Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

.A CYMRU AR RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

.A CYMRU AR RHYFEL. Yn ol gorchymyn y.S'ensor mae'r holl gen- hadon yn India yn gorfod ysgrifennu yn Saes- Z!1 neg yn unig. H Mae dros 70 0 eglwys a chynulleidfa y Methodistiaid Calfinaidd yn Llandrindod wedilt ymuno ar fyddin, a 50, o eglwys y Bedvddwyr. IF Mae Mr. Lloyd George wedi dweyd mor bell ag y bydd yn bosibl y trefnir i frodyr fydd yn y fyddin berthyn i'r un adran os dewisant. U Deallaf fod y Parch. John Williams, Bryn- siencyn, yn myned i Ffrainc i ymweled1 a'r milwyr Cymreig,- ac y male yn tynnu ei gy- hoeddiadau yn ol gyda'r amcan hynny. nr Mewn atebiad i Mr. Ellis Davies, dywed- odd Mr. Forster fod y cwestiwn 0 benodi cap- laniaid yn medru Cvmraeg i wersyllfaoedd Litherland a Preston dan ystyriaeth y pwyll- gor o'r holl enwadau. Mae y Milwriad Arthur Anthony Howell, unig fab y diweddar Ddeon Howell, a nai i'r blaenor adnabyddus Mr. Howel1,Pencoed, wedi ei wneud yn Brigadier-General, ac wedi cael anrhydedd uchel oddiar law Ymerawdwr Rwsia. 1F >■ Dywedir fod bechgyn Cymru sydd yn Ffrainc yn cael hwyl anarferol wrth ganu emynau. a thonau y Gymanfa Ganu fu yn Aberystwyth ynglýn a'r Eisteddfod Genedl- aethol. Cam yn yr iawn gyfeiriad oedd danfon rhai cannoedd o gopiau o Lyfr y Gymanfa i'r Caplaniaid i'w rhannu i'n bech- gyn. Gwneir gwaith rhagorol yn Ffrainc gan y Cadben D. Llewelyn Williams, y meddyg ad- nabyddus o Gaerdydd, a chyn hynny o Wrec- sam. Efe sydd yn gofalu am Sanitary Section y Welsh Division. Y mae yn Gymro sy'n caru ei wlad a'i iaith, ac nid oes yr un swydd. og ffydcllonach nag- ef i"r oedfa Gyrnraeg gyn- helir bob nos Saboth yi\ Head Quarters y Division. Yn ddiweddar symudwyd y Parch. D. James Jones, M.A., wnaeth waith mor ragor- ol fel Caplan i'r Milwyr yn Kinmel Park, ac wedi hynny yn un o"r Base Hospitals yn Ffrainc, lie y bu yn llafurio am rai misoedd, at y 38th (Welsh) Division, ac y mae wedi myned yn lie y Parch. Arthur Hughes at vr 114th Brigade. Bwriada'r Parch. A!rthur Hughes, Caerfyr- ddin, sydd yn Gaplan gy,d'a' n milwyr yn Ffrainc, ddychwelyd at ei eglwys ddechreu mis Rhagfyr ar ben blwyddvn o lafur yn swn y rhyfel. Gyda'r 114th "Brigade y llafuriai Mr. Hughes hyd 0 fewn ychydig amser ynoL Nid yw ei iechyd wedi bod yn d'da er ys tro, ond y mae yn well nag y bu,

LLYTHYR LLUNDAIN

Y Bwrdd Canol.'

Y' Times.'

[No title]

Y GOLOFN GYMRAEG.

Advertising

PERSONOL.