Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

PERSONOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PERSONOL. Bwriad'a y Parch. Riiohard Rob- erts, mafo y diweddiar Barch. David Roberts, Rbiw, dreulio tri mis t/r haf nesaf Y01 y wlad hon. » Mae Mr. a Mrs. W. H. Jones, Brynmor, IJ.andudno, wedi an- .rhegu eglwys y M.C. I.lysfaen ag American Or gain at wasanaeth yr aahos yn y He. M.ae'.r Parch. Evan Jones, Din- bych, wedi pienderfynu ymddi- swyddo ym Medi, ar ben 25 mlyn- edd yn fuigail eglwys y Capel Mawr, Dinbych. Mae'r Parcih. Gwilym Davies, M.A., wedi symud i Landrindod i fugeilio Eiglwys Fedyddiol y Tab- ernacl. A'r diwirnod y cyrhaedd- odd fe ganodd y gog. Lwcus iawn. -+- Fe dybir gan, rywraJi, fod oes y gwyrtiiiau wed1 mynd hieibio, ond' y mae'r ffaith fod y Parch. John Morgan, Bethania, Llwynpia, ar ol bod o gwmpas aelodau ei eglwys wledi casglu mewn addlewid ^1300 at y ddyled yn profi nad ydyw. Dyma restr ynadon nevvydd Sir Dr-ef aldwyn-Jamryw ohonynt yn adinabyddus i g.ylch darlltenwyr y CYMRO —J. B. Williiams, Ceri; W. J'. Evans, Llandinam; Evan Lewis, a W. S. Owen, Tregynon,; T. J. Evans, TraLlwm; D. L. Bebb, Llandrinio Stephen Breese, Llanidloes 3 a J. C. Jones, I-lanfair. Y mae Cymdeithas Genedlaeth- ol Gymreitg L'lundain, a sefydlwyd yn ddiweddar, wedi; dewis Syr Ellis Griffith, K.C., fel ei Myiwydd cyntaf. ■ Etholwyd yn dirysorydd Mr. D. Owen. Evan.-s--gw,r sydd yn esigyin, yn gyflym i enwogrwydd me-wn byd ac eglwys. Mni. E. W. Gemilyn Jones a R. H. Morris YW'Jr ysgriifenyddJon. Mae Mr. E. Llewelyn Lewis, M.A., Blaenau wedil derbyn yr alwad gynnes a gafodd 0 Middlesborough, a deohreua ar ei waith yno ym mtis Mai, fel olyn- ydd i'r Parch. R. Pryce Jones, B.A., Oswestry. Mae Mr. Lewis yn ysgolor gwych, yn bpeg-ethwr cymeradwyyn y ddwy iaith, ac yn siicr mae dyfodol disglair iddo. Colled enfawr i eglwys feohan Tabor, Ffyinon-Taf a fydd mar- wolaeth yT annwyil David Jenkins. Yr oedd yng ngwir ystyr y gaitr yn » un o binaclau cedyrn yr achos. Edrychiid i fyny aito gan bawb fel ,arweiniydd, a pharod oedd pob un, i ufmddih,au iw gy,,famyddyd. Ont hail am y siicrwydd sydd giennym fod Perchen y giwaith yn aros yn. fyw fe fyddai yr ergyd yn syfrdajn- ol. Nawdd y Nef fyddo. dros y J teulu.

PLANT AC ETIFEDDION.