Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Qambrian Railways' Announcements* f # Royal Agricultural Show I f At Shewsbury. June 30 to July 4, 1914. | 1 ARBORICULTURAL EXHIBITION, June 30 to July 3. J FORESTRY & AGRICULTURAL EDUCATIONAL ? EXHIBITION. 9 T CHAMPIONSHIP DOG SHOW, July 2nd and 3rd. | Visit of H.M. The King, July 3rd. r a Return Tickets at a Fare and a Third will be issued by all A ▼ through Trains on each day of the Show, available for i or 2 T m 2 days; and m 1 On Friday, July 3rd, a Special Day Excursion } will run to A J SHREWSBURY, J Leaving. DOLGELLEY at 6-20 a.m. See Handbills. J 1 Grand Musical Festival at Harlech, 1 1 er 17 CHOIRS, k J Numbering about 2,000 voices, in a Marquee, within the walls A # of the Castle. V Meetings 10-0 a.m., 2-0 and 5-30 p.m. At the Evening Meeting T m the United Choirs will perform Mendelssohn's Oratorio "Saint M Paul," and the Welsh Work "Duw sydd Noddfa" (J. T. Rees) j Thursday, July 2nd, 1914. J On the above date a SPECIAL EXCURSION will run to T ) HARLECH. | T Leaving Dolgelley at 8-40 a.m. Fare tltt. T Passengers return by Special Train, leaving Harlech at 9-5 p m. f | EXCURSIONS i J TO LOITDOIT, j 0 FRIDAY, JULY 3rd, for 2, 4 or 5 days. A MONDAY, JULY 6th, for 2, 5 or 8 days. T f FRIDAY, JULY ioth, for 2, 4 or 5 days. f 1 From DOLGELLEY. See Handbills. f 4 Season Excursions, June. I T TO. DAY OF ISSUE. PERIOD. I # South Wales "Fridays 8 or 15 days. p A Liverpool T Manchester ( 0 w 4 Leeds » 8 or days- A A Birmingham, &c. J „ T A Birmingham, &c. J „ T Scotland „ 7 and 17 days. w f London Every Saturday, 8 o'r 15 days. A f Cheap Day Travel from Coast £ t Stations. # T EXCURSION TICKETS will be issued every Week- r w day between Cambrian Coast Stations, also to DEVIL'S 0 J BRIDGE, DINAS MAWDDWY, FESTINIOG LINE, A J ABERGYNOLWYN (via Towyn), NORTH WALES J J 'COAST (1 or 2 days) and CORRIS. f I RAIL & COACH TOURS to TALYLLYN LAKE 1 and BEDDGELERT. f 1 See Programmes at the Stations. v T For further information respecting the arrangements shewn above, application f 6 should be made at any of the Company's Offices or Agencies or to Mr. M Herbert Williams, Supt. of the Line. f # S. WILLIAMSON, A A Oswestry, July, 1914 General Maaajer, A TREVEGOA COLLEGE, WANTED at the above College an assistant tutor. Salary £ yo per annum with house and garden. Applications together with copies of testimonials (about 20 copies) to be sent to Rev. Gwilym Williams, New Quay, Card. by July 20th. Y Feibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramo e. YN EISIEU ar y Feibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor, Ysgrifenydd Taleithiol i ddadleu ei hachos ac arolygu ei gweithrediadau yn chwe' Sir Dehau Cymru a Sir Fynwy. Rhaid i'r ymgeiswyr fod yn weinidogion ordeiniedig o dan un-a-deugain oed, ac yn alluog i lefaru a phregethu yn Gymraeg a Saes. neg. Tymor cyntaf y cytundeb, pum' mlynedd. Cyflag £300 y flwyddyn. Iechyd da yn hanfodol. Gwybodaeth belach a phapyrau i'w llanw oddiwrth The Home Superintendent, 146, Queen Victoria Street, London, E.C. Cymdeithas Yswfrfol 7 Methodistiaid Calfinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd Mehefin 10—13, 1912, ffurfiwyd y Gymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenedlaethol Cymru ar y 27 0 Fehefin, 1912. Aelodaeth Gwirfoddol. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ddanfon rhestr. o'r cyfraniadau wythnosol sydd mewn grym oddiar y Isfed o lonawr. Prif Swyddfa- 34, QUEEN STREET, CAERDYDD. Y sgrifenyddion- I'r De: THOS. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. I'r Gogledd: Parch. W. W. LLOYD, Hawthorne House, LLanbeblig Road, Carnarvon. Trysoryddion: I'r De: Mr. EDWARD JENKINS, J.P., 154, Cathedral Rd., Caerdydd. I'r Gogledd: Mr. JOHN DAVIES, Caernarfon. Maes Ltafur 1914-15. Anerchiadau ar yr Epistol at yr Hebreaid, Gan y PARCH. O. L. ROBERTS, Lerpwl. 260 t.d. LIlan Hardd, 2/- Y Drysorfa.—" Y mae yn cynnwys traethiad goleu a chyflawn ar brif adrannau y rhan hon o Air Duw. Llyfr rhagorol yw hwn, a dymunwn ei gyflwyno yn calonnog i sylw ein darllenwyr." Y Dysgedydd. Mae yn y llyfr hwn lawer iawn o ragoriaethau. Nid oes yr un paragraff yn y llythyr na cheir ymdriniaeth go lwyr arno. Yn sier, bydd o wasanaeth gwerthfawr i athrawon a disgyblion ein Hysgolion Sul." Seren Gomer.—" Cyfrol werthfawr iawn. Rhagora ar Esboniad cyffredin. Y cymorth goreu welsom eto i ddeall yr Epistol at yr Hebreaid." ESBONIAD ar yr EPISTOL at yr HEBREAID, Gan y PARCH. OWEN THOMAS, D.D. Lerpwl. Argrafflad y Maes Llafur. Lllan. 3/6. Prls arferol, 51. BETH DDYWED YR ADOLYGWYR. Y Qoleuad. Esboniad rhagorol. I'r sawl sydd yn chwilio am gynhorthwy i astudio yr Epistol hwn, nis gallwn feddwl am un rhagorach nag Esboniad Dr. Thomas." Y Traethodydd.—" Nid yw ond peth bychan i ddweyd na chafodd darllenwyr Cymreig erioed y fath gyfleusdra i geisio mynd i mewn i ystyr ogon- eddus yr Epistol, ag a geir yn y gwaith hwn." Y Greal. Ystyriwn hwn yr Esboniad goreu ar yr Hebreaid y gwyddom am dano, nid yn unig yn y Gymraeg, ond hefyd yn Saesonaeg." DAMEGION YR AROLWYDD IESU. Gan y PARCH. OWEN ETANS, D.D. 353 t.d. Lllan, 2/6. Yn y llyfr hwn ceir ymdriniaeth fanwl a galluog, mewn iaith syml, ar 30 o Ddamegion Crist, ac at hynny, ceir 5 o benodau, yn y rhai yr eglura'r awdwr mewn modd clir a goleu Natur a Nodweddau Dameg Paham y llefarai yr lesu ar Ddamegion; Deongliad y Damegion Trefn a chynwysiad y Damegion Damegion y Rabbiniaid Iddewig a'r Tadau Eglwysig. Y Goleuad.Yn ychwanegol aty ddarpariaeth sydd wedi ei gwneud gan y Cyfundeb ei hun, ni phetruswn fynegu nas gellir rhagori ar gyfrol adna- byddus Dr. Owen Evans, ac argymhellwn y gyfrol hon yn galonnog i sylw yr athrawon fel un nas gall lai na gwneuthur y daioni uchaf i'w meddwl a'u hysbryd, a phrofi yn gynorthwy gwerthfawr ar gyfer eu gwaith." Ar werth nan Lyfrwerthwyi" ymhobman. HUGHES A'l FAB. CYHOEDDWYR, GWRECSAM