ 50 and upwards, upon every descrip- tion of security, comprising real and person- al estate, farming stock, reversions, annuities, furniture (without removal), life policies, and any other tangible personal security. No charges made, or commission taken, and the strictest secresy will in all cases be ob served. Interest as follows, viz. :— On freeholds or leaseholds from 3 per cent. per annum, personal security from 4 per cent. per annum, other securities at equally reason- able rates. Applicants are requested to apply in the first instance by letter, containing full particulars in order to save unnecessary trouble, to FREDERICK HAWKINS, Esq., 9, Great Russel Street, Bloomsbury, London, W.C. 1780 Libanus, Treforis. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL yn w y lie uchod, DYDD NADOLIG nesaf. Prif Ddarnau Corawl I'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu y anthem, He is risen," o'r Musical Times, Rh 349, gwobr, 20p. I'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu Canys bachgen a anwyd i ni," o'r Gerddorfa, Rhif. 37, gwo,br, Sp. BeirniadEos MORLAIS. Cynelir CYNGHERDD Mawreddog yn yi- hwyr. Mae y programmes yn awr yn barod, ac i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenyddion, Mr. REKS JONES, Saddler, Landore, Mr. J. H. GRIFFITHS, Grocer, Morriston. 1580 .0_ WANTED—Agents in Glamorganshire for the "IV sale of a Beautifully New and Illustrated Edition of the present War between Russia and Turkey; also Flavius Josephus, with a Geograph- ical summary of the Land of Promise, Illustrated with Colored Maps and a Sequel to the History of the Jews continued to the present time; also Henry's Commentary, unabridged and handy for perusal Previous knowledge of the trade not necessary. Apply to IEL BALDWIN, Rutland-street, Swansea. 1778 CERDDORIAETH DIWEDDARAF J- H. EGBERTS, A.E.A- (PENCESDD GWY1EDD) CAN GENEDLAETHOL-" GWRONIAID GWLAD Y GAN," ER COF AM Y DIWEDDAR MR. R. DAVIES (MYNYDDOG), TENOR NEU BARITONE. YN Y DDAU NODIANT-PRIS CHWECHEINIOG. ANTHEM—" Y MAE GORPHWYSFA ETO YN OL," ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCH. J. ROBERTS (IEUAN GWYLLT). DYGIR i fewn hen Don Gynulleidfaol ag sydd yn hysbys i filoedd yn Arfon a Mehionydd, yn neillduol yn ardaloedd y Cliwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleidfaol. Y DDEGFED ARGRAFFIAD. PRIS PEDAIR CEINIOG. ANTHEM—" TROWCH I'R AMDDIFFYNFA," YMAE yn gynwysedig yn yr Anthem hon y tyner a'r difrifol, g^'da'r tanhaid a'r maivreddog. Y mae yn rhwydd ac yn hynod o telling. PRIS PEDAIR CEINIOG. Yn awr yn barod, ac i'w chael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, Usbridge-square, Caernarfon. N.W. Elw da i Lyfrwerthwyr. 1776 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. .q o 0 S H 28 DAYS' SALE. TO MEET THE PRESENT DEPRES- SION IN TRADE. B. H. PHI L LIP S TYESIRES to inform the public, that he will offer his Harmoniums, Pianos, Cheffionier Organs, and Violins, at 20 PER CENT REDUCTION off the present list. All Buyers of the above named instruments should watch this opportunity. NOTE THE ADDRESS,— 5, CANON-ST., & 6 & 7, GADLYS-RD., 1715 ABERDARE. EVANS'S PILE AND GRAVEL PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachad buan a sicr i bawb ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poenus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynol:—Poen mawr yn y cefn ac ar draws y Iwynau; Diflyg wrth wneuthur Dwfr; Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poenau saethawl yn v Coesau a'r Borddwydydd Iselder Ysbryd, Tynclra yn yr Ystumog, Chwydd- e. iant yn y Coesau, a. gwendid cyfredinol yn y corff, &c. Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwya-cth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwyddcd y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw- nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, says The box of your Pile and Gravel Pills cured me, one dose relieved me from all pain. David John Williams, Duffryn-road, Cwmbach, sav s "Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel as well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae y geiriau PILE A GRAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro yn Stationer's Hall, Llundain. Yn gymaint a bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparn v pelenau er cyfarfod y cyfryw achosion, fel y canlyn :— A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel, B Peleni Evans at y Piles. 0 Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arall. DARPAREDIG YN UNIG GAN T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth mewn blychan, am Is. IJ-c. a 2s. 9c. trwy y Post Is. 4c. a 8s., a chan bob fferyUydd cyfrfol. WHOLESALE AGENTS':—London—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, Wm. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol-Roper & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Coventry-Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethol.—James Lewis George Town, Merthyr M. A Jones, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Sims, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlye, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans. Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Llanelly; Franklyn Dixon, Ilhymney; Evans, Dowlaia; a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. 1711 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diliyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegvd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedd o achosion. Taer erfynir ar bob clat i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr c adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a. cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rliydd a didrafferfch. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fodar bob blwch yn argraffedig y geiriau:—"Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotc edig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beccliam, Chemist, St. Helen's, swydd {Lancaster, mewn blychau pris 1s. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 1783 u XLNT. TEAS at London Prices. 12 orlSlbs.. rails paid to any part of England ai;d Wales. Black Tea, Is. 8d., 2s.. 2s. 2d., and 2s. 4d. Xlnt Tea, 2s. 8d., or 12 lbs. for 30s. Very Fine Tea, 3s., Id. per lb. less if half chest is ordered. Fragrant Coffees, Is. 4d., Is. 4id., Is 5M, Is. 6vd., with Tea Order. William M. Alderson and Co., TEA TASTERS, 174 to 178, Barnsbury-road, LONDON". (YJ=T AGENTS WANTED. TERMS CASH. 1782 EVAN THOM A S7 Manufacturer of all kinds of MIJSTERS? SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved Clany Lamp, With Elastic Glass Ring, I Which admits of the expansion of the glass without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, L282 7, Cardiff Street, ABERDARE. BENSON'S WATCHES. Watch and Clock D Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond ftreet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. Factory) Ludgate hill, London. _0- BENSON'S \V ATCHES of every descriptinJ:. suitable for all climates, from £ 2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers. Presentation, Repeaters, Railway Guards, Soldiers, and Workmen's Watches of extra strength. BENSON'S ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, decorated with Wedgwood and other wares, designed to suit any style of architecture or furniture also, as novelties for presents. Made solely by Benson. From £ 5 5s. BENSON'S PAMPHLETS on TURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery, Illustrated, sent post free each for two stamps. Watches sent safe by post. Benson's new I work, "TIme and Time Tellers," 2s 6d. 1784 ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL. PEDAIR 0 ANTHEMAU N EWYD DION I'R GYNULLEIDFA, WED I eu cyfansoddi yn yr hen arddull Gymreig, ac yn syml, addoliadol, a phwr- pasol i'r gynulleidfa, gan PROFF. PARRY, Mus. BAC. CANTAB. Rhan Gyntaf—Pris Chwe' Chciniog, neu jDxy Geiniog yr un. No. 1.—" Ar lan Iorddonen ddofn." 4'Mi a godaf, ac a &f at fy nhad." „ 3.— Wele, yr wyf yn sefyll Wrth y drws ac yn caro." » 4.—" Ysbryd yw Duw." Y ddwy iaith a'r ddau nodiant ar yr un copi. Hefyd, Anthem "Yr Udgorn a Gan," ? Dchjn yr Ysgol Sul, Dwy Geiniog. Y ddwy iaith a r ddau nodiant ar yr un copi. Y maent yn barod, ac i'w cael gan Proff. P«RBT, 17§U 7 gan b°b L1>rfrwerthydd. 178:4 A Gyhoeddir ar y laf lonawr, 1878. Pris Ie. YR YSGOL GERDDOROL (Cylchgrawn Misol), at wasanaeth Cerddorioa leuamc, dan Olj-giaetli AlawDdu a'r Parch. J. Ossian Davies. Llanelli. FEL y mae ei enw yn arii-yddo, amcan y c> hoedoiad fydd dysgu a meithrin cerddoriwa leuainc yn inhob cangen o wybodaeth fuddiol yn dal cysylltiad a cherddoriaeth. Kin Harwyddair —Byr, syml, a boueddigaidd. C/,nUia' Ysgrif Arweiniol— Colofn y Cyf- ansoddwyr Colofn yr Arweinydd—Colofn y Dat- gamvr L enocl fer vn aclilysurol i'r Hanesydd- hvadau Beirmadol ar Gerddoriaeth a Cherddor- K)n-Ceinion Barddoniaeth Ganadwy, yn ngbyd a, Sylwadau arnvnt-Ymddiddanion Cerddord a, Bardconol—Colofn Holi ac Ateb—Bywgraffiadau byrion o Gerddorioii—Cronicl byr o Ddyo-wvdd- lauau a Gweithrediadau y Mis, ctc.-Hysbysiadau, a phob ainrywiaeth o dyddordeb. Anfoner pob archebion, yn nghyd ag hysbvsiad- aU179iyr Co flTX. At fy Nghyfeillion yn Nghymru. BOED hysbys i hawb a fwriadant ymfudo nad B y^s, ArfES REE. «Tnt o Fei-thyr Tydfil, inwyach |yn fv ngvvasanaeth. Nid oes a fynoa c iyfarfouneh» ° Gymru a fydd yn dewis dyfod i fy ngofal l. Cofier y cyfeiriad,-— N. 1\1:. JONES (CnfRo GWYLLT), American Eagle 28, Union Street, Liverpool. xiyclref 29am, 1877. 1771 •Mi, T0 EMIGRANTS. General Agent to all A merican and Australian Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CUrRO GWYLLT), Passengw Broker, 28, Union-street, Liverpool. Gor. uchwyliwr i'r Llinellau cailynol Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Lihe, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwyli" i wt hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael f cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr Vt cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofaj ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro alkt hysbvm y Cyhoedd fod ganddo y TY CYltlRElfJ etingaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr (UJ Yrnfudvnir yn L'erpivl, a'r agomf i'r Landina Stage-—Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMKO GWYLLT), 28, Union-street, LiverpooL D.S.-Gellir ymholi yn Aberdar a JohnJaMaf Crown HoteL Y MAE CYMPEITHAS ADEILADU MERTHYR A DOWLAIS "N BAROD i ixddi Benthvg, ar 2>tort^ajrtt> 1 ar y Rhybudd byraf, Syinku o R100 i £10,000, i'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwartersl. Y mae i Fenthycwyr yn y gymdeithas hon fauteision arbemg na cheir mewn cymdeithaeaw ereill. neu gan bersonau unigoL Telir y treuKaw, cyfreithiol gan y gyindeithas, a dyogelir annibvn- iaeth y benthycydd, evhyd a,g y parh^ir i dalu yr ad-daliadau addawedig, gan y Cofr^trvdd dan Gyfraith y Cymdeithasau Cyfeiligar. Cedwir y dirgelwch manylaf. Dymuna y Cyfarwyddwyr hysbysu eu bod yn barou i ddernyn symiau o arian fel ii lienthTO ar y telerau eanljmol o elw £ 4 y cant i'w -af- arddaufis; £ 4 J y cant ar bedwar mis; a ti y, cant ar e1:we mis. Am liysbysr\vydd pellach, ymofyner a Mr. E. ROBERTO yn Swyddfa y ^ymdeithas, 34, Victoria- street, MerthjT. 1746 ALLAN O'R WASG, Pi'iS Is. Gc, Cladiwi, lite., Gofyniadan ar Efengyl Matthew. AEX J vn rlnfo dri.is wyth rail; yn fanwl X ar boj adnod yn amrywio vn eu rhif ar bob adnod, o ddau i fyny i 47 yn c'ynwys W.fyn- iadau hanesyddol, athmwiaethol, daeaiyddol ac ym arferol; yn tori gwaith i'r a wan a'r cn/f yn eglur a hawdd eu meistroli; "vn tueddu'i '<>ael dealltwriaetli eglur a manwi ar bob gair. brawddeg- ac adnod yn yr Efengyl; byddant o wa-snaeth i athrawon, a deiliaid yr Ysgol Sabotliol, a pijenau teuluoedd; yn resymol o ran en pris ac yii hawdd eu cael tiwy y Post, oud anfon stamo* at yr Awdvr Ïr cyfeiriad liyn :— W. EDWARDS, Cwmbach. St. Clears, ^■779 S. Wales. JOHN HEATH'S EXTRA STI'ONG STEEL PENS, with oblique, turned np, -a;.d -Mnded points, Golden Coated, bronzed and carbonized. Suit all hands, all styles, all ages, and all kinds of work. Over 200 patterns. Sold by Stationers everywhere, in Gd., Is., and gross boxes. The public aie respectfully requested to BEWARE OF WORTHLESS IMITATIONS, and to see that they really get John Heath's Pens. Should any difficulty arise, an assorted sample box will ba. sent per post on receipt of 7 or 13 stamps. Address: John Heath, 70, George Street* Birmingham. 1775.