Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

---.-"_.. TAITH I CEFNBRITH

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TAITH I CEFNBRITH —t— GAN Y PARCH. DERI MORGAN. P'nawn ddydldl Mawrth, Awisit 2iain, cyohtwynodd tyrfa fawr 01 yimiwelNvyr Llaniwrtydl,, o d(aq arw,eini,ad y Proff. T. Left, y gwr ieuanc athrylithgiar diyin- honigar o Aberystwyth., am Cefnbnith, lie y dywedir y gainwyd ac y magwyd yn anfarwol John Penry, y merthyr Cymreig. Synnai pobl y Llan weled rfhwrng dlau ai-kri chanit yn arosi wrth y Post Office, lie y preswylia un o gerddoxion enwocaf C'ym.ru .ar hyn o bryd, yn mheTSIOn, ¡ John! Thomas, sydd,, er wedi cerdld'edl ymhell hei-bio a gierrig milltir yr addewid, # Aeuanged ei y«ilSrydi ag eriioed. Mr. John O'weni, ar- weinydd) y gain yng nghlapel y Pumsant, o Dreharris, ,osododd y dyrfa mewn hwyl i ganu "Dyma g.ari.ad fel y moroeddl, wrth. gychwyn. Awd! heibio Es^gaiimoch, 1 .Iwyngweision, Pentre'r Gorwydld, y Felin, a Tlhybach; ac er mai prin awr a hanner !y iljuwydl ar y daiith, achwynai ambelil1' un., fel rhai o'r genedl. gynt, fu ar y daith am dtdeugain 3mlynedd, eu bod cyhyd ar y daith hon, otndl balch ,oedidiynt er hyniny pan gytrhaeddiwyd Canaan yl fangre sy'n gysegredig i bawb a wyddanit rywfaiimt o h'anes y gwrthrych a osodrwydi i farwolaeth [Æai ug:a in, 1593) yn agos i'r fan y saif y Memorial Hallll yn Llundain ar hyn o bryd. Manteisiodd yr .arFunydd ei y cyfle, a rhaid oedd! iddo ef osod y 'camera' i aefyll ar ei deircoesi i wynebu.'r pereTindon, a bydd y diarlun yn ddiiameu yn un a hanes iddo rnewn blynldoedd; .i ddodL Cychwynwyd y cyfiarfod trwy ganu Bydd jtiyrdd A ryfieddodau," dlan arweindad y chwaer sydd! yr wythnosau hyn yn codi'r gain, yng; nighyfarfodfydid gweddi boreuol. yr' ymwel'wyr a Llanwrtyd, sef yw hon no, Madame Kate Williams, Bry!n,atna;nf. Ar- weiniwyd mewn gweddi fer a phwrpasol i'r am- gylchiad gam Mr. T. 'C. Thomas: Bedlinog. Diolch- ai am: gyfle i son a:m gymeriadau fu'n ll'usennau yn iy wladt, yn. dlyrchafu irlhinwedd a mioes, ac yn gyi- ryngau i estyn etifedldiaeth deg i'w! plant. Gofyn- nai am i1 nii gaell cydnabod ein, rhtwymiediigaeth idd- ynt, ac ami i'r unj Duwj a fu iddynrt hwy yn Dduw, fcarhau yn Ddtuw i'n cenedll. Yniél, siiaradwyd yn ^rwdfrydig ac mewn ysbryd rhagorol gan 'Proff. Lefi ar hanes John Penry. Dilynodd yn frasi ei hlames ;o'i gfyd i'w, fedd, er mad yw yn hYSibys, pa Le y mae hwnnw, Soriiai am diano yn llanc yn bugeilio dlefad ei dad'-yn ymadlael ,a chartref yxr 19 oedl am Cambridge ac Oxford- v byd. o'r flaeu; and' yn 'hytlraoh na dewisi y hyd" yai dewis, iachawdwriaeth >enaid!. Ysgrifennodd' Draethawd ar anigem vsbrydiol C'jTTiru pan yr oedid. miloedkK ynl y wliad heb wybod fod nefoedd, uffern, na Cheidwa:d yn bod, a Whit- -gi.ft, esigob Wim.chestep, Caiaphas Pryd'ain Fawr y pryd hwnnw, wedii eiddigeddu i'r fath rtaddaiu wrtho am sleiiyH o blais.1. ei grefydd:. yn. ei erIridi ac yn ei ■osod i farwolaeth yni 34 oed. Sicr oedd y byddai :en:w Jo'hn Penry ym gyntaf o Gyriiru ar Roll of Honour yn. y nefoedd. Apeliodd axn, i ninnau gys.- egr-u leiin hunaiii ar allor a gwasianaeth i'r Gwr y .}!,L t. -< grwnaeth Penry hyniny. Canwyd yn. swynol a thodd- edig dlros beni gan Madlame Willliamisi y geiriau oan- lynol, cyfanstodd'edi.g gatn y Pro,ffeiswr: Pan oeddi fy .ngwlad. yn gorwedd IMtewn cysglod tywyll du, Jleb oibaiitih aim wiri-onedd, Efengyl Iesu cu, Cyfododd sieren dafi sigl'aito, Dan fend it h fawr y nef, I "11: diwyn. ynighyd dan faner Ei groes aaafeidrol. Ef. John Penry, fe oedd hiwnnw Arweindbdd Gymru fad — •» I gredu i'r Ilwri fu farw; A'i Iachawdwriaeth rad; Aberthodd ef. ei hunan A 0 gariad at ei Dduw, Bu farw Penry ei hunan Er mwyn i ni gael byw. 'Nawr ar ddeheu'l!aw'r Iesu, Yn nheyrnas fry ein Tad. Mae ysbryd pur John, Penry Yn disgiwyil wrth ei wlad; Anifarwol yw ei. -enw, Diddiwedd yw ei glodi, Bydd byw y gwron hwnmw Tralr iiefoedd wen yn. bod. Amr hyniny, 0', Gymry annwy1.{ Yroaflwn yn y ffyddj, A dialiwn; oil i ddiisigwyl Am wel'd y bore dldydd; I'a-n.na fydkl neb ünd Iesu, Neb end) eirri. ILiesu nii, Yn MeiiiiWi. calon Cymru A haeddiamt Cialfari. Ategwyd v sylfwadau -an, Mr. T. C. Thomias, Hed' linog, Parch. R. W. Daviies, Pomtarddiulaisi, Mri. J. R.. Daviesi, Treforris, a Tom Daviies, Lliundain, Canwyd i dierfynu O fryniiau Caersalem," ac wedi yfed cyrnaint o lefrith ag oedd: yn C'efhbrithi, dlych- welodki1 yr o-M 'r'r ''man .h.eb gael cymaint ag un dafn o wlaw. Yr: oedd, YDI'rih,aidlcu:ro'r haearn tTa fydd a i yn boeth, a, bore trarunoeth galw cyfarfod yrngbyd, o dian lywyddSaeth Mr. J. R, Davies, i ffurfio cym- deithas I gadfw ynl fyw gerbron y wlad yr etntwog- ilon,a aeithant o'r blaen., ac i' ahrhydedldu eu coffad- wriaetih trwy ymweledl unwaitb yin y flwyddyn. ym m'iis Awst a ( hef'nbrith a chyninal! cyfarfoid yno." Enwyd yn BwylJgor—Proff. Lefi, Mr. J., R. Davies, Parchn. Evan Evans, Gorwyddi, W. R:. Davies, Post- ardldulaie.; Mr Tom Diaviesi. Llundaiin, Mr. H. J. Hinkin., AHtwen. Mr. W. iCllemenit, Trefiorrisi, Mr., Edwards, Ystradgynlais, Parchn,. Deri Morgan, Pontypridd', 'Herbert, Cydweli,, Cemenrt" Sci wen, Madamie Kate Williams,' Brynlamarn, a Mrs. T. C. Thomas, Bedlinog. Mr. J. R. 'Davies yn, Llywydid y Pwyllglor; Mr,i.. Clement ac Edlwardis yn gyd- ysgrifenyddion a'r Proffeisiwr yn Brincipal ar yr o'J. Trannoeth i hyn etc ymgytnhulliodd tyrfta. fond capel eang y Methodiistiaid1 i wrando ar y Parch. ,Evan, F-var-'s, Gorwydd, yn< .siiiaradi ar "Enwogiom Canitref Bu.allt," a chaifoddi pawha ddiaeth, jrnoj fwy na llawn dial am ddodi,, yn herwyddi yr oedd gwr y 'Gorwydd fe larfer wedti1 arllwyo gwl'edd1 i'r gwrandaw- yr. Can.llyniadl y .cyfarfodl hwn, ar gais y Proffeswr, ydoedd "Ein bod. yn symud' yi^ilaen j gael cof- golofn teilwng 01 j,oh,n Ptemry ar1 y scwar yn wrtyd i gxeu yisibrydliaethl i wieithredbeddl da yn yr ymiwelwyr a ddaw i"r Llan, ac i dldlweyd wrth yr oesoedd a ddel iod C'ymto a roddloddi ei fywyd mor deilwng i'w gorfiüa chadlfridloigj o Saisi la; arweiniodid, y. llluoedd i en- bywydt, tTa yntaii( ei hun yn dia-nc a'i. einiioies. rihag unrhyw berygl." Ac ni orffwys y lilwyth, o dan arolygiaeth Lefi yr arch- off eiriad, hyd' nes byddl y giwaithi yn orffenedi.g.

Family Notices

OR YSTW YTH^TR DD Y FI.

CYFARFODYDD MISOL.