Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

HARRIET LEE. ;

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HARRIET LEE. 2 Can Awdwr Gomer Jones Powel," i ac "Elen Wyn." ( PENOD XXXIV. CARIAD NEWYDD HARRIET. J Aeth dyddiau heibio ar ol y geiriau rhyfedd hyn o eiddo'r gwas pewydd heb i fawr o ddim siarad i gymeryd lie rhwng Harriet ac yntau. Gwelodd fod y ferch gall wedi teimlo i'r byw wrth y fath ddar- luniad a roddodd ohono ei hun iddi, yr hyn nid cedd yn ddrwg i gyd ganddo, canys yr oedd yn profi mai hi oedd hi drwy'r cyfan. Gwyliodd gyfle ami i gael ymddyddan a hi, a chafodd hyny. "Yr ydych mor drist, Harriet, a phe byddai'r llo bach wedi myned yn'darw rhtribus mewn noswaith, n(ju'r alarch wedi yfed y llyn a llyncu'r pysgod oil Nid wyf yn ddifrifol heb achos, ac y mRP vn well bod yn ddifrifol nag yn gell- weirus." "Pvvy sydd yn cellwair, Harriet Lee? Syrthiodd eich gwedd wrth yr &teb a rodd- ais i'ch gofyniad y dydd o'r blaen, ac nid yw wedi codi byth er hyny. Cofiwch un peth, Harriet, nid cellwair yr oeddwn, ond dywedais y gwir i chwi am fy hanes i, ac awn dros y geiriau a ddywedais gan eu parso air ar ol gair, os ydych am hfny." Parao! beth wn i am eich parso chwi, ac nid wyf lawer am fyned dros eich geiriau hetyd." Rhoddaf gynyg teg i chwi yn awr, fel merch ddyeithr-ond i chwi ddweydhelynt y flwyddyn ddiweddaf y buoch byw yn yr Hen Wlad, dywedaf finau holl hanes fy mywyd i chwitbau, er y dydd y cefais fy hun ar y Cyfandir hwn." Gwridodd Harriet a mawr mor ddedwydd oedd am ei bod yn nos, fel na allai Roderick weled hyny. Aeth yn fud, a theimlai ei bod mewn trobwll chwyrnellawg ar y pryd. Credodd fod y gwas hwn wedi gweled neu glywed rhywbeth o'i hanes, a dyma hi am unwaith eto bron mewn ysbryd i chwilio am Leiandy i dreulio gweddill ei hoes ynddo o wydd dynion. 1, Teimlaf eich bod mewn pryder yn nghylch y cynyg, Harriet; ac os ydych chwi yn anfoddlon rhoddi eich hanes chwi, paham nad all fod pethau yn fy hanes inau yn llawn mor bwysig a'r eidio chwithau ? Rhoddwch ei le i reswm, ac ni bydd i chwi wgu arnaf am wneyd fel y gwnes y dydd o'r blaen. O! Harriet! both pe gwnaem gladdu'r gorphenol yn nglyn a ni'n dau, a 'stofi hanes newydd o hyn allan ?" "Beth yr ydych yn feddwl, Roderick Prosser ?" Meddwl am i ni gael dechreu caru o'r newydd, a chladdu'r oil a fu; ond o ran y gwir, a dylai hwnw gael ei le yn mhob amgylchiad, yr wyf fi. yn eich caru chwi, Harriet anwyl. Dyna gusan yn sel di- ddichell ar fy ngeiriau llwythog wrthych. Yd wyf, Harriet, yr wyf yn eich caru a'm holl galon bron er y dydd cyntaf eich gwel- ais chwi, a chredaf ein bod wedi ein har- wain ein dau yma, i fyned oddiyma yn un." Có Yr ydych yn dda ofnadwy! Synwn ni ddim nad ydych yn meddwl priodi heno!" 0! gleddyfau daufiniog o eiriau Os OPS genych galon eich hun, gochelwch glwyfo calon arall. Pe buasech yn cymer- yd cleddyf a thrywanu fy nghnawd fel y gwnaethoch a'm teimlad yn awr, cawsech eich cyhuddo o amcanu dwyn fy mywyd oddiarnat; ond y mae geiriau yn drosedd ar ddeddf uwch nag y gall cleddyf ei thros- eddu, set deddf cariad, a gochelwch ollwng gwaed cariad, Harriet, rhag troi ohono, ar ei tynud olaf, yn ddigofaint dialeddol ac angeuol, yr hyn sydd wedi bod ganoedd o -weithiau, hyd yn oed yn eio hoes ni, o fewn cylch ein gwybodaeth ni." Ymadawsant a'u gilydd y tro hwn, a Harriet yn barnu yn uwch am Roderick nag y bu hyd hyny. Cymdeithasent yn bur ami, ac yr oedd Roderick fel pe wedi penderfynu mynu Harriet Lee yn wraig iddo, a hyny cyn hir hefyd. Ymresymai y ferch lawer a hi ei hun feI hyn:- "Diau fod Roger wedi hen briodi, ac onide, buaswn wedi clywed oddiwrtho cyn hyn, canys gwyr pa le yr wyf, fel ag i anfon gair ataf, gystal ag y gwyddai gynt, pan yn anfon llythyrau ataf, pan yn byw yn yr un ty ag ef. Ond y mae dwy flynedd wedi newid llawer ar y byd, fel na wys beth a ddaeth ohono ef. Y mae'r dyn hwn mor dyner a siriol ag yr oedd ef, yn ym- ddangos yn ddyn call, o gymeriad moesol, ac hyd y gallaf farnu, yn fy ngharu hefyd. Y mae Roderick a finau yn nes i fod yn gydradd yri v byd, ac o hyny yn fwy tebyg o fyw yn ddedwydd nag y buasai Roger a finau i fyw felly. Pwy a wyr na chefais fy arwain yma gan Ragluniaeth i gyfar- fod a'r hwn wyf i fyw yn ei fynwes, a bod yn wraig iddo. Yr oedd Roger wedi tyfu yn ddyn hoew a golygus i'r pen, ond y mae Roderick mor hoenus a golygus ag yntau, ond ei fod yn llawer mwy barfog, ond gogoniant dyn yw ei farf, a'r wraig ei gwallV medd diareb. Dyma'r trydydd | synyg i fi ar briodi, ac y mae tri chynyg i Gymraes fel Cymro,' bid siwr, ac yr wyf yn cael fy ngogwyddo yn naturiol i dder- byn y cynyg hwn, canys yr wyf, bron heb yn wybod i mi fy hun, yn addfed i briodi. Gan hyny, priodaf a Roderick Prosser, os. Mae un person yn enill ar y llall yn serch Harriet Lee. Rhyfedd mor anhawdd ganddi hefyd yw datod Cwlwm cariad cywir oddiam wddf Roger, ac nid rhyfedd, canys yr oedd yn hen gwlwm tyn a sefydlog, a6 amgylcbiadau wedi bod yn tynu wrth ei gorneli crogedig, fel ag i'w wneyd yn dyn- ach nag y buasai pe cawsai ei gorneli am- ryliw a blodeuog chwifio yn rhydd yn awel- on balmaidd rhyddid cariad. Ond i'n golwg ni yn awr, y mae'r ddolen olaf ar gael— os nad wedi ei roddi-am wddf dyn nas gwyr pwy ydyw, o'r enw Roderick Prosser. ( it. (l'w barhau.) YJ

Masnach yr Haiarn a'r Glo.

PA FODD I WRANDO YR ELIJAH?