Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Cyfarfodydd MisoL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfodydd MisoL Y Gymanfa Gyffredinol—Treorchy,, Mehefin 23-26. Cymclei,tiha.sta'r Gogledd- Dinb-ych,, Meh. 17, 18 a 19. Cym,deithasfaly De-—Casgwys1, Penfro, yr ail wythnos ym Mehefin. De Aberteifi—Liandyssul, Mai 13, 14. Dwyr. Meiirionydd— Dinmael, Mai 21, 22. Dwynain. Dinbych—Triegeirio-g,, Meh- efin 9, 10. Dwyr. Morgannwg—Penuel, Barry, Mai 28. Dyffryn Conwy—Pandy Tudur, Mai 14eg. Glam. Presb. East—Hope, Merthyr, May 15, at 10.30. Gor. Morgannwg.—Tabor, LJlansam- let, Gorff. 9. I ddechieu am 10 o,'r gloch. Goigledd Aberteifi—-Caradog, Mehefki 4 a 5. 1 Henaduriaeth Al,a; — Bettws, Mehefin 12, 13. Manchester—Pendleton, Mai 31. .M.ori,-L--ISil!oh, M.ai 20. Mvniwy—l^Qck, Blackwood, Y Llun- gwy,n, Mlehefin 10. Sir i'flint—B-erthen, Mai 19. Tre-faldwyn UohafGlei.ni'ant, Meh. 5) 6. T-refaldwyn Uchaf-—^GleinrJant, Mai 29, 30- T'refaldwyn Isaf—Trcgynon, Mai, 29, HENADURIAETH ,'MAL.DWYN. —Tabernacl, ArddJeen, EihriU 17. Lliywydd, Mr. Wm. Mollis, Maer Croesiosiwallt. Dechreuwyd drwy didarllen a gweddi gan! fr. J. Anwyl. 'Hysibyswyd fod llythyrau o gydym- deim.Lad a'r Hen.ad!uriiaeth wedi eu derbyn o Henadiuriaeth Lancashire a iChyfarfod l\Iis'Ol rhan uwcbaf y Sir parthed miarwolaeth y diweddar Barohedig Edward Parry. Foci Mr. Parry wedi gadael ei ho-11 eiddo i'r. Genhadaeth Draraor, a bydd y Hen ihadaietih yn fawr ar ei iriantais. Di- okhwyd i'r Oyn-Jiywyddi, Parch. (.?. O. Evans, a',r Ysgrifennydd, Parch. I loweil Wiilliaimsi wrtlh ymueilltuü o'u swyddau. Penodwyd y Parch. Edward Williams a Mr Wm. Morris,, Croesoswallit, i fyned i LlianyTnyinech- i ddenbyn. lilais ar ymgeisiydd am y weinidogaeth. Pasiwyd ceisiadau am. graMta e'r Gen Oarrtefol. Lloillgyflareh- wyd Belmont ar ei llwyddiapit yn dod yn hunan-g-yniha.Iioili. Cafwyd adi- roddiad y.r arholwr, Parch. E. O. Davies gan yr Ysigrifiennydd y Parch. R. M. Roberts. Hysibyswyd' fod Mr. Wm. Evans, Buttingtoni Hall, week rhoddi £ 50, a Mr. P. Wilson Jones £ 20 i ffurfio cronfa i ychwanegu. y gydnabyddiaet-h Sab-othol i weinidog- ioni y cylch, arc fod ,rio yn cael ei g-yi- Iwyno- i Albiert Road er sicrhau- :gweinidcgae,th SabothoL Cafwyd IgWlas/amaeth co-ffa am frodyr ymadaw- edig: Parch. Edward Parry; Mr. Wm. Pri,tclliard. Berriew, a Mr. J. H.. Dalvieis:, We,t-stpo,ol,. Am;fion,,xy,d llytih- yraiu oydymdeimlad a'u teuluoedd-, a Mr. Jones, Pump House, wedi colli ei wraig; Mr. Gittins-, Newtown, yr un modci; Mr. M'eddins, Priest Wes1- ton, wedi colli chw-aer; Mr. Ree.se, Welshpool, wedi colli mam; Mr. C. E. Williams,. ('roes-oswalit, ym ,mar- woaeth ei wraig Parch. J. Wallace Thomas mewn afiechyd Mr. Evans, Butting-ton, Hall, yn afnich Air, Benbow Wedi claddiii ei fam.. Yr Hen- aduriaeth nesiaf yn Bettws, Mehefin 12 a 13. Terfynwyd gan y Parch. O. Matthias.. Cyhoaddwyd i biregethu y Pafohn. W. Wynn Davies, W. S. Jones a Howell Williams.. Diolchwyd yn gynnes i foneddigc-sau y.Taber- nacl am eu oared'igrwydd, ac atebwyd yn ddeheuiig gan Mrs. R. M. Roberts. -0.Y.—With- y bwirdd, te gwnawd, yn hysfbys ganlyniad yr etholdada-u. Yisgriifennydd y Geillhadia,eth Dramor, Parch. D1. M. Rowliands'; Trysorydd, Mr. D. Arthur Da vies; Lliywydd., Parch. W. Sylvamus Jones; Cynrych- ioliwy.r: I'r Gymaillfa Gyffr-eddnioi, Parch. Wm. Willdams', a Mr. Wm. Morris,, Y.H. I'r 0ymdieithias5a Chwiarterol, Parclin. R. M. Roberts, H. Williams,, a Mn. E. H. Reesc ac Evan Jones; i'r, Gynbadledd Seisnig, Mr George Wynnei SIR BEN FRO. — Caerfarchell, Ebril,1 9, 10. Lilywydd', Parch. J, L. I Jones;, Diimas. Yn. aibaenoMeb yr Ysgrifennydd cyinerw-yd ei l',e gan.. y Parch. E. R. Da vies, gweinidog y fie. Enwyd i ed'rych dros lyfrau'r eelwys, Parch. W. Mendius a Mr. fr. W. Evans, Y.-H. Pasiwyd i enwi ym- ddiriedolwyr ar ytr eiddo yng Ngliaer- .1

C ymdeithasfa Porthaethwy,