Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SCIENTIFIC SIGHT-TESTING & SPECTACLE FITTING. P. G. OWtY F S.H.C. Fellow of the Worshipful Company of Spectacle Makers (Lond.) Freeman of the City of London Optician to the Carnarvonshire and Denbighshire Education Autho-rities Is now devoting all hio time to this Profession, and may be consulted at the following places CONWAY At Compton House. First Friday in the Month. 12 to 5. CARNARVON: Bee Hive Temper, ance Hotel, Turf Square. First and Third Saturdays. 11 to 6. LLANGEFNI: At the Central Phar- macy. Every Thursday. 10 to 6. PORTMADOC At Buckley's Temper, ance. Every 3rd Friday in the month. 11 to 7. LLANRWST At Greenwich House. All other Days. 10 to 6. Or by Appointment. SPECIALITIES— Sir William Crooke's Lenses. r Kryptick Bi-Focals. Toric Rimless Clips. Special Lenses "NEMO," for the pro- tection of Vision against ill-effects of Moving Pictures, Cataract, ltc. Opposite the British Museum. Thackeray Hotel, Great Russell Street, London, W.C. f. Near the British Museum. Kingsley Hotel, Hart Street, Bloomsbury Square, London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath, 6s. 6d. per night per person. Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 lines). 1232 (2 lines). Tel. Add—'Thackeray, London.' t. "Bookeraft London." Westcent. Telegraphic Address 'GWALIATEL,' London. Telephone Nos, 5010 & 5011 City. HOTEL GWALIA. UPPER WOBURN PLACE, LONDON, w.e. CENTRALLY SITUATED. (Within 5 minutes walk qf Euston Station and 20 minutes from Pad- dington bv Underground Railway to Gower Street Station). BED. BREAKFAST, BATH ft ATTENDANCE, 6s. 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fire- proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Ovmdeithas Y swiriot V IVIethodfstiaid Caffinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gyman- fa Gyffredijnol yn Nhrefnewydd, Meh- efin 10-1], IQ12, ffnrfiwyd Cymdeith- as yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan Ddirprwywyr Iechyd Cefiedlaeth ol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysg. Cyffredinol Mr. T. W. Thomas. Ysg. Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trvs Mr. J. W. Parry, Brynderw, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadati anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwa- hanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelod. au yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. I;io to £!OOO Advanced Privately to Farmers, Traders and Householders. LOANS completed through the POST in strict confidence; no fees; simple Note of Hand interest and repay- ments lowest in England and Wales distance no objection; can be seen personally in the district for interviews by appointment. You will avoid pay- ing exorbitant interest by applying to the NATIONAL ADVANCE & In- VESTMENT SOCIETY LIMITED, 41 CORPORATION ST., MAN- CHESTER. Telephone: No. 6066 City. Established 1887. Branch Office, IQ. OUEEN ST., WREXHAM. Mr David Williams (Gynt Mri. Edwards ft Williams, Dental Co. Ltd.), Bodgwjfnedd, Porthmadog. A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busues uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'i lleoedd can- Lynol ¡ BLAENAU FFESTINIOG Bob dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenofferen- Hotel). LLANRWST.—Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchant, Garswood Hse., Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), 011 hyd 4 o'r gloch PWLLHELI.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. CRICCIETH.—Bob Dvdd Mercher "yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, 0 4.30 hyd 6. PORTMADOC.—Bob Dydd Gwen- er, yn 76, High Street, o 9 hyd 8, a job nos ar 01 7 HA LA.-noh Dydd Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David ]ones, Sadd- ler, Tegid Street, o 11 hyd i. DOLGELI.AU AC ABERMAW.— Trwy apwyntiad ar.Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. Artificial Teeth Remodelled and Repaired. PLAS DI.NAM. LLANDRINlJOD WELLS. Public & Private Apartments South Aspect. Overlooking Rock Park. Close to Mineral Springs and Principal Baths. Very central. Miss WILLIAMS & JONES, Proprietresses Coliwcti Rhoddwn Fent A rian Y dyn ac avian sydd yn feistr y farclmad. ar fyr-rybudd, heb flaen-daliadau, o E10 i fNInny yn gvfrinachol am Note of Hand, ar delerau rhesymol, a gall yr gad eu talu yn oj mewn man-daliadau fel y mynoch. GEORGE PAYNE A'l FEIBION, 3 Crescent Rd., Rhyl. Sefydlwyd 1870. SOUVENIR YN GYMRAEG A SAESNEG. CYMANFA GOFFA OEDFA FAWR MICHAEL ROBERTS YN LLANIDLOES. Ceir ynddo hanes yr oedfa, ac hanes crefydd ar.y pryd, aml,inelliad o'r bregeth. Darluniau o'r mannau enwir yn yr hanes. Darlun o Michael Roberts ac o hoil Weinidogion Meth- odistaidd Llanidloes o Gwalchmai hyd yn awr, ynghyda Chapel Method- istaidd y dref. Ychydig gopiau ar law. I'w gael am swilt drwy y post oddiwrth Mr. D. yrnwy Jones, Llan- idloes. GUARANTEED PURE FOOD -:0:- Ask for Keenora' SELF-RAISING FLOUR CUSTARD POWDER BAKING POWDER BLANC- M A N G E, etc. -+- rjfJ" MO IRIS & JONES, Ltftl." Liverpool, Manchester and No v^oastle-on-Tyne. Dr. Wimams School nOLGELLEY, Preparations for the Central Welsh Board and Oxford Local Examina. tions, London and Welsh Matricula tion, and University Scholarships. There are three leaving Exhibitions, tenable at Colleges, which are award ed annually upon the results of the year's work. The Buiding and Grounds are ex cellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A LARGE WING was built in 1910 to meet the demand for increased accommodation. A Domestic Science Department ha!'l recently been dded, TENNIS, CYCLING, AND HOCKEY. Inclusive Feea BOARDING £35 per annum; TUITION, Ir:. 5s. A Special Course for Domestic Training will be opened in September. For prospectus, apply to the Head mistress or to Richard Barnett, Queen Square, Clerk to the Governors. Athrofa Aberystwyth fTJn o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathro: T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ym mis Hydref. Paratoir yr Ffrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynhygir amryw o Ysgoloriaethau (amryw ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ym mi? Medi nesaf. Am fanylion pellach yraofyner a J. H. DAVIES, M.A Cofrestrydd The County School, DOLGELLEY. (The Dolgelley Grammar School). Dr. Ellis Endowment, A.D., 1665. BOARDING & DAY SCHOOL FOR BOYS. EXCELLENT genera, education and training provided, with special preparations for the Universities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS received it the HEAD MASTER'S HOUSE. For Prospectus, &c., apply to the Headmaster.

RHIWMATIC.

Advertising

SARZINE BLOOD MIXTURE.

MOLRAT AT LADD TVRCHOD.

Advertising