Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

THE68MT WELS'ff REiEDrTI RELIEF FROM I D";A"-II!t:1'i'S'S'' iN S' MINUTES for Coligb3 Jl for Cohls (or Asthma B tor Bronchitis gg tor Hoarseness ■ COUCH "sfei—I %J? lyp § | Most S-oot-hins 9 V. firms I be CIlest W Ji&Milve.s the Phlsgw 11 lor S;n&-rs ■§ m am h asms a gss& ESK for i'abHc Speakers M nj| Elf i iilll By Ch&mist* everywhere M 111 I Jll E O flt Pro^et.9, P0Sta^ M i HUGH QAVICS, S Chemist, MACHYN!.LETE F HUGH DAVIES'S j -j ,.t,) ¡ t o COUGH MTXTUIxE. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- GYMREIG. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH t'KSWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH AT ANHWYLDERAU Y FREST, IS. lie., iA 2S. 6e. 2 Nid rhaid i DAVIE'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae y perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn 'v fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod f el darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneud eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Plh:egm, yn clirio y illais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswcn ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE" yn ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deuiu at holl anhwylderau y Gwddf a'r frest os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. SARZINE BiLOOD MIXTURE. CROEN IAOH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae y ".Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrbau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankeee ;Patent Medicine; ond os blinir ichwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac anmhur mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. ItC., a as. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog— v Mr. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. 'r'iE RCALViELSil.. CURE TIP- sss I BALSAM I WELLHA K BESWCH ac ANWYD H Amhrisiadwy gyda pk'ant. ||||| Poteli 1/- a 2/5 ^^1 GAN OLL FFERY'LLWYK A GROSHRS Jragf Programs Sol-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonwch y many lion i Swydd- fa y CYMRO, Dolgelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymra. Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DAJLENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r POst-4c- yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac armhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiiiau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, sound corn- ers, red under -o:d 6c. eto Yapp 3s. etc. Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, I)FIJAII DOCTOR, MUST MY DAB LING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hill-s and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and iLungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in is., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It ha-s saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly I Tystiolaeth Anaibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey j' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (\re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. -Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. II I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey" on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L.. MEDICAL HALL, ABERDARE, "Wales. _u_- » ■ j I INDIVIDUAL I Communion Cups. FOIl LIST OF Patent Ideal Outfits and Samllles on Approval (CARRIAGE FKKE), Write to THE MAKERS— Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. ] WAR CRISIS.-Will you show your Patriot- 1 sm by sending your order to keep our Workpeople j going? I "a mt««t<<t<t«)«m'« a_- 'i Pence Envelopes At Qasgliadau Egiwyslg 1915. —————— U' ANFONWCH YN GYNAR YN LLE COLLI AMSER. SAMPLES A PHRISIAU ODDIWRTH E. W. E VA NS, I Swvddfa Pr I Qymro," | DOLGELLAU. NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. 3 4 TAN BYWYO DAMWAIN TY-DORIAD o Swyddfa Liverpool a Gogledd Cyntru: 5. 1 ithebaro St., Liver pool o Trysotfa (1913) £8,253 000. | A tiomis FOM HOME. CARTREF ODDICARIREF. D. J. TRUSCOTT. a (PANT-Y-CELYN HOUSE). 87, Marylands, Rd., PaddingfcrJ, LONDON, w. t MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare by Bus id., by Cab is. Telephone No. 7087, P.O., Hampstead. Cfmdeittas Yswiriol v Methoclistfaid Calfinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol i yn Nhrefnewydd. Mehefin 10—13, 1912, ffurfiwyd 1 Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y i Dirprwywyr Iechyd Cenedlaethol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. J Ysgrifennydd: Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifennydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. T'rys. Mr. J. S. Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd yn. dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried' pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfonir iddynt Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eCTlwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifennydd. AR GRAFF W YD GAN1 E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, D,OLGFJLL-AU,