Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

• g GEORGE'S I PILE AND GRAVEL PILLS. I « @ @ Mwy werthfawr y'pt: imi naraur coeth-arbedasant fy mywyd." I 1 s ) 1 ■■■; 1 Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. « @ H Poen yn v Cefn, V Lwynau a'r Coiuddiort, Dwfr Poeth, Dwfr £ taliad, V Bledren § cEr H yn gyffrous a phoenus, Gswae w, Gwvrst, Gol»c, Y Qylla y > c hwyddo, Rhwvmedd, S Diffyg TrauVSurni /n yr YsturnOg, Cws-, annesmwyth, Teimtad marw^idd a 1 — — '—~ — # Chysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendrp, Nychdod, uiffVg § a __—:— — @ anadl, 8LC. § £ & /an t\9- G!J v. t\9-' > cr!i \.J ORGE PILLS V:- "(:5:J I 1 Q.II • «' œ • 17, FIFTH AVENUE, § QUEEN'S PAKE, S> | •• LONDON, W„ @ Rhagfyr 17eg, 1913. flØ @ ANWYL SYR,- flØ H Yn y dyddiau hyn,' pan y ceir diluw o dyBtiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr || J hyn a wn trwy brofiad personol, am droe ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifeunu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros, ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy j D ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- J|; || floeegni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan rodd^i y claf brawf teg arnynt. ^n ychwanegol, i eredaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid g wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. § Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth @ mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifpnnir hyn genyf yn hollol o honor fy hun) heb fy D nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i S ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel addaeth o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy Hythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am QØ ddweyd fy meddwl yn gryno. @ 2 Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, § | WILLIAM TYLER.. | § ■. i $§b &k Y tnae y Feddyginiaeth werihfawr hon i°w chae/ Gwerihir y PELENI Bydgtodus hyn yn mhob man mewn Tri Ffurf. mewn B/ychau Is. 3c., a 3s. yr un. Gyda'r No i.—George's Pile and Grayel Pills (label wen). Post am Is. 4c„ a 3s 2c. W Na 2.—George's Gravel Pills^label las). @ No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gocfteiwch Efolychwyr* S I PjEEOHENOG: 1 I J. E. GEORGE, iJ.P.S. HIRWAIN Aberdare. I @. r{¡h r{¡h r{¡h &J rQ) r{¡h r{¡b,Q) r{¡h r{¡b rf;h &1,g.) r{¡b W-Jw, 'èl?"c?D 'Ø:J 'Q.V "è!V 12V 'f!V I.QV "(iJJ '(dJ w w YtD "QJ) 1W "(:V Y:D 'ØJ Y!D IoQV "Ø.? 'tUJ'èl] 'QD 1:V W "QV 'Ø:J 'éV Y!XI 't?D I ,;¡.. .1 I ■' 1