Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

TYRED, IESU MAWR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TYRED, IESU MAWR. FENDIGAID Freran tirion, Concwerwr Calfari, Na ad i ffol am'heuon Ein: cario, gydta'r lli; Mae cariad yn diffygio, 0 A ffydd yn torri i lawr; I'n cynnal a'n bugeilio, 0 tyred, Iejsu mawr. Maei'th addeiwidion distaw, Yn dal o hyd yn 11a w-n; A thyrfa Dy ddehqulaw Yn canu am yr lawin; Dysg ii genhediloedd daear Y neiwydd gan yn awr; Ac i drigfannau galar, 0 tyred, Iesu mawr. Tydi yw'n hunig obaith, Ymhob ystorom flin; Na thro Dy wynieib ymaith, -Maei'th1 wen yn ddwyfol h'.n Mae Seiion o'r dyfndejroedd Yn disgwyl am y wawr I Kvyddo tevrnas nefoedd, 0 tyred; leisu mawr. > DYFED. ♦ Clywaf fod yr Eglwyswyr yn rfroi i fyny eiu cylchgrawn mCso.1 —Yr Haul,yn gystal a'r 'Llan.' — ♦ Mae Caneuon Gwerill1 Cymiru, dan drefniant Mr. W. Hubert Davies, A.R.A.M., wedi eiu cy- hoeddi yn y ddaunodiant dan olyg'iaeth' Dr. Mary Davies. Mri. Hughejs & Son ydyw y cyhoedd- wyr. r ♦ Gofijd mawr i'r 'Church Times' ydyw fod y Teulu Breinhinol yn addoli gyda r Prcsbyteiriaid tra yn Scotland. Mae'n bryd i'r Eglwyswyr ddeall erbyn hyn mai cangen fechan 0' Eglwys Crist ydyw Eglwys Loegr. 4 Mae cyfarfodydd blynyddol Cymanfa Dd'irwestol Gwynedd i'w cynnal eleni yn Llanfair P.G., Hyd. 7, 8. Ychwanegir yn fawr at ddiddordeb y Gymanfa gan y ffaith fod "Pussyfoot Johnson" wedi addaw rhoddi ei breisenol- deb ac annerch y Gymanfa. — i Bydd' 11awer yn falch o giywed fod gobaith am weld Cofiant i'r Parch. Evan Phillips, Castell- newydd Errilyn, yn cael eii gy- hoed'di. Daeth y rhyfel ar draws cynlluniau'r teulu, ond bellach disgwylir gallu myned ymlaen a dwyn allan gyfrol deilwng. 4 Deallaf fod y Parch. T. R. Jones (Clwydydd), Bala, wedi ymgymeryd a golygiaeth y Llad- merydd fel olynydd t'r dtWeddar Barch. Evan Davies, Trefriw. Dbchreua ar ei olygiaeth g-yda rhifyn Hydref. Mae Mr. Jones yn un o lenorion profediig y Cyf- undeb. Cyfartur nifelr o arweiiTwyr Cymru yn Llandrindod er ystyr- ied cyinllun Syr Henry Jones i gael cefnogaeth yr eglwysi i addysg uwchraddol. Gwneur y pwyllgor i fyny Q nifeir o weinid- ogiion a lleygwyr o bob enwad. ♦ Da geinnyf wel'd llythyr yr Athro Norman Jones yn y CYMRO diweddaf. Mae nifer yr efrydwyr yn y ddau Goleg Diwinyddol yn fvvy nag yr ofnid o lawer. Ond maamt ymhell o fod yn, ddilgon i gyfiawnhau dau sefydEad,-y mater pwysicaf mewn golwg yn y paragraff a ysgrifnnais. — Onid da fyddai i bob sir ddar- par rhejstr o'r swyddogion sydd ynddi a'u cyflogau ? Byddai yn agoiiad llygad i lawer weld y swm a delir i, wahanol swyddi sydd wedi eu creu er 1914. Clyw- ais am un dref fechan ag y mae ynddi haniner dw,s::n o swyddbg- ion, a'u gwaith pennaf yw edrych ar ol e;i gilydd. --+- Yn ol d'arpariadau'r ddeddf newydd, bydd heddlu Meirion yn costio £4°0,0 y flwyddyn yn rhagor yn y dyfodol. Daw han- ner y swim oddiwrth y Llywodr- aeth a'r hanner arall yn union- gyrchol o logell y trethdalwyr drwy god'i d'wy gemiog y bunt yn y drejth. Protestia pwyllgor y sir yn erbyn y codiad fel un honol afresymol. 4—- (Dywedir yn y papurau mai imater o ffurf yn unig yw rhoi hysbysiad am geiisiadau am v swydd 0' Brifathraw Coleg Aber- ystwyth. Mr. J. H. Davies, M.A., yw ffafrddyn y Coleg, a Mr. Tom Jones yw ffafrddyn teulu haelionus Llandlnam. Hefyd fei enwir Proffesor Lloyd, Bangor C. Bryner Jones, a Gar- mon Jones, Liverpool. -—♦ vClywais fod llawer 0' Ymnefill- tuwyr yn barod i a da el y myn- wejntydd yng ngofal yr Eglwys, ond nad oedd y Llywodraeth yn, barod i wneyd hynny. Ai tybed na ellir gadael pethau bellach1, a cheisto byw yn heddychol? Dy- wed y "Church Times" fod y d'dwy ochr yn cytuno fod Dad- gysylltiad a Dadwaddoliad wedi pasio am byth 0' fywyd gwleid- yddol y wlad. —-♦ Codir cyiflog Mr. Hugh Hughes, Aberystwyth, clerc y gwarcheidwaid ac amryw bwyll- gorau, i ^500 y flwyddyn. Mae n dd'iau fod hyn yn. hollol de'g a rhesymol. Ond clywa;is fod' ym- hlith aelodaui y pwyllg-orau hyn rai sydd yn. boddloni ar i1, cyflog eu bugeiliaid aros yn agos i'r hvn ydoedd cyn y rhyfel. Ac nid yw'r cyflog yn cyrraedd dros gan' punt: y flwyddyn. Th" "or_ _>_o-c Rhaid i'r Cyrnol J. H. Parry, A.S., gymryd dau, neu dri mis o orffwys, ebai'r meddygon. Nid yw wedi bod yn dda eif iechyd or ys tro. ♦ Canmolir y ddwy gynhadledd fu yn Llanwrtyd,-— yr :d Ysgol GIYlmraeg, a'r Gynhadledd Gein- hadol, y ddiweddaf dan lywydd- iaeith y Parch. H. Elfed Lewis, M.A. Cwynir fod yMethodist- ia,id yn araf gyda chynhadleddu, ac yn aros yn ormodbl yn eu cylchoeidd swyddogol. Derbyniodd dros 600 o aelodau Cymdeitlvas y Cymrodorion y gwahoddiad i; I dreulio prynhawn ymi mhalas Arglwydd Leverhulme yn, Hampstead Heath ddydd lau. Er nas gallai ei arglwyddiaeth fod vi-io,, croesawyd yr ywelwyr gan Miss Lever, a gofalwyd am gysur pawb gyda'i: fedr arferol gan Syr E. Vincent Evans, yr ^sgrifenawdd. --+-- Cynhygia ymddiriedolwyr Llyfr- gell St. Deiniol, Penarlag, ddeg o ysgoloriaethau i ddynion sy'n athrawoiii mewn ys'galion elfennol neu ganolraddol yng N ghymru yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae'r ysgoloriaeth yn rhOli- llety ac ym- borth yn rhad yn y Hety sy'inglyn a'r llyfrgell, a thelir treim yr eifryd- wyr yn o!l a blaen. Dyma gyfle rhagoral i efrydwyr sy'n caru cael tair wythnos yng nghyraeidd un o'r llyfrgelloedd cyfoethocaf yn y wilad. 'Arnfc,ne,r am ffurflen i'r Rev. the Warden, St. Deiniol's Library, Hawarden, Chester. —•* Peth eithriadbl oedd cael dau gyfarfod ymadawol i weinidogion ym Mlaenau Ffestiniog yr un wythnos, ond digwyddodd hynny yr wythnos ddiweddaf trwyfod y Parch. R. Jones Williams, Eben- ezeir, Arolygydd Cylchdaith Wes- leiyaidd Ffestiniog, yn g-adael am Gonwy, a'r Parch. J. S. Jones, gwejnldog eglwysi Calfaria, Seion, a Moriah (B.), yn gadael am Golwyn Bay. Bydd colled fawr am y ddau fel pregethwyr or radd flaenaf yn gystal ag fel gwyr oeddyntt wedi elnnill parch ac ymdd'iriedaeth yr ardal yn gyff rect,.nol. *■ Mewn llythyr. a gyhoeddwyd ) n y papurau diolcha Miss Douglas Pennant ami yr hyn "wnaed drosti gan Siyr R. J. Thomas a Dr. John Williams, er iddynt fethu! plygu r Llywodraeth. Mae meddwl am ferch Arglwydd Penrhyn yn d'iolch i ddau Ymneilltuwr am geislo cael chwarae teg iddi, yn codi atgofion rhyfedd. Cefais gyfle amryw weithiau i ddyfod i gysyllrlad agos iawn ag Arg- lwydd Penrhyn ar ad'eg yr ysgar- mesoedd rhyng-ddo a'i, weiithwyr, ac er nad oes cantoedd er yr adeg honno maer byd wedi myned yn ei flaen gryn lawer. A daw Plaid Llafur i awdurdod yn y man, a miwy eto fydd y cyfinewidiad eirbyn hynny. .ä.L:

- PERSONOL.