Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYHOEDDIADAU NEWYDDION Hughes and Son, Wrexham. Mewn Elian Harcld, Pris 2s., Detholion o Ysgrifeniadau Y DIWEDDAR David Charles, Caerfyrddin. Pris Ce., yn Nodiant y Tonic Sol-fa, Bugeiliaid Bethlehem GANTATA, Gan R. S. Hughes, R.A.M., Awdwr y Golomen Wen." Bradwriaeth y Don (CAN I DENOR), Oan F. S. HUGHES, Llundain, Er Cof am William Hopkins. PRIS Oil WE' OHEIN/GG. Pris ls., HYNODION 'HEN BEEG-1THWYS, GYDAG Hanesion Difyrus am danynt. Pris Ceiniog. ALMANAC Y MILOEDD, A Llawlyfr o Wybodaeth Fuddiol, AM 1878. ilu Chwecb o Ddeuawdau: Yn y Ddau Nodiant, gyda Chyfeilliant. Amled, Deunaw Ceiniog. Clychau Aur Glynceirniog" (Soprano a Thenar), gan Wwain Alaw. "Mae Hen Deimladau Cynes" (Dau Soprano), gan J Parry. M.B. < Y Bardd a'r Fonig" (Soprano a Bas), gan D. Jenkins. O! Edrych i'r Nefoedd" (Dau Denor), gan D. Emlyn Evans "Stop ar Mixio Saesneg," Digrifol; (Dad! rhwng Hwntw o Fynwy a Bolant o Fûn); gan Owain Alaw. "Deffrown a Phur Syniadau (Soprano a Thenar), gan Gwilym Gwent. Cly w, Arglwydd, a Thru- garha; 9 ANTHEM NEWYDD, Gan John Thomas, Llanwrtyd. Hen Nodiant, 4c. Sol-fa, 1c. Sing, Bring i Fyny; Dwyawd i Soprano, neu Denor a Baritone, yn y Ddau Nodiant, Gan D. Jenkins, Aberystwyth. PRIS GIIWE' CHEINIOG. In Pocket-book Case, price ls., THE DIARY OF THE C A.LVINISTIC METHODISTS For 1878, Containing Commercial Intelligence. Pris Swllt, TRYDYDD CYNYG MYNYDDOG, ,v Sef y Llyfr diweddaf a ysgrifenodd. Yn Ddwy Ban, pris is. 6c. yr un. DEUDDEG 0 GANEUON Gyda Chyfeiliant, yn y ddau nodiant, (Jan JOSEPH PARRY, M.B., Aberystwyth. NEWYDD EI GYHOEDDI, Mewn Lledr, Gilt Edges, a Chimp, pris 10a. 6c., BEIBLYRATHRAW SEF Yll KEN BE S T A ME NT A'R NEWYDD, GYDA CHYFEIRIADAU A MYNEGAIR; CYNWYSA HEFYD Ddetholiad Helo.eth o Wybodaeth Anhebgorol i Ddeiliaid yr Y sgal Sabothol. Amcan y Llawlyfr hwn ydyw awgrymu pync- iau. cynilo amser, a hyrwyddo trefn, drwy restriad a dosbarthus o fanylion ac yn mhellach, drwy gyf- eiriadau, drwy restr o brif enwau, geiriau, ac ym- adroddion. ac yn neillduol drwy Fyneguir cynwys- f.t,%r, i allllogi Athrawon ac ereill beri i'r .Beibl i eslxmio ei hun. Fe ganfyddir mai dyma ydyw y dull mwyaf dyddorol i gyrhaedd gwybodaeth grefyddol, a'r unig ssafon ddyogel: Chwiliwch yr Ysgrythyrau," drwy gymliaru eu gwahanol ranau. ry- Yn ator yn Barod, Argraffiad Newydd O'R DEONGLYDD BEIRNIADOL AR YR HEN DESTAMENT. SEF Eglurhad rnanwl ar Email, Brawddegau, ac Athrawiaetnau Dw yfol yr Hen Destament; wedi ei gasglu o weithiau oddeutu 250 o BRlF FEIRNIAID y BYD, er gwasanaetlx Teuluoedd a'r Ysgolion Sabathol. GAN Y PARCH. JOHN JONES (IDRISYN): Mewn pedair cyfrol, croen llo. Pris 14s. y gyrroL Yn awr yn barod, pris Swllt, Y TRAETHAWD BUDDUGOL yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug, 1873, ar Egwyddorion Elfenol Porthiant Anifeiliaid, &c, GAN D. P. DAVIES, Troedybryn, Llandilo, (Awdwr y Traethawd Buddugol yn Eifteddfod Llanbedr, yn 1859, ar Fferylliaeth A.m- aethyddol," a'r Traethawd Buddugol yn Eis- teddfod Llandilo, ar "The Relation betwixt Landlord, Agent, and Tenant," &c.) ANFONIR unrhyw nifer o'r Llyfr uchod yn rhad trwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. Cyfeirier pob archeb fel hyn D. P. DAVIES, Tioedybryn, 1608 near Pumpsaint, Llandilo. iI Ail Eisteddfod Flynyddol Salem, Llanilltyd Fardref. CYNELIR yr Eisteddfod ucliod DYDD GWEXER CYNELIR yr Eisteddfod ucliod DYDD GWEXER Y GIIOGLITH, 1878, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyi- lhvyddiamis mewn Rhyddiaeth, Barddon- iaeth, Areithyddiaeth, a Chaniadaeth. PRIF DDARNAU CORAWL 1. I'r c6r, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu, Molwch yr Arglwydd," gan D. Jenkins, Trecastell; gwobr, 7p. 2. I'r cor, heb fod dan 30 o rif, a gano yn oreu. Molwch yr Arglwyd," gan Joseph Parry; gwobr, 2p. 3. I'r cbr o blant,, heb fod dan 30 o rif, na thros 15 oed, a gano yn oreu, Teilwng yw yr Oen," o'r Messiah i Blant; gwobr, Ip. PRIF DESTYN TRAETHAWD 1. "Diogi a'i ganlyniadau gwobr, 10s. BARDDOXIAETH 1. Marwnad oreu i'r diweddar Mrs. Mary Jones, Llest Farm, Llanilltyd Fardref gwobr, lp. Is. 2. Wyth penill goreu, heb fod dan wytli llinell yr un, darluniadol o deimlad y pump glow yn Nglofa Tynewydd cyn eu rhyddhad gwobr. lp. BEIRNIAID Traethodau a'r Farddoniaeth: y PARCH. H. WILLIAMS, Llanilltyd Fardref. Adroddiadau, Areithio, a Darllen y PARCH. T. GRIFFITHS a MR. JOHN REEH. Y Ganiadaeth: GWILYM CYNON, Aberdar. Am fanylion y Farwnad ymofyner a MR. E. H. EVANS, Llest Farm, Llantwit Fardre, Pont- ypridd. Pob manylion, yn nghyd a r gweddill o'r testyn- au, i'w cael ar y programme am y pris arferol gan yr y.sgrifenydd. THOMAS WILLIAMS, Holly Bush, 1792 Llantwit Fardre, Pontypridd' Libanus, Treforis CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL yn c y lie ucliod, DYDD NAOOLIG nesaf. Prif Bdarnau Corawl: I'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu y anthem, He is risen," o'r Musical Times, Rh 349, gwobr, 20p. 1'r cor o'r un gynulleidfa a gano yn oreu Canys bachgen a anwyd i ni," o'r Gerddorfa, Rhif. 37, gwobr, 8p. Beirniad :-Eos MOKLAIS. Cynelir CYNGHERDD Mawreddog yn yr hwyr. Mae y programmes yn awr yn barod, ac i'w cael am y pris arferol gan yr Y sgrifenyddion, Mr. REES JONES, Saddler, Landore, Mr. J. H. GRIFFITHS, Grocer, Morriston. 1580 Y JHAE Mr. DANIEL EVANS (Eos Dar), (TENOR), YN agored i dderbyn engagements fel soloist mewn Cynglierddau ac fel Beirniad Eistedd- FU^YF £ IBEB—13, Mary Street, Aberdare, Glam. 1591 Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M, (Llinos y De) T7N agored i dderbyn Engagements i ganu mewn X Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios, &c. Cyfeiriad-Mrss WILLIAMS, Care of Professor Fricker, Academy of Music, Walters' Road, Swansea. 1756 MONEY immediately advanced to any amount, from £ 50 and upwards, upon every descrip- tion of security, comprising real and person- al estate, farming stock, reversions, annuities, furniture (without removal), life policies, and any other tangible personal security. No charges made, or commission taken, and the strictest secresy will in all cases be ob served. Interest as follows, viz. :— On freeholds or leaseholds from 3 per cent, per annum, personal security from 4 per cent. per annum, other securities at equally reason- able rates. -• Applicants are requested to apply in the first instance by letter, containing full particulars in order to save unnecessary trouble, to FREDERICK HAWKINS, Esq., 9, Great Russel Street, Bloomsbury, London, W.C. 1780 WANTED—Agents in Glamorganshire for the w sale of a, Beautifully New and Illustrated Edition of the present War between Russia and Turkey; also Flavius Josephus, with a Geograpli- ical summary of the Land of Promise, Illustrated with Colored Maps and a Sequel to the History of the Jews continued to the present time; also Henry's Commentary, unabridged and handy for perusal. Previous knowledge of the trade not necessary. Apply to R. BALDWIN, Rutland-street, Swansea. 1778 CERDDORIAETH DIWEDDARAF J- H. ROBERTS, A.R.A- (PENCERDD GWYIEDB) CAN GENEDLAETHOL-" GWRONIAID GWLAD Y GAN," ER COF AM Y DIWEDDAR MR. R. DAVIES (MYNYDDOG), TENOR NEU BARITONE. YN Y DDAU NODIANT-PRIS CHWECHEINIOG. ANTHEM-" Y MAE GORPHWYSFA ETO YN OL," ANTHEM GOFFADWRIAETHOL AM Y DIWEDDAR BARCII. J. ROBERTS (IEUAN GWYLLT). DYGIH. i fewn hen Don Gynulleidfaol ag sydd yn hysbys i filoedd yn Arfon a Meiiionydd, yn neillduol yn ardaloedd y Chwareli, ac nad yw yn ein Llyfrau Tonau Cynulleidfaol. Y DDEGFED ARGRAFFIAD. PRIS PEDAIR CEINIOG. ANTHEM-" TROWCH I'R AMDDIFFYNFA," YMAE yn gynwysedig yn yr Anthem hon y tyner a'r difrifol, gydar tanbaid ar maicreddog. Y mae yn rliwydd ac yn liynod o telling. PRIS PEDAIR CEINIOG. Yn awr yn barod, ac i'w chael yn y ddau Nodiant oddiwrth yr Awdwr, 12, Uxbridge-square, Caernarfon. N.W. Elw da i Lyfrwerthwyr. 1776 THE Aberdare Harmonium and Cheffion- ier Organ Works. ESTABLISHED 1868. Z I Y||JGJ | 28 DAYS' SALE. TO MEET THE PRESENT DEPRES- SION IN TRADE. B. H. PHILLI PS DESIRES to inform the public, that he will offer his Harmoniums, Pianos, Cheffionier Organs, and Violins, at 20 PER CENT REDUCTION off the present list. All Buyers of the above named instruments should watch this opportunity. NOTE THE ADDRESS,— 5 CANON-ST., & 6 & 7, GADLYS-RD., 1715 ABERDARE. EVANS'S PILE AND GRAVEL PILLS. Rhydd y Peleni hyn iachad buan a sicr i bawb I ddyoddefant oddiwrth anhwylderau poenus Y PILE A'R GRAVEL, y rhai a adnabyddir trwy yr arwyddion canlynolPoen mawr yn y cefn ac ar draws y lwynau; Diffyg wrth wneuthur Dwfr; 'lu Poen yn yr Arenau, y Coluddion, a'r ystumog; Poenau saethawl yn y Coesau a'r Borddwydydd; Iselder Ysbryd, Tyndra yn yr Ystumog, Chwydd- iant yn y Coesau, a gwendid cyfredinol yu y corff, &c. Nid oes ar y perchenog ond eisiau un prawf er sicrhau cymeradwyaeth unfrydol i'r Pelenau at y doluriau uchod. Y mae pob blwch yn dwyn trwydded y Llywodraeth, ar yr hwn y mae llaw- nodiad y Perchenog, heb yr hyn nid oes dim yn iawn. Mrs. Griffiths, Blaenantygroes, Aberdare, pays: The box of your Pile and Gravel Pills cured me, one dose relieved me from all pain. David John Williams, DuSryn road, Cwmbach, says Your Pile and Gravel Pills is a wonderful medicine after taking one box I feel;1s well as ever I did in my life, after suffering for some time from that disease." Y mae y geiriau PILE A GRAVEL PILLS yn Copyright, wedi eu Cofrestru a'u hentro yn Statmier's Ball, Llundain. Yn gymaint a bod y Gwneuthurwr yn gwybod fod lluaws yn dyoddef oddiwrth un neu ddau o'r anhwylderau uchod, y mae wedi darparu y pelenau er cyfa.rfod y cyfryw achosion, fel y canlyn A Peleni Evans at y Pile a'r Gravel, B Peleni Evans at y Piles. 0 Peleni Evans at y Gravel. Cymerwch ofal eich bod yn cael Peleni Evans at y PILE A'R GRAVEL, ac na chymerwch eich dar- bwyllo i gymeryd un math arall. DARPAREDIG YN UNIG GAX T. W. Evans, Chemist, Aberdar. Ar werth rnewn blychau, am Is. l\c. a 2s. 9c. trwy y Post Is. J^c. a 3s., a chan bob fferyllydd cyfrifol. WHOLESALE AGENTS London—W. Sutton & Co., Barclay & Sons, WM. Mather & Co., Burgoyne & Co.; Bristol—Roper & Co., Pearce & Co., and T. Ackerman; Coventry—Wyleys & Co. Birmingham—Southall Brothers & Barclay. Goruchwylwyr Cymydogaethol,—James Lewis George Town. Merthvr M. A Jones, Brynmawr W. H. Watkins, Tredegar; W. Sims, & Dyer, Aberaman; D. Williams, Gadlys, Aberdar; Smyth, Merthyr; B. A. George, Pentre; E. T. Evans, Mountain Ash; J. Davies, Swansea; Jacob Hughes, Lianelly; Franklyn Dixon, Rhymney; Evans, Dowlais; a Isaac Jones, Bookseller, Treherbert. 1711 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid or C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- ysgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth, diiiyg anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth, breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c. Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd y^v hyn, oblegyd -j maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion. Taer erfynir ar bob clar i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iaclwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn fydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd, a phob anhwylder i'r hwn y mae yr afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau i weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didraiferth. Dymunir ar y cyhoedd fynu gweled fod ar bob blwch yn argraffedig y geiriau:—"Beecham's Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond ffug. Parotcedig ac ar werth yn gyfanwertn a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd ^Lancaster, mewn blychau pris Is. 1 J-c., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar weith gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch, 1783 XL XT. TEAS at London Prices. 12orl81bs., rails paid to any part of England and Wales. Black Tea, Is. 8d., 2s., 2s. 2d., and 2s. 4d. Xlnt Tea, 2s. 8d., or 12 lbs. for 30s. Very Fine Tea, 3s., Id. per lb. less if half chest is ordered. Fragrant Coffees, Is. 4d., Is. 4|d., Is 5id., Is. G'd., with 2 Tea Order. William M. Alderson and Co., TEA TASTERS, 1*4: to 178, Barnsbury-road, LONDON. FDR AGENTS WANTED. TERMS GASH. 1782 EVAN THOMAS, Manufacturer of all kinds of MINERS' SAFETY LAMPS, And sole-maker of his Patent Improved Clany Lamp, With Elastic Glass Ring, Which admits of the expansion of the glass without the risk of breakage. Prices and Designs on application for quantities. CAMBRIAN LAMP WORKS, l282 7, Canliff Street, ABERDARE. BENSON'S WATCHES. Watch and Clock Maker to the Queen and Royal Family, and by special appointment to the Prince of Wales and Emperor of Russia. Old Bond treet, (Steam Factory) Ludgate hill, London. TOEXSON'S WATCHES of every description, B suitable for all climates, from £ 2 to 200 guineas. Chronographs, Chronometers, Keyless, Levers. Presentation, Repeaters, Railway Guards, Soldiers, and Workmen's W atches of extra strength. -D ENSON'S ARTISTIC ENGLISH CLOCKS, decorated wiili Wedgwood and other wares, designed to suit any style of architecture or furniture also, as novelties for presents. Made solely by Benson. From £ 5 5s. u_- BENSON'S PAMPHLETS on TURRET CLOCKS, Watches, Clocks, Plate, and Jewelery. Illustrated, sent post free each for two stamps. Watches Rent safe by post. Benson's new work, "Time and Time Tellers," 2s6d. 1784 M6r o gan yw Cymru gyd." Capel Cynulleidfaol Wood-street, Caerdydd. D YDDED hysbys y cynelir Eisteddfod Gerdd- Y or°l Fawreddog yn y lie uchod, DYDD GWENER Y GROGLITH nesaf. BEIRNIAD J. H. ROBERTS, Ysw., A.R.A., Caernarfon. PRIF DDARNAU: 1. I r cor heb fod dan 100 o nifer, a gano yn oreu, Then shall your light" (Elijah); gwobr, 30p. 2. I'r cor heb fod dan 60 o nifer, nad enillodd dros lop. yn flaenorol, a gano yn oreu, "Datod mae rhwymau caethiwed (J. Thomas); gwobr, 15p. 3. I'r cor, o'r un gynulleidfa, heb fod dan 40 o nifer, a gano yn oreu, Molwch yr Arglwydd" (Parry); gwobr, lOp. Caniateir i bob cor ddewis ei arweinydd. Am bob manylion pellach, yn nghyd a gweddill y testynau, gwel y programme, i'w gael gan yr ysgrifenydd-pris ceiniog, trwy y post 2c. JAMES REES, Ysg., 37, Gough-street, '86 Temperance Town, Caerdydd. A Gyhoeddir ai: y laf Ionawr, 1878. Pris lc. YR YSGOL GERDDOROL (CylchgP.i,n Misol), at wasamaeth Cerddorion Ieuainc, dan Olygiaeth AlawBdu a'r Parch. J. Ossian Davies, LlaneliL FEL y mae ei emv jn ai wyddo, amcan y cj'hoeddiad fydd dysgu a meithrin cerddorion ieuainc yn mhob cangen o wyliodaeth fuddiol yn dal cysylltiad il cherddoriaeth. Ein Ho rwyddair: Byr, syml, a boneddigaidd. Lin Oynllun Ysgrif Arweiniol— Colofn y Cvf- ansoddwyr— Colofn yr Arweinydd—Colofn y Dat- ganwr- Penod fer yn achlysurol i'r Hanesydd- Sylwadau Beirniadol ar Gerddoriaeth a Cherddor- lon—Ceinion Barddoniaeth Ganadwy, yn ngbyd a, Sylwadau amynt—Ymddiddanion Cerddor-1 a Barddonol-Colofn Holi ac Ateb—Bywgraffiadaa byrion o Gereldorion-Cronicl byr o Ddywydd- iadau a Gweithrediadau y Mis, Hvsbysiadati, a phob amrywiaeth o dyddordeb. Anfoner pob archebion, yn nghyd ag hysbysiad- aul at yr argraffwyr, James Davies d: Co., Lianelly. 17m At fy Nghyfeillion yn Nghymru. "D OED hysbys i bawb a fwriadant ymfudo nad yw JAMES RKES, ,;ynt o Fei-thyr Tydfil, mwyach gyn fy ngv. asanaeth. Xid oes a fyno a. chyfarfod neb o Gymru a fydd yn dewis dyfod i fy ngofal i. Cofier y cyieiriad,- N. M. J ONES (CYJIRO GWYI.LT), American Eagle, 28, Union Street, Liverpool. Hydref 20ain, 1877. 1771 AT YMFUDWYR. TO EM I"G~R ANTS. General Agent to all American and Australian Sailing Ships and Steamers. M. JONES (CYJIKO G^VTLLT), Passengw Broker, 28, Union-street. Liverpool, GK>r- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman Line Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i wo hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr janfudwyr gael y cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr J'v cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofal ddo y sylw many laf. Dymunol gan y Cymro attu hysbysn y Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRBIG eangaf a mwyaf cyflens i Deithwyr ac Ymfudivyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Landing Stage.-Cofier y Cyfeiriad, N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S,-Gellir ymholi yn Aberdar a John James Crown HoteL Y MAE CYMDEITHAS ADEILADU MERTHYR A DOWLAIS YN BAROD i reddi Benthyg, ar Mortgage, JL ar y Illiybudd byraf, Symiau o £ 100 i £ 10,000, i'w talu yn ol yn Gyfranau Misol neu Chwarterol. Y mae i FenthycwjT yn y gymdeithas hon fauteision arbenig 11a cheir mewn cymdeithasaa ereill. neu gan bersonau unigoL Telir y treuliau cyfreithiol gan y gymdeithas, a dyogelir annibyn- iaeth y benthycydd. cyhyd ag y parheir i dalu yr ad-daliadau addawedig, gan y Cofrestrvdd daD Gyfraith y Cymdeitliasau Cyfeillgar. Oedwir., dirgelwch manylaf. Dymuna y CyfarwyddwjT hysbysu eu bod yn barod i dderbyn symiau o arian fel alian benthyg ar y telerau canlynol o elw :— £ 4 y cant i'w galw ar ddau fis; 94-11 y cant ar bedwar mis; a B5 y cant ar chwe' mi1-. Am hysbysrwydd pellach, ymofyner A Mr. E. ROBERTS, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria- street, Merthyr. 1746 ALLAX O'R WASG, 2 Gofyniadau ar Efengyl Matthew. AT" MAENT vn rhifo dros wyth mil; vn fanwl X ar bob aunod yn amrywio eu rhif ar bob adnod, o ddau i fyny i 47 yn c'ynwys gofyn- iadau hanesvddol, athrawiaathol, daearyddol, ac yir-arferol; yn tori gwaith i'r ywan a! r c,,?it-, yn eglur a hawdd eu meistroli; yn tueddu "i gael dealltwriaeth eglur a manwl ar bob gair, brawddeg, ac adnod yn yr Efengyl; byddant o wa«anaeth°i athrawon, a deiliaid yr Ysgol Sabothol, a phenati teuluoedd; yn resymol o ran eu pria ac yn hawdd eu cael ti wy^ y ^Post, ond anfon sta/aps at yr Awdwr i'r cyfeiriad hvn :— Yv." EDWARDS, Cwmbach. St. Clears, 1770 S. Wales. JOHN HEATH'S EXTRA STRONG STEEL PENS, with obliuit", turned lip, awl rounded points, Golden Coated, bronzed and carbonized. Suit all hands, all styles, all ages, and all kinds of work. Over 200 patterns. Sold by Stationers 10]3 everywhere, in (jd., Is., and gross boxes. The public at e respectfully requested to BEWATIE OF WORTHLESS IMITATIONS, and to see that they really get John Heath's Pens. Should any I difficulty arise, an assorted sample box will be sent per post on receipt of 7 or 13 stamps. Address John Heath, 70, George Street, Birmingham. 1773,