Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

GOHEBIAETHAU.

WYDDGRUG AR CYLCH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

WYDDGRUG AR CYLCH. Yn Nerquis cynh.-iliwyd y Cyfarfod Mi sol yr wyth- 11-os ddiweddaf. Mae rhiyw sw-yn ryfeddol yng"yn a Nerquis. oherwydd cysylltiad, enw John Davies a'r Ik. Mae golygfeydd dymunol i'w .gwe1.ed oddiar y llechweddau ar ,ran helaeth o Ddyffryn Alun. Ait- gofion am "hoeli-on wyth" crefyddol. y cylch, lie 'brddrodau John D.avies, George Ingman, Edward Drury, a llu eraill o ddymunol goffadwriaeth. Diwrnod braf, yr haul yn gwenu yn fantais i Iwydd- iant y cynulliad. Cafwyd hianes yr achos yno- ac yn Pisgah gan: chwech o flaenoriaid, a hwnnw yn hanes 'cysurus a c.halonogol. Heddwch a chariad brawdol yn creu .awyrgylch ,achymydogaeth dda, yn cyd-dynu er Hwyddiant yr achos maw.r. Darllenwyd llythyr cyflwyniad Parch. If-or Hael1 Jones, Llanarmon o Gyfarfod, Misol Lerpwl i Gyfar- fod Misol Six Fflint. Cafwyd hanes dyddorol gan y Parch..Robert !Lewi.s, Adwy, o'i ymweliad a'r milwyr yn Bedford a Ileoedd eraill. Gwnaed yn hysbys fod y Parch. George Jo-nes, Sychtyn, wedi cael adfe.riad iechyd fel ag i'w a'lluogi i ail-ddechreu pregethu ar ol ysbaid dw-y flynedd o orfod byw a methu imynd, o gwmpas' gyda gwaith penaf ei fywyd. Nos F ercher" agorwyd "Cymdeithas Lenyd'dol BethEsda" gydag araerchiad rh,agoiro-I gan Dr. R. Rob- erts', Caerwys, ar 'G.enadwri' Ilyfr Habacuc.' ILlyw ydd' Parch. \r, P. Williams, M.A, Rhyfedd !fel y .gellir casglu swm da o ari.an gyda pheth.au syml Penderfynodd Miss Cissie: Arthur wneud ychydig elw gyd,a Puzzle diniwed. Llwydd odd i gael dro-s bedai.r punt, ac mae wedi eu rhannu er budd y m,ilw,yr,. (Rhian i Capt. a T. H. Parry, A.S., i Nurse A. Lloyd Jones, Malta, a'r clwyfedig- ion sydd vn Lceswood gc.r yr W-yddg.ru g.

Advertising