Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

CAERDYDD.

LLANIDLOES. \

ME IRION A'R GLANNAU.

.RJHYtÙ .''

NODION 0 FON.

BRYNREFAIL, ARFON.

CAEiR F YRD D'l N.

TON PENTRE, RRONDDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TON PENTRE, RRONDDA. CWRDD ANRiHEGU DR ED- WARD HUGHES AR E1 FY NED I FON.—Nobon hir ddisgiwyliedig oedd y hon; gam y dd v. y lofa fawr a'r ardal, er dangos ihyw arwydd fechan o'n gwerthfawrogiad Ü gymeriad .a'r gwas- anaeth tra ffyddlon a roddodd Dr. Hughes i gleifiou yr ardal am dros 26 mlynedd oddiar ei ddyfodiad yma o Rymni i 'fod yn feddyg dwy lofa fawr— glofa y Ton aglofa y Bwllfa. Nos lau, Gorff. 25, dan lywyddiaeth y Parch. E W. Davies, igweinidog y Bedyddwyr, yr hwn oedd yn hen gyf- aill'i'r Dr. er ys tros 40 mlynedd, ac fel yntau yn hannu o ILeyn, yr oedd cynulhad da wedi dod ynighyd erbyn wyth o'r gloch. Caed can. agoriadoi gan Tom Lewis Gelli. Yna caed ar- aith y Cadeirydd. Dywedodd ei fod yn ei, gwidd lanrhegu- yn Rhymni 26 iiilynedd yn oJ, ac yn cofio Dr. H. yn dda. cyn iddo ddechreu ar ei gwrs meddyigol, 'ac wedi ei ddilyn gan ed- mygu iei gymeriad glan a chryf. Daeth i gysylltiadagosl iawn .a bron bob ty a theulu yn yr ardal, ac yn adeg afieehyd a damwiain y gwelwydmor werthfawr Oedd y Dr., nid yn unig fel meddyg, ond fel dyn Duw. Caed areithiau gan Mri. John Morgan, Pwll y Ton, a David Jones, Bwllfa, gan Alfred Bundy, Parch. Oldfieid Davies, B.A., a Mri. T. Mi-Ilward, cyfreithiwr, a Dd. Thomas. Yna darllenodd Mr. David Davies yr anerchiad1 dynwyd allan gan y Cadeiiydd yn Gymraeg, a Mr. W. D Morgan, yn Saesneg a dynwyd allan gan ei weinidog, Parch. M. I-I. Jones, B.A. Yna darfu i'r Cadeirydd gyf- Iwyno yr Album. Mr. David Thomas, Y.H., diacon o gapel y Bedyddwyr, a gyflwynodd iddo iOriawr aur werthfawr. Caed araith ddoniol anarferol gan W. T. Davies, Ysw., o Bontypridd. Caed caneuon gan Miss May Davies, Tom Lewis, IBen Devonald, a T. J. Price yn chwarae ,a Miss. Lottie IHQwen. Yna caedi gair byr gan 'Gweinogyddl fel Bardd, a chaed ateb Dr. Hughes, yn llawtv teimlad. Nid oes gennyf ffenestr fawr," ,e:bai'r Doctor, "nid wyf yn gal!lu gwneud arddanghosiad da, ond pe gwelech fy nghalon heno, mae vno 'west of England' goreu stuff yno, ond ni allaf ei ddangos heno, rhaid tewi a dweyd diolch." Dywed. odd y Y.H. fod John Hughes ei fab i gael y 'watch' arei ol, a galwodd y cadeirydd ar Mr. Mill'ward fel cyfr,e.,th- iwr i wneud yn siwr o'r 'succession' yniglyri a ihyn o'r 'estate.'

NODION LERPWL.

O'R YSTWYTH I'R DDYFI.

University of Wales-

Advertising