Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Y Llywodraeth yn cynhilo.

Y Cadfridog Botha.

,Etholiad Widnes.

Tan yn Aberystwyth.

Y Drudaniaeth.

Ewyllys Mr. Carnegie.

AMRYW.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AMRYW. Mas Mr. John, Williams., ,o^ Goleg y Bala, wedli derbyn gal wad un- frydol oddiwrth egdwysi Bwcle a Miynydd Isa, yng N ghyfarfod Mis- 01 Fflint. Cwyno sydd mewn 1 lawer ardal fod nifer fawr o'r g'wyr leuainc sydd wedi dychwelyd gartref o'r fyddin. yn mynychu y tafamau, a gwna; rhai, oilionynt hynny heb n,a chywilydd' na.' pbet!rlUste'f er gofid i rieni., ac athraw a. gweinidog". Pan oedd helynt olaf Datgysyilt- iad yn ei man, chwerwaf, bu'r dat- grysyllfwr pybyj- Mr. Llewelyn Will- liams, K.C., yn siarad, mewn tua hanner dwsint o eglwysi Meirion. G-yda'r Henaliaethwyr yr ydoedd. a chymerai, ei le yn naituriol ar ris- iau';r all or ne u wrth ddarllenfa, fel y byddai 'r ,g'a'lw. Teimla Golygvdd y Tyst y dylai awdurdodau Prifysgol Cymru an- rhydeddu y Parch. David Davies, Penarth, a gradd anrhydeddus fel cydnabyddiaeth am ei lafur lle:n- yddol gvverthfaxvr, a hwyrach 7 nad anghytunai neb a'r awgrym ond ambell i offeiriad penboetth. Ond yr anhawlsteir yw gallu deffro a symud yr awdllrdodau, canys yn sicr ni fu eirioed bobl yn fwy all an 0 touch a the,ii Ila(-] y wind ;n na'r bob! dda hyn. Cafwyd cyfadodydd eithriadol o Iwyfldiannus eleni yn Llandrindod. il-an, nawdd y "Wrelsih School rvf Social Service," a. haedda, yr Ysg- rifennydd—v Parch. Gwiivm, Dav- ies, B.A.—ei longyfarch yn galon- no¡g. Cafwyd aroithau brwdfryd- ig, a chammolwyd y delfrydau a"[ sefydliadau Cymreiig. Datgan- wyd ein dyled fell ceiiedl i'r pul- pud, ac hyd yn OIed i'r Ysgol Sul, a d'a y gwnaed. Ond da fyddÛi lawer gofio mai'r ffordd effeithiol- af i, ganmol yr YS'gol yw trwy fod yn ffyddlon iddi. Ffarweliodd y Parch. E. 1.. Wil- lams a'i, he leiglwys yn Hove y Saboth oyn y diweddaf. Ar ddi- wecld y gwasanaeth nos- Saboth cyflwynwyd iddo' swm sylweddol o nodaiu'r Trysorlys fel amlygiad o y w a. dymuniadaiu da yr eglwys a.'r giynulleidifa,: Rhoed datganiad i hynny, hefyd, gan swyddogion yceglwys a'r Ysgol Sul. Diolch- o<ld Mr. Williams am y teimladau da a d'elangoswyd tuag 8,tiO a'r car- ediigrwydtl a, dderbyniodd yn ystod ei arhosiad yn eu plith, a. dymunai fendiith yr Arglwydd ar bob rhan o'r gwaith. Fel y mae'n wybydd- us, y mae Mr. Williams yn symud i gymryd g-ofa) eglwys y M.C. yn Wallasey, liverpool. Mae'n amlwg nad1 yw'r- lhvrdd Amaethydclol y.n darllen aireithian Mr. Lloyd George a:r gynih,l(leb.. Oblegid y mae newydd benodi 16 o ddynion i edrych ar ol ffermwyr Sir Drefaldwyn y cyflog yn. gan' punt y fliwyddyn a'u treuliau. Penodwyd hwy heb ymgynghori dim a. Phwyllgor Amalethyddol y Sir. Gofalu fod: diglon o dir dan glr.,op-i-,au ydyw eu gwaith, ac fe ddy- s wedodd Mr. John Jones yn- y Pwvllgnr, • ac y mae John Jones bob amser yn gwybod am ba beth y mae yn s;iia.rad,-f,od y oropiau air y ffordd i'r ydlan pan fn'r swydd- ogion yn ei gymdoigaeth ef. Dyma fel y mae swyddi yn ceel eu creu a chyflogau yn cael eu talu!

CLADDEDIGAETH Y PARCH.