Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

. Y GONGL GYMREIG. I

CYMANFA GERDDOROL

LLANSAMLET.

TREFORIS.

LLYTHYR AT ^YMRY'R CAMBRIAN.

HERMON, PLASMARL.

.WAUNARLWYDD.

0 ! ABERTAWE ! ABERTAWE !

BABELL, CWMBWRLA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BABELL, CWMBWRLA. Cynaliwyd cyfarfodydd blynyddol y capel ucbod y Sabbath diweddaf a nos Lun, pryd y daeth cynulleidfa luosog yn nghyd i bob oedfa. Y gweinidog fu yn gwasanaethu eleni oedd y Parch. William Jones, Tremadoc (gynt o Drawsfynydd), yr hwn sydd yn adnabyddus drwy Gymru oil fel un o'r pregetbwyr mwyaf cymeradwy. Yr oedd y gwr da hwn yn ystod y cyfarfodydd hyn yn pregethu ar ei uchel fanau. Yr oedd ef yn yr ysbryd tforen yn traethu yr efengyl fendigedig, ac hefyd y gynulleidfa wrth ei bodd yn gwrando ac yn mwychau ei weinidogaeth. Cafodd oeafaon grymua, a'r Meistr Mawr yn agos ato, ac yn liefarn trwyddo. Mae y ddiadell yn y Babell yn ffortunus iawn bob blwyddyn mewn sicrhau an o orenon y Cyf- undeb i'w gwasanaethu ar yr wyl flynyddol, a theimlad pawb oedd yn bresenol y tro hwn ydoedd, na bu eaoed yn fwy ffortunus nag eleni wrth sicrhau gwasanaeth y Parch. William Jones, Tremadog, am y tro cyntaf erioed. A meiddiwn ychwanegu, a barnu pethan wrth deimlad y gynulleidfa, mai nid dyma y tro olaf iddo, os yn bosibl. Clywais hefyd, gan un sydd yn gwybod, fod y casjjliad yn llawer mwy eleni nag y bu erioed o'r blaen yn hanes y capel. Ymddengys fod yno lwyddiant crwn yn y cyfarfodydd. Dymunaf o galon lwyddiant i'r eg 1 wyd hon, a'r gweinidog ieuanc sydd yn llafurio ynddi.

"Y GENINEN."

NEATH

MAESTEG & DISTRICT,

Advertising

GOWER,

38 MILLIONS OF LEMONS

Advertising

tä.-WHERE TO GO NEXT SUNDAY?

[No title]

Family Notices