Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BIRMINGHAM >■ 'l> Jewellery, "Watches, Harmoniums, Household Furnitui e, &c. Agents Wanted. Enli.r^en Illustrated Book free. Apply—HENRY MAY. Birmingham. 1764. YIIHYFEDDuD DIWEDDARAF. y Y HhyfeJdod Diweddaraf. Y Ithyfeddod Diweddaraf. COUGH BALSAM GEORGE. Cough Bah am George. Cough Balsam George. t TITAE yn EXPECTORANT, DEMULCENT, 1.,1. ac Antispasmodic arddcrchogr. Mae yn Expectmant. Demulcent, ac Anti- spasmodic arnderchog. Mae yn Expectorant, Demulcent, ac Antispa; modic ardderchog. MAE YN GWELLHAU AR OL i BOB- peth arall fethiy. Mae yn gwellhau ar ol i bobpeth arall fethu. Mae yn gwellhau ar ol i bobpeth a- ali fethu, COUGH BALSAM GEORGE. Cough Balsam George. Cough Balsam George. Y fecldyginiaeth oreu rhag Peswch, Anwyd, Diffyg Anacll, Bronchitis, Influenza, Crvgni, Poeri Gwaed, Darfodedigaeth, Pas, a phob anhwylderait y Ddwyfron, y Gwddf, n'l- Ys.<yfaint. SYLWER.—Ehydd im dogn ryddhad, ac ychydig ddognau welthad. PvvYSiG.— Darilener y ty^tiolaethau o gwmpas pob cn;;treJnid. ]A-KY3;;DI>. —Cofied y cyhoedd fynu gweled fod y ceirina George s Coup Balsam wedi eu har- graun ar bob pot-el; hi-b hyny ird ydYllt yn ddi- dwvL Ar werth unew-n Poteli. Is. l £ c. a 28. 9c. yr un, gan braidd bob Fferyllydd a C.byifeir-werthydu drwy y byd a chan y Perchenog, B. A. GEOBGE, Family Chemist, Pentre, Pontypridd. INFANTS' POWnERS.—Y mae yn syndod JL y fat.h effaith sydd ga* yr EUROPA LIFE PRESERVERS" ar gyf.msoddiadau babanod. Nid yn unig y matrit y Feddyginiaeth Oreu a Dyogelaf dd chou Mamau roddi i rai bychain pan yn Tori Danedd, ei hr aweithredant yn iachaol mewn Liewyyon, Euyniad, Bronchitis, Rhyddni, y Frech Wen, y Dwymyn Goch, y Frech Goch, ttc. Ar werth gan Fferyllwyr, mewn sypynau, am 1P. lie. a 2s 9c. yr un; a chan y Perchenog, B. A. GEORGE, Pentre, Pontypridd. SYLW.—Darllener y tvstiolaethau pwysitr a dyddorol geir o gylch pob sypyn. 35CL ( -JIll¡ Impurity of the Blood. L'nless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- taminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructi ons tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands from a. premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills fecommsnds them to ev ery household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person puided by the directions which accompany each box of Holloway's Pills, • has at once available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu-1 lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomaehs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body—hence, these Pill- are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousaess, wasting, and chropio debility.. (The Pills and Ointment are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, õ¡¡: Oxford Street, London, also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. ljd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., 6Jld :ms.,each. The smallest Box of Pills contains four dozen; and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and CuJl be had in any language, even in Turkish, Arabic. Armenian, Persian, or Chinese. No. lt>—4. B.—Advice can be obtained, free of charge, by apjjjyiug at th«# above address, daily, between the hefiwof 11 nnd 4, or by tetter. lechyd! Iechyd 1 Iechyd I THOMAS'S GOUT AND BHEUMATIC MIXTURE. Os ydych yn dyoddef oddiwrth y gymalwst (gout), gewynwst (rheumatism), clunwst, Tic-doiereux, gravel, poen yn y oefn, yn yr ys.wyddau a'r coetau—" And all Muscular and Nervous pains"—gwnewch DKEIAL ar Feddyg- iniaeth Anffaeleclig Thomas Y mae un botel (Is. Uc.) yn BDIGON i argyhoeddi y dyoddefydd o'i effeithiolrwydd a'i werthfawrog- rwydd Darllenweh a ganlyn :— Rose Cottage, Newport, Men. Mr. THOMAS,—Anwyl Syr,—Yr ydwyf wedi dy- oddef oddiwrth y gout a'r Rheumatie er's deugam mlynedd, ac wedi cymeryd ugeiniau o wahanol gyffeiriaM, ac yn eu plith Blair's pilh, &c. ond gallaf eich sicrbau fy mod weill derbyn mwy o les oddiwrth un botelaid o'ch gout and Rhemaaatic Mixture," na'r oil o'r lleill gyda'u gilydd. ISAAC WILMAMS. MR. THOMAS, CARDIGAN, Dec. 13th, 1876. Sir,-After being a. martyr to the gout for years, at last I tried your mixture. I must tell you that I took it with a great deal of doubt as to its effect, and for this reason-I suffer from Chalk gout." Now I will tell you its effect upon me. On a Saturday in this year, I was in bed, and could uot move either" HanG." or "Foot. I took your Mixture as directed, and on the follow- ing Tuesday I could go about and do my duty as the Town and Magistrates' Clerk of Cardigan all other Medicines having previously failed to have the required effect upon me. In two months subsequently I was again taken in the hands and wrists with the same complaint. I resorted to your most valuable Mixture, and in hoo days I was perfectly erred. I venture there- fore, to recommend your Mixture as the greatest boon to all persons suffering from the gout, be the grade what it may.—Yours truly. W. M. MITCHELL, Town Clerk, Cardigan. Hundreds more could be given if room permitted. Wholesale Houses London, J. Sanger & Sons, Sutton & Co. Bristol, Collins and Roper and of all wholesale houses. Prepared only by E. M. THOMAS, Dispensing Chemist (by examination), 121, Commercial Street Newport, MOlJ. Seld in Bottles at Is. l £ d, 2s. 9d., and 4s. 6d. each, may be had of all respectable chemists. 1748 GweUJoad oddiwrth anwyd mewn 10 nvyivyd. Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i gi-ynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y geliir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhadda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAB Ba: FLAB YN FEIiUS A DYSMOL. IMPORTANT TESTIMONIALS Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing. te tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beelJ pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WESSTEE. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I j have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Ri^—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BAIINSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei wertliu mewn boteli Is. 1ic., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd 2 parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L'erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCRWYLWYB,- W. Sutton J: Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosso-, PCGJrCC <& Co., Brvste; ac Evans d,- Co., L'crpicl. 1 GOCHELIAD.— Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D. S. Y mae cryn arfeediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L428. People's Hall, Pontypridd. GENERAL FURNISHING WAREROOMS. John Crockett, Clock, Watch, and Cabmet Malcer, Milpuff, FeaiheT, and Iron Bedstead Wareflouse, Pontypridd Jn BETUB-NS his sincere thanks for past \J. favours, and begs to submit the follow- ino- very low prices as an earnest of what may be had at the People's Hall. A good iron bedstead. 0 14 0 A good milpnff bed and bolster 0 14 0 A good palliasse for ditto 0 10 0 A good mattress 0 18 0 Agood mahogany front chest of drawers 3 5 0 A good useful Pembroke table 1 2 0 A good eight day timepiece 15 0 A good American clock 0 16 0 A good kitchen chair 0 3 6 A good mahogany bottom chair 0 0 Observe this particularly— A patent lever watch, warranted 4 4 0 do. do., J.C's best make 5 5 0 Goed Geneva watches. 15 0 do. strongly recommended 1 15 0 Gold and silv-ei chains and Alberts equally low. Furnishing department, saucepans, tea kettles, i fenders, fire irons, brushes, &c.. Undertaking Department: Men's full-sijsed coffins 15 0 Children's, lined with blue outside. 0 7 6 The above prices for ready money only. Mats, floor oloths, hearthrugs, pianos, and harmoniums. All goods delivered home free of charge for twelve miles round. j Ready Money wily. Arian pared yn WMg. j tea- Sewing Machines by the best makers. Led, 486 J laawsui Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Biumi, a Dyogd i'r Piles a'r Gravel, Ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:— Poenyn y Gefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg TreuAiad, JZfvwymedd, Uynrjor Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arerum a'r Lwynau, Sumi yn yr Ysimmog, Poen dirfawr yn y Coluddion, Qwaæw, Gwywt, Colic, Teimlad o bwysam, yn y Cefn, y Lwynau a gwadod yr Ymysgaroedd, Dxofr Poetii, Dwfr-ataliad, y Gweledaad yn Bid ac Aneglw, Sychder a bias amnymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol Parotoir y Pelenau uchod mewn tri o dduUicvu gwalvanol, fel y canlyn:— No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. 1' mae Petrchenog y Peleni hyn wedi dcrrbyn dros ddwy fil e Dystiolaethau piaymy i effeitliiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y inae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDD DA I'R CLAF:—Yr wyf wedi analyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysie-uol. Nid oes ynddynt ddim'o natur fetelaidd. Fr ydwyf o'r Jam cu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfa/ier at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgvvyliad y mae y Peleni yn hynod effcitkiol at y Piles a'r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868. GWELLHAD RHTFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a aclt osent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ao yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais fiychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn ø honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. GochelWch Dwyllwyr. Y mae Pobhgrvjydd Diqyffehjb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwaaittis a diegwyddor i'w hefel- ydm, a galwant yr efelychiad (imiJtatÙm) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyliir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni givirioneddol G-eoroe, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir adiwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. 1 Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a gaiilyn, nid rhwydd y twyllir hwynt i yn y dytodol Gofynwch yn eglur am GBOKG-E' PILE AND GRAVEL PiijLS. Wedi cael y blwch i'cli Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Ervw y Gvmeidhwwr yn ysgrifenedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Marie, "Eagle and Globe," ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfien hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cyldtoedd. From W. BADHAM, Canton, Ca/rdiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the gmwmc article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box af Pilla. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y Cj hoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS o wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Geliir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o "amgylch y blwoh. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleusoi-a i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau y yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio ami-yw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef 'o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS 1 sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W. G. JAMES (Gwilym Ddu 0 Went). Ar werth mewn blychau 18. lic. Qj Is. 9c. yr un g<m bob iferyUydd po/rdvms yn 9! Bywyscqcbdih. Argraffiad Newydd, Pris 0c.; gyda'r Post, 6¥. ELFENAU GRAMADEG. GAN Y PARCH. J. LL. HUGHES. BYDD miloedd o'n cyfeillion ieuainc yn llawen j jD i gael o hyd iddo. Gramadeg syml a rhad ( ydyw i rai yn dechreu, a buasai yn anhawdd f gwneyd ei well at y pwrpas.—Parch. T. Len, ( Aberystwyth. ] MAE wedi ei gyfaddasw mewn modd dedwydd i ( gyfarfod chwaeth a galluoedd yr ieuanc. Y cynyg t goreu o lawer at wneyd dysgu gramadeg yn bleser i'n efrydydd ieuanc. Diolch i'r awdvr am anrhf-g mor werthfawr i ieuenctyd Cymru.Parch. T. Price, M.A.,Ph.D., Aberdwix. • DYLAI pob dyn ieuanc, ac yn enwedig y rhai a garant ysgrifenu i'r wasg, fynu ei gael a'i ddysgu yn gyntaf peth.—Parch. W. Bees, D.D. (Hiraeth- og). Mae yr argraffiad hwn yn cynwys lluaws o bethau buddiol nad ydynt yn y ddau argl-affiadj blaenorol. I'w gael gyda'r Post ar dderbyniad G,lc. mewn stamps. Y cyfeiriad fel hyn:- 2 p REV. J. HUGHES, ] 1749 Five Roads, Llanelly, < Carmarthenshire. Brynfferws, Llanedi. A GRAND DRAWING FOR A GOOD HOUSE AND GARDEN ( Value £ 110), Near Capel Hendre, Llandybie, Carmarthen- shire, and several other valuabe prizes, WILL take place at BRYNFFERWS SCHOOL- ROOM, near CROSS INN, It. S. O., JANUARY 1st, 1878, in the presence of as many ticket-holders as will attend. The draw- ing will be on the Art Union Plan, and the Winning Numbers will be published in the Western Mail on the following Saturday. Ten per cent allowed to Agents. Tickets 6d. each. Tickets may be had of JOHN DA VIES, Park, Cross Inn, R.S.O., and JOHN LLOYD, jun., Cross Inn, R.S.O. For further particulars apply to Mr. DL. VAUGHAN, Cross Inn, R.S.O. 1751 STIFF'S STARCH. STIFF'S STARCH. Un prawf o'r Starch ard erchog hwn a ddengys ei ragoroldeb. TRADE MA UK, QUEEN BESS, Cofrestrwyd, Ebrill lOfed, 1877, STIFF'S STARCH. ..I. STIFF'S STARCH. Ar werth gan Grocers, Druggists, ae Oilmen, ac yn gyfanwerth yn 2,9, REDCLIFF STREET, BBYKTK 1598 FROM JERUSALEM TO PONTY-I PRIDD AND BACK. Davies's Toothache Pills j Of world wide reputation, "Patronized by the Secretary to the German Consulate at Jerusalem," are the cure for all pains in the head, face, side, back, &c., and should be taken by all persons suf- fering from general debility. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. DEAR SIR,-lIerewith I enclose you Is. 2kl. in ptamps. for a box of your celebrated Toothache Pills. You will please excuse the address as I have by some means lost it. I brought i- do> boxes with ) me from Bridgend some 18 months since, which I.: have given away to various friends; and I tnay add, that I do not know a case where they have failed to produce the desired effect. I thiLl, you should advertise them in the papers, as they would be a boon to hundreds of sufferers.—Yours truly, DR. DAVIES. *Y;< W. H. ECKETT. Sold in boxes, Is. l £ d.2s. ^.T^QsT6d.Tby~post one penny extra. 1726 j BAVimB & SONS, j Watdvmakers, Jewellers, Silversmith, Optician*, j tfc., 4-c., 5, Guildfeall Squnre, Carmarthen, an-L 8, New Street, Neath. A VIES & SONS' WATCHES to suit afij clitiseeB of purchasera. j WATCHES of the beat English and For 1 eign make. GOLD PATENT LEVERS froin;Clo JOt SILVER PATENT LEVERS at M 4» f5 fts., up to £10 10s. GOLD GENEVES, at £ 4 4B., £ 5 5B., 11J1 tojeiOlOs J SILVER GENEVES, at £1105., jBx to.. X-3 88., and upwards. DA VIES & SONS' WATCHES are alway ready for the pocket, being alrtifally timed and adjusted. In tending^ purchaser? ] &re respectfully assured that they cannot d« better than send to us for a Watch, whiGIb will be forwarded to any address on receipt of Post-office Order. i^AYIES & SONS'CLOCKS of every de# osiption, Jewellery of the sieweat signs, Silver Goods in great variety, Eleotrs plate of the best descriptioa, TThAVIES & SONS' STOCK of SPECTA IJ CLES coBcpiiaea an kinds in Gold, Steel, and Shell frames. Special attentior is invited to our Stock of MENISCI LENSES. This form of Lense wa* ang gested by the celebrated Dr. Wollastonj its peculiar form adujivs of a more accnrstt focus of the side rays oflight being obtained, thereby obviating any strain or fatigue tc the wearer. They are fitted to pantoscopic straw-colour stee rames, and present t < light and elegant form of Spectacle.—Price in Pebbles, 10s, 6d,; Glass, 4s. TJAVIES & SONS repab all kinds of Watches, Clocks { Jewellery, Pute, Ac., In the best manner. L258 258L. i Alewood's EffervesciBg SALINE APERIENT. YMAE "ALEWOOD'S SALINE APER- -L IENT y feddyginiaeth oreu at Ddolur yn r Pen, Poen yn yr Ystumog, Gwrthwyneb y Dylla, Ppethder a Tharddiad ar y Cnawd, In- lamation yn y Gwaed, Poen yn y Cefn, Piles, travel, Dropsy, Poenau mawrion gan Ataliadau STatur, a llawer o Anhwylderau ereill yn gtyn a'r ,orff a'r gwaed. Nid oes angen ond rhoddi un ;re-'al, cyn y bydd iddo gymeradwyo ei hun. Ar werth gan y PÛI'l,:hoo.'og,- E. ALE WOOD, Dikpensiug Chemist, Castle Square, SWANSEA. Pris Is. Lie. a 23. 9c. yr Tan. Nurse Phillip's Family APERIENT PILLS. YSIAE y PILLS hyn yn adnabyddus i'r Cyhoedd er's 35 mlynedd, ac yn yr amser iwnw y mae canoedd yn Nghymru a Lloegr wedi Jerbyu lies ad neillduol oddiwrthynt., f Y maent yn neillduol o dda at Glefydau Beayw- aidd, megys Ataliadau Natnr, Heintiau, Gwendid y Nerves, Cryd, Chwys Oer, Gwrthwyneb y Cylla, a llawer o Anhwylderau ereill. Y maent yn symud i ffwrdd bob rhwystrau ac afiechyd yn nglyn a'r eycaasoddiad. ac yn cyf. lawni yr hyn sydd yn angenrheidiol er sierhau iechyd. Y maent yn arbed cymeryd un matb o foddion a,rall at ryddhau y corff, yn enwedig Castor Oil. Ar werth gan y Perchenog,- E.. ALEWOOD, Dispensing Chemist, Castle Square, SWANSEA. Mewn "Blychau nc., Is. ltc., a 2s. 9c. yr un. 158& Money. ONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold ivJL Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad. Led.^QB Works :—Dukkifield, Manohester. J-. 7 .jf' WILLIAMS' PONTARDAWE WORM LOZENGFi5. Maent yn cael en gwerrhfawroøl gan rtoal £ ttn o'r bendithion mwyaf roddwyd erlodd 7*^ ddo Ef yr hwn sydd yn tywallt bob bendith ali ddynolryw. Maent yn hollol ddiniwod » dyogsl i'r plentyn tynar&f, aa or kyny, woz affeifealbl I ddmyetrio a bwrw Llystgyr allan, fel y ma««l mewn modd t-ailwag yn eswsi en pi", JD Heddyp- iniaeth berjfaith natur at bob vutih 0 Lyngyr. NIs gallwn byth Mrwsdyd yn rlxy dda am ddyfrialwi Worm Losenget WiUIaoia Pontardawe. oharwydd sf* 1 ddatllenodd lyfrau yr awdwyx meddygol oawocsf, ODd H chofobd ddlm ynddynt 1 ateb 1 bwrpa& Bfe a fyrfyrfodd pan y cysgal erolll; efta a chwlliodd ao a ddossvaodd sylweddau cynyrchto^ y deyraaa lyafoooi, yn enwedig » rhai a berthyna t 1 giafydnu Plaai, p«n dreollan antlO n bamser mown siama oler, ac o'r diwedd fIf. a ddueu. iyddodd y pari a oowenydwl, meddvglniMth lysl«not berff«lth ddinlwed I'r plentyn, ao ddtayatara! brlf ol-fydaa plan ond ev gal&r, £ 0 gosttodd hyny el fjrwyff Iddo ef; nl Ira byw yn fair 1 fwynhoa clod «1 feddyglalullr wevthfawx, ona on farw, a gaoawod4 el ddargaslyfldla* or budd cenedlaethaa dyfodol ARWYDDION,— Oelllr jm hawdd adnabod pan filnfar gan lynm Um. rai o'r arwyddlon cantynol, Mf obwant nlweldiol at twy& anadl drewllyd, bythalri»daa snrion, poenau yn f nrDa a'r pen, malladI y danedd mewn own plgo r trwyn, gtem wyneb a chenedd yn y llygald, caledwch a Uawndtt y boL a phoenau onwdni welthlan, pe wch byr a sych, iyaanaA y oorfl, twymyn artkf. a churladau pulte afr«olaSdd. a welthlaa lowygon dlrdynol, (coMntlsiontJ yn school craw, olaath ddlsymwth, a ac y>4ad yn nghylch y rhtl (anuaj y rhai yn fyaych a bevant tadynt gael u "«nr- gymeryd yn lie clwyfan y marchogion (pUes.) Daruerir hwynt yn y dyfodol gyda'r gofal a'r nanyl* mwyaf, gan J. DAVIES, Family & DLspenaina Okemitk High Street, Swansea. Yr hwu a btynodd y gyfarwyddeb (rtcHpt) TfxelddioL gwerthir y Teieenaa (Lounges) hyn gan y rhan hrrItI « yforyllwyT j Deyrnaa yn ol 9Jc., IN. IJc., a 58. go. y blmsk. Arbedii cryn lawer wrth brynu y degnaa mwy4 geliir cael drwy y Post. 1724 A phob TaUen wedi el nodi fel fayn:J Wni. Poniardawe," oherwydd y mao r mvbnad m, ntlfiL ofelychladan. wedi wfpraffa ar Stamp y Llywodraeth. Wolealey Place, Tow r R ad A ah ton Park ni™ ham Me 1 27a n 1874. Anwyl Syr Man echan tair blwydd a haner od. jjyood f.odi am flynedJ o. riwrth tapeworms. Yr wyf wedi gwnoS nra^J o bob cynghor a meddygmiaeth a gy&wyawy^ Fm Bum yn ei meddygmiae.h ty hun am amX IlZ Iddl turpentine a t aster oil, ond heb yr un Ond ar ol !hoddt iddi ddau fly.liaid yn Tn7nW^°Dif- Pontardawe W rm Lozenges gwaredodd ddly hT^ unynbum ar 11a; yn oedair tr.edfedd wyf y bcaswn wedi arbed traul, pe rhoddaswif hn Jf am un blychaid ar y cyn af i^dd rml yTwSdo^ J canmoi. Galla |dda^0, y Uyngyr, os bydd «M| t brofi hwn.—Yr eidd cfa,-W. SHAW,-MI. Y GVLiiWAEWK, Priated"brSW Power, and Pubfislwd by ftj, Pr.mri-t-, WALTKa LLOrD, U. gt'i Prmtii« Offloo, Canon Street, AbwdmZ in the County of GHamocgeuB. i !PRlBAXf December 14th, 18"? j