Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y iLLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y D ALIEN NAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nbnpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Ohynorthwy'r athraw 7 6 Giyda'r Post—4c. yn rhagor. M'ae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch French Morocco, round corn- ers, red under gold, 2s. 6c. etc Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 35. 6c., ROste 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY x Stop one Moment. x OH, DEAR DOCTOR, f MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY JUDOE, WILLIAMS' PATENT ? BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS I r TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY lsa-i) ,s.s,enoe of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills, and Valleys' in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. ,WHAT' IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY (Cuj0?s Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, ,and .all disorders of the Throat, -Chest., and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in is., 2S.. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically .treated to get the best results.. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So differen from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly. f Tystiolaeth Ainnibynol a Gwirfoddol:— "Llawer o ddiolch am y 'Balsam of Honey teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf ('re 1 laxed throat'). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Williams, yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. Y r eiddoch yn wirioneddol, I JAiMES -iSAUVAGE, Baritone, Llundain. "I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvelilous remedy"—Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. v From Mr. David' Jenkins, Bachelor of Music, 1 Aberystwyth College. 'Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your 'Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can venture to ,express. an opinion 'as. to its effect in securing for the throat r- freedriom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L. MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales, < Opposite the British Museum. r Tmmhi HIRL 1 Great RusseJillStreet, London. Near the British Museum. I KttiGSll Y HO III Hart Street, Bloomsbury Square,London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath I 6s. 6d. per night per person. Full Tai-if and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 lines). „ 1282 (2 lines). Tel. Add.—' Thackeray London. Bookoraft London." fA | ASHBV MANOR, I LLOYD STREET, LLANDUDNO. Proprietress-Mrs. HUGHES. l A Home from Home A minute's I walk from Promenade. Terms reasonable and moderate. I INDIVIDUAL I Communion Cups. FOR LIST OF Patent 9 ideal Outfits and Samples on Approval Samples on Approval I (CARRIAGE FREB), Write to THE MAKERS— 1< Townshend's Ltd., I Ernest St., Birmingham. 1 rII Thado-Kookie Pioneer Mission (Manipur, India). Founded 1910. EVANG EiLIiCAL AND INTER-DENOMI- NATIONAL. Miss,ion work among the Thado-Kookies. Gospel distribution among Manipuris who are Hindoos. /Hon. Treasurer—Mr. ARNOLD DAVIE'S, Bank of Liverpool, Ltd., Wrexham. Hon. Sec. in Gt. Britain,-Rev. D. LLOYD JONES, Aber, Carnarvonshire. Hon. Sec. in India-Mr. WATKIN R. ROBERTS, The Parsonage, Asansol, Bengal, India. Contributions will be thankfully received by any- one of above, and may be sent by means of cheque,. postal-orders, or postage stamps. I RHYDDHAD ■ ODBIWRTH BESWCH"- PUM MUNYD XSiclL. am a/0. Gyda'l' Pest 3e. ya ehwanegol. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswah and arefalu fod potelaid o Davies's Cougrh Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddys i'w deulla at holl anhwylderau y Gwddf a'r Pr88t. os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Rhyddha y Phlegm. Cynhesa y Prest, GUrla yr Aawyd gan bob Druggist, > HUG. DAYIES, Chemist, MACHYNLLETH. CROEN IACH A GWAED PIH.—Dynayr hyn y mae y "Sarzine Blood Mix- ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr > Yankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan igroen afiach, ysfa, pim- 1 \ii pies, toriad ailan, scurvy, liiVflf >«V doluriau, penddynod,&c., mBR, JPfej • yn tarddu o waed drwg acammhur,mynwch bote- nHHHv laid o "Sarzine Blood Mixture," gan y Drug- gist nesaf atoch, 1s. lic. a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad y,n chwanegol, oddi wrth y Perchenog. HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. MOLRAT AT LADD TYRCHOD. Y slgrifeuilla John Pryse, Ma.esymeirch-'Blinid ni acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifol arnio, ac yr oedd amaf gywilydd ohono, ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeislio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn.' Ei enw ydyw MOiLRAT, mewn packets is. 6c. yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y, cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrch. Ni ohiododd y Twrch mwy. Programs Sol-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonwch y manylion i Swydd- fa y "Cymro," Dolgelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nighymru. THE BEST TEA IS ALADDIN'S MAGIC TEA. RICH, LUSCIOUS FLAVOUR. jr 4 y 1 c" Packets. per 1;' ■ ■ i 1 I To be had of the best Grocers, and Wholesale only of the Proprietors, W. -( WILLIAMS & 00. lTBuZlhstrUt, LIVERPOOL. t ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, LTD., DOLGELLAU, I