Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-r- iltn lllill llil 1rf"¡¡<J" L CEO EN C N AW J.) ASGWEN Rhaid Gofalu. am v rhaj km. ESGEULUSDOD o unrhyw natur i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd all achosi Blood Poisoning a Marwolaeth. Er mwyn osgoi y perygl Meddyginiaeth Effeithiol rhaid ei ymarfer mewn pryd 'Does dim mor llwyddianus a sicr a MIA, S f iILM Mae hwn 711 iwr yn cael ei gydnabod gan filoeri ;? fcl y meddyglin mwyaf sicr a diogel a d <rganfvddwyd erioed at | L^CH A.U ] Tarddiantau v y Cnawd, Eczema, Crachau a Mhenau Plant, Llosgiadau, Imf \i Ysgaldanau, NvUu .1 Scurvy, WHS** I Llugrad Plant B NA J Benywod a Babanod, Tarwclen, Gout, Cymalau Rheumatios, Yr < Pi?' ""Meaty,, p. p-fn mewn stat erchiysion. Gwell- Piles haodd GOMER S BALM hi yn bur fuan. Hynod o efteithioJ at GLWYFAU All GOESAU. M i I oed .i y n Ty st i o I W Effeithiau Rhyfeddol Ar werth gan bob Chemist a Stores am is. ilc. Gofyner am "GOMER'S BALM." Mynwch A weledenw JACOB HUGHES" ar bob blwch; heb hyn, "TWYLL YDvw." Neu danfoner ei gwerth. P.O. neu Stamps, at JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist, Penarth, CARDIFF. GWr hodwch bob path arall. '"■* I I' Gymdcithas YswirioS y Methadiot- imid Gaitissaidd. +- Yn unol a phenderfyniadey Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd 'Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenediaethol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: 'Regent 'Chambers, Wrexham. Ysgrifennydd 'Cyffredinol: Mr T. W. Thomas. Ysgrifennydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trysorydd ¡Mr. J. W. Parry, Brynderw, Wrexham. J Bydd yn dda gan yr Ysgrjlfenyddiün ystyrried pob dais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad. a'r aelodau yn eu syniudiad o Le i], yr hyn sydd yn bwysig iiawn. THOMAS W. THOMAS, Ysg. Y PARCH. J. H. SYMOND, TOWYN MEIRION- YDD. Qwersl Uwohat ar tjyfer Adferiad Hoddwch, (Higher Lessons pertaining to the Restoration of Peace). PRIS SWLLT (Net). Pob Archeb a'i Thai i'w cyfeirio at- E. W. EVANS, Ltd., DOLGELLAU. GERM—MAN'S ENEMY. The diseases of the breathing organs (such as Coughs, Chronic Golds, Sore Throats, Loss of Voice, Catarrh, Deafness, Influenza, Bronchitis, Pnuemonia, Consumption, etc.) are caused by the presence or Puisonous Germs which continually find their way into the respiratory organs and cause more deaths annually than even the present war. These deadly Germs are always on the watch for an opportunity to enter into our system, and to extend the territory of their kingdom, and once they are in the system they either gradually devour it or poison it. Colds and Chilis give germs their opportunity, and the re- sult is often chronic disease or untimely death. If a person used common sense and threw aside the -Lin,natural and unscientific system of trying to destroy germs by taking medicine, he or she would at once see that the natural and scientific way to annihilate the enemy in the breathing organs is by inhaling vapours of Germ. Destroying Medicines, and one would always realise that by so doing on-e does not poison their whole system with drugs and thus weaken its defensive powers to fight and conquer the foe. HUGHES'S INHALERS are undoubtedly the most perfect and the only scien- tific set of medical inhaling instruments ever offered to the public, and no sufferer need despair (not- withstanding all previous failures to secure relief by drinking medicines) until a fair trial has been given to the above Invention. Write for particulars and list' of testimonials to T. HUGHES, 25, DALE ST., STOCKPORT. Sold by Boots and other leading Chemists. MOLE SKINS. MOLE SKINS. R. Watson & Co. Pioneers of the Moleskin In- dustry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain still continue to pay the Highest Prices lor Mole, Otter. Fox, Cat, and Badger skins, Pheasant Tails, Plumage etc. CASH forwarded immediately on receipt at goods Write for our Price List before sending elsewheie. Note our ONLY address, R. Watson & Co., the "ALL BRITISH" Firm, Dalk,sith House, 65, Farnagdon StToet, London, Mr. David Williams. fOynt fflri. Edwards & Williams, Denial Co,, Limited), BODG W YISEDD, PORTHMADOC, A ddymuna hysfoysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd canlynol BLAENAU FFESTINIOG :-Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, Hiah Street (y drwa nesaf i'r Maenofferen Hotel)., LLANRWST :-Bob Dydd Mawrth, a phcb Ffair (ond y dyd Mawrth o flaen y Ffair, yn nhy Mr David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyfeifoyn a'r Boar's Head), on hyd 4 o'r^glocji. PWLLHELIBob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, on hyd 4. CRICCIETH :—Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Davies, Llys Garadog, High Street, o 4.30 i PORTHMADOG :—Bob Dydd Gwener, yn 76, High Street, o 0 hyd 8, a bote nos ar 01 7. v BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, on L. DOLGELLAU AC ABERMAW :—Trwy apwyntLad ar Dyddiau Saawrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. Cambrian Railways Aiincluncenie.nts. UMIIMIIIWIIMII ■Willi HI 1 ■ ■! IWWCTKTirTMWTWff'IMftHI'nrr VW ——B——■■ i The importance of the Poultry Industry I i to the Nation's Food Supply. I -i-+-+- 1 IN NORMAL YEARS WE SPEND -ee 500 J £ 9,500,000 f ( NiNE AN9 A HALF MILLIONS ) i On Eggs imported into this Country. r -+-+-. £ Cannot some of this immense sum be kept in the hands x T of English and Welsh Agriculturalists? m y Production and Patriotism are synonymous terms. § 9 Ask yourself the question Cannot I keep Poultry? -+-+- ^1 To further the development of the Egg and Poultry Industry lie co-operation f V of the Agricultural Oganisation Society has been secured, who are prepared to V A arrange for Speakers to address Meetngs in various districts. A Y Persons interested in the Movement and desirous of having such a Meeting m held in their district should apply to any of the Station Masters or to Mr. A Herbert Williams, Superintendent of the Line, Oswestry. T i S. WILLIAMSON" A A Oswestry, Nov., 1916. General Alanager. J *D) 'W_