Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

FFORDD DUW, Y FFORDD OREU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFORDD DUW, Y FFORDD OREU. (Efelychiad, yn rhanmoil, o emyn Dr. Bonar- T lty way, not mine, 0 Lord. N:a, nid fy fforckl fy hun; Mac'ill ffordd Di'm well i mi; Dy law i,'m tywys. rho, Y llwybyr, dewis Di! Ai blin ai <esmwyth fydd, Ti wyr y ffi >rdd i'r ,nief; Gwnei Di i'w tbroion chwith Fy nwyn, yin nes i dref. Ni feiddiaf ddewis dim; -Ni, fynnwn cbwaith, pe cawn Na, dewis. Di; a'r ffordd Bob leam fydd felly'n iawn. Ai blodlau gaf, neu ddrain, Arr ga.wod neu y gwres; Gad i mi drwyddynt 011 Dy deiml'o Di' yni nes. Fy nighwpan Ilian-w Di 01 draliod neu fwymhad Y chwerw'ta! felys fydd, O'i roi gan gariad Tad. Na:, nid1 fy new is i, Mewn petihau mawr nra. bach; Dy ddewis Di, a'm dwg I'm cart re'h gwbwl iach. f ELFED. —+ Bydd yn sirioldeb mawr i lawer buga.il gly wed fod Trysorfa Gyn- ort'hwyol y M.C. ,yn y Gogiledd yn disgwyl eodii':r grant eleivi i ^29. —— Dywed Mr. Ernest Rhys fod y gyfrol o farddoniaeth Saesneg o eiddo Gwili sydd ymro-n a. bod allan o'r wasg1 cysta! a dim ddaieth o Gymru. --+-- Gyfarfu eyn.ryehtohvvr Canghen- au Am a e th wyr Cymru yng Ngbaer- 11 eon y d'ydd o'r blacn, dan lyw- yddiaeth Syr Robert J. Thomas, A. S. Penderfynwyd i, uno'r Gang- henau darn yr enw Undeb Cenedl- aefhol Amaethwyr Cymru. ♦ Yn ol llyfr yCyhoeddiadaiu Sab- othol, gwelaf fod un. o weinidogion Dyffryn Conwy sydd yn ei Ie er's blynyddau lawler yn pregethu i,'w gyniull,eiidf.a ei hun yn Awst a Medi ami 5 Saboth allainf o s,a,ith agosaf at eu gilydd. Ni welir peth fel hyn yn fynych mewnegilwys Gym- raeg. ond y ma&- y cyfnewidiad yn ddiau yn ol anglen ac ysbryd yr amseroedd. --+-- Dylai yr Aelodau Cymreig deim- ilo yn dra dyledius i Mir. J. Hugh Edwards, A.S., aim, ei barodrwydd i'w hamddiffyn, a'r deliourwydd igyda pha, un y gwna hynny. N:id unwaith ac nid dwywaith y rhodd- wyd ergyd iddy.nt yn, Llandrindod yn ystod y dyddiau diweddaf, ond ohwareu teg iddo ni: phetrusodd Mir Edwards ddweyd gair 0'4 plaid bob tro. Mae amryw bregetlhwyr o en,- wadau eraill yn hwylio gwneud caiis am dderbyniad at y Metbod- istiiaid. Ychydiig^ amser yn ol cwynai y Cyfundeb fod pregethwyi yn ei adael, ond y mae llanw yn dilyn tra:i' bob amser. --+-- Gwelaf fod1 Mr. J. T. Davies, Ysgriifennydd y Prif Weiniido'g, yn eyiniiwyso ei hun at fynd i'r Seo- redd yn, yr etboliad nesaf. Am- hosibl iddo gael ysgol well. Gyda Haw, mid efe yw yr ujidg Gymro sydd yn Dowininig Street yn paro- toi. + Gynihelir C'yfarfod Coffadwr- iaietbol i Fit wyr y R.W.F. a, syrth- iaisanit yn y Rhyfel yn Eiglwys Gwrecsam am 11.30, Hydref 4. Gall perthynasau y rhai, a syrth- iasanit anfon am docynau at Major E. R. Keairsley, D.S.O., The Barracks, Wrexham. --+- C',Ymhlella,"r Aithro' D. M,iaM Ed- wards i, BwyHglQrr Cymdieithas yr Eisteddfod gyhoeddi y tri traeth- awd1 ar Eucken, William James, a Bergson. yn dair cyfrol ar wahan. t, y Mae fod Mr. M.i.a.ll Edwards ar 10I eu darilen yn eu cyiiKM'adwyo fel yna yn ganmoliaeth uchel. Er gofid dwys i drigolion ardal z, 9 Merthyr y mae gwaith Cyfartha i gad ei gau i fyniy. Golyga, hyn,ny y bydd i rai1 oanooedd o weithwyr i gael eu taflu allan cr waÜh. Yn ychwaniegol at fod yn go lied i'r teu- luoedd, bydd hyn lvcfyd yn golled y i'r eglwysi. --+-- Mae dirwestwyr America am gasglu pum' miliwn. 0 bunnau, un hanaier yr arian Ï,"W' roii ait gario allan yn drwyadl ddeddf gwa- hairddiad yn America', a'r hannrer a rail i aiddysgu'r Saeson. yn y ffydd ddiirwestol. Dyna gychwyn o ddiiifriif. Pywedir fod llywodj*aethwyr un o ysg-olion canol Sir Gaerfyrddin wedi anfon calis at bwyligor y sir am iddynt. be nodi Sais nad yw'n siarad Cymrlaieger ei fod xwedii byw 12 mlynedd ynig N ghymm,- yn brifathro eu bysgol. Dywed Dyfnaillt nad yw "ffieiddbeth fel hyn yn bosiibl ond ymhlith pobl sniobyddol a chrachaidd. --+-- Mae'r "Llain," uniig1 newyddiad- ur Cymraeg' yr Eglwys yng Nghym- ru, yn cael ei uno, a. newyddiadur Saesneg ddiwedd y mis hwn. Ffaiith ryfedd yw hÓn, nad oes yr un newyddiadur swyddogol a gy. hoeddir gan unrhyw enwad yn Lloregr na ("hymru wedi llwyddo. G\v:rriwyd llawer 0 arian ar y "Llan," ond nid yw wedi talul ei ffordd, a cholled fawr i'r Eglwys ydyw colli ei newyddiadur. Cafodd Mr. Lloyd George ac Arglwydd Motley flwydd-daJ o ddwy fil o buna!u'r flwyddyn d'an, ewyllys Carneigie. Clywais fod yr hen filiwnydd yn dweyd ei fod yn cydoabod Mr. Lloyd George am y gwaith yr oedd yn myned i'w wneud, ac Arglwydd Morley am yr hyni a wniaed. --+-- Colled fawr i Goleg" y Baila ydyw ymddiswyddiiad Mr. John. R. Dav- ies, Ce'ris, y trysorydcl. Cafodd Y" swydd' ar 01 ei, dad, a llanw odd hi gyclag urddas teillwng o'i d'ras. Mae Pwyllgor y BaJa wedi gofyn iddo aif-ystyried ei ymddiswydd- iad, aic os, na wna. hynniyi bydd y Pwylligor yn. SaSiiwn Bamgor yn enwi un yn ei( Ie. Bu dadl ddiddorol iawn ym mhwyllgor Ysgol Sir»Llangcllen b 11 y,ni,Iyn ag apwyntio prifathraw. 0 p Y n ol yr iiysbysiad nid oes ond' rliaii wedi enniill awhydedd yn ar- holiad: eu gradd i gynnyg am y swydd. T eimlai rha,i y gallasai clyn heb anrbydedd felly fod cystal a, neb,' tra, y dadleuai eraill y gallesid gadael y drws yn agored i bawb gynnyg, ac: yna,- dewis y- goreu. Fel arall y pasiwyd. Nid oes neb ond- y gmdldedigion a.n- rhydeddtis i gynnyg, ac os oes gwerth mewn arholiada^i gallwn, feddwl fod hynny yn holloi deg, er y dyliid colio fod dynion na wnaeth- ant werth eu halen mewn arhol- iadiau yn, llanw lleoedd uchel yiig Nghymru. -<-+-- Drwy amryfusedd gadewals allan 0 restT yr Aelodau Cymreig1 sydd Tvedi pleidle:is,io yn erbyn y Llyw- oclraetb y Senedd-dymor1 diweddaf enwau Major David Davies a'r Cadfridog Syr Owen Thomas, Mae'r ddau mor ad'nabyddus fel aelodau ann.ibyooil fel y gwyddai p awb o'ch darllenwyr mai 'n ddamweinioil y gadawyd eu henwau allan. Miale'nddrw.g iawn giennvf i hyn ddigwydd, oblegid' mae'r ddau yn cario baner rhyddid ac an- nibyniaeth bob amser. Yn y "Sunday at Home" am y mis hwn, rihoddir darlun da, o'r Parch. T. Charles WiBiams, M.A., gydag1 ysgrif gandcliÓ ar "How to 0 get the best men to' the ministry ?" Atebir yr un cwestiwn gan Esgob Liverpool, Dr. Lowe, Belfast, Paroh. R. H. Maiden, M.A., ficer Headingley; Dr. Reith, Glasgow; Esgob Ipswich, Parch. J. B. Sted- ford, a'r Parch. J. D. Thompson;, cyn-gadeiryddi Cynhadledd y Prim- itive Methodists,oH gyd'a'u gil- ydd yn cynryohioE ymron. bob en- wad yn y Deyrnas. Dyma air tar- awi.adol ia,wn or ysgrif Mr. Charles Williams "Very few-of our prom- inent laymen/ ort well-known preachers bring" up their sons for the ininist'ry. Er hynny, teim- lo'n galonoigol y mate am y dyfod- lo, a,'i, hyder yng ngwerin, Cymru a Phen yr Eiglwys.

PERSONOL.