Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

- SWPER YR ARGLWYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SWPER YR ARGLWYDD. 0 dewch yn ostyn.gedig iawn, I'r ddwyfol w'ledd, mae'r bwrdd yn llawn; Gwaboddiad: oynn.es, ay kid i ohwi, 'Gwnewch hyn er cof am danaf Fi.' Par'towch eioli hun cyn dod i'r Wledd, I gwrdd yr Hwn sy'n llawn o hedd Mae Ef yn hoff o'ch gweled: chwi Yn cofio angeu Calfari. t, \Vele'r danteithion,— Bara a Gwin, Bwytewch acyfwch bawb .o'u rhin Trwy bwyso ar Ei ddwyfol lawn, A'i giaru Ef, Niti, llvvyr a, llawn. Maie golwg a!rno ar y pren, Yn sugno fenaid tua'r Xen 0 syllwch ar Ei: gariad pur, Yn dioddef drosom boen a chur. 0 dioleh i Ti, lesu Mawr, Am roi dy fywyd glan i lawr Ac adgyfodi'r tryaiydd dydd, Fel sail sin Gobaith d'nd yn rhydd. Yn eiriol aer Fab, 'Xawr drosom ni ger bron eiiin Ta d Vmgrymwn. ac addolwn Ef, Fe'n dwg i mewn i Deyrnas Nef. Liverpool. JOHN J. BEBB. -+-- Dywedir fod Major David Dav- ies, A. S., yn parotoi cofcant i'w daidj, y diweddar Mr. David Dav- ies. Gresyn nad yw hynny wedi ei wneud er's blynyddoedd, oblegid y mae i'r hen, wron, hanes rhamantus. 4. Mae eglwysi cymha roi fychan Roe Wen a Tyiiiygroes wedi codi 6 ^30 yng nghyflog" y Parch. O. Gaiianydd Williams, a Thaliybont wedi gwpeud yn detbyg gyda'r Parch. J. R. Jones, B.A. —-+ Mae'r Parch. W. J. Clothier, B.A., wedi derbyn yr alwad o eg- lwy's Rhyddings Park; Abort awe, ac yn dechreu ar ei waith yno v mis mesaif. --+-- Gyda rhifyn Medi mae CeMdwen Peris yn r hoi, i fyny oiygiaeth y 'Gymraes,' wedi Henwi'r swydd am 23 mlynedd. Wrth edirych o am- gylch, gwelaf ei bod wedi bod yn y gadair yn hwy nag y bu golyg- ydd yr un misolyn arall oddieithr Eifiiomydd a Syr Owen Edwards. Æc yi ma,e'r 'Gymraes' wedii byw yn hwy o lawer nag y gwnaetli un- rhyw gyhoeddlilad arall1 a amcanai Wasianaethu merched Cymru. Peth arall' pwysicach yw fod y 'Gym- raes' yn uwch e,i chylchrediad nag unrlhywgyhoeddiad Cymraeg gyd- a'r eithriiad o 'Drysorfa'r Plant.' | olyigyddes niewydd yw Mair I Qgwie-n, B.A., priod y Parch. Ed- I ward Griffith, B.A., Porthdinor- fcwig.. Trist fydd giii, iaiwer o hen efry(L wyr (, 'oleg Aberystwyth, glywed fod Pro IT. F. W. Mo.orma,n, o- Goieg Leeds, wedi boddi yn ddamwein- iol pin yn ymdrochi gyda.'ii bliant yn Hawicswick. Bu yn (brhthin yn Aberystwyth am dair blynedd, ac oddiyno aeth i ac yn ddi- weddairach yn athro yn J-eeds. •—* Gwnaed amryw benodi;ada:u vng nghyfarfod Cyngor y Llyfrgelt y t, Genedlaethiol yn Aberystwyth (Idydd Mawrth, Mr. J. Herbert Lewis, A.S., yn y gtidair. Dym- a," r rhestr-First assistant Ii bra r i,a,ii, Captain William Da vies, M.A., educational organiser under the Army Education scheme; second assistant, M Paul Diverres, I). f, i'l t., Universitv of Peunes; records assistant, Miss M. F. H,i,ti, student in palaeography, London. Schooil of Eoooomics, at present engaged in calendaring' the records: of the Newcastle Corporation catalogue assistants, the Rev. J. Bcdvan, Anwyl, Ponty- pridd:, Miss Gra-ce Bronwen Jones, assistant Li verpoo 1 U ni ve r s i toy Library, William Williams, librar- ian, Cardigan shire Carnegie Rural Libraries. Dan, lywyddiaeth Mrs. Lloyd George, cynhaliwyd Cynhadledd Canghe nnau Eifion o Undeb Dir- westol Merched Gogledd, Cymru yn. Brynawelon, Cri;ocieth. Cafwyd anerchiad rhag-orol o'r gadiair gan Z" tl- 11 lb Mrs. Lloyd George, yr hon sydd yn aiddgar dros welliantau dirwestol. Z, Criedai hi fod Gogledd Cymru yn barod i Ddewisiad IJeol. Yn ei dil- yn caed ychydig eiriau llawn o sei, igan Miss BanneTrman, Abererch. Te-imlai hi nad oedd merched yn rhoddi digon o sylw i gwestiwn 9 11 mor bwysi:g" α- Dirwest. Gan fod y Ddilud am ddifa yr ieuenctid, y cartrefi, a chrefydd, dylai pob inerch roddi gwr'thwynebiad i'r Ddiod a'i hymlid o'r tir. Siarad- wyd yn mhellaah gan NIls Nor-man Davies, Ceridwen. Peris, a Miss Pricbard (Ysg. yr Undeb). Galwai Miss Pri'chard am fwy 01 weithgar- wch nag erioed, ac am i'r Cang- hennau wrihdyslio yn gryf yn er- zn byn, rhoddi Diod Feddwol i'r Mil- wyr yn y croesaw Or gwleddoeild bairotoid iddynt, pa le bynnag y cynhelid hwynt. Diolcihwyd yn gvnnes i: Mrs. Lloyd George am ei cbroesaw cynnes gan Mrs. Jones, Bank, Portmador, Mrs. Owen, Tyiddyn Uoha, Pencaenewydd, Mrs. Griffith, Factory, Pwllheli, Miss Griffith, Gwarhos, Four- crosses, &c. Arlwywyd te a: dan- te it hi on yn ffrynt y pa las, a chyn- orthwyid Mrs. Llüyd Gieorge gain ei inerch Mrs. Carey Evans, a hefyd gan dair I-),on;ed oedd air ymweliad a Chriccieth, sef Mrs. W. Thomas, Liverpool, Mrs. N. Roberts, Caernarfon, a Mrs. Nor- man Davies, Caernarfon. Atgnfir yn aWT cldarfoc1 i Dr. Griffith Jones, Bradford, ddweyd yn y "Chástian World" ddwy flyii- edd yn 01 fod bargen wedi eii tharo rhwng Mr. T "Ioyd George ac Esgob t, iz, n Llanelvvy ar Ddadwaddoliad yn Eisteddfod Birkenhead. Pa sail sy(l,ci i',r cliw-e(il? Miae y Parch. R. R. Rob rts, B.A., C'aenlydd, wedi torri allan y.n fardd yn y "Monthly Treasury" am Pedi. 'The Disciple Thomas' (loan. xi., 16) Ylw'r testun, Clyw- ais lawer pregeth ar 1'homas yr Anghreda'dyn. Hon yw'r oreu. Rhaid fod Mr. Roberts wedi cael ymgom a Thomas., ac y mae hynny y.ntwyowerthnaHotTtdtyoes- bioniadau .—^ Pan ar ymweliad a ChwlffiElan a gwaith dwfr Birmingham, aeth Madam Clara Butt i mewn i'r eg- lwys wrth basiio. Kid oledd yno neb raid y torwr beddau, ac ebai hwnnw heb wyhod pwy, oedd y foneddigies: "Mae yma organ rag- orol. A fedrwch chwi ganu'I" "Aeth y gantures enwog at yr off- eryn, a chanodd, "Trig gyda mi fy Xuw, m;ale,rt dydd yn ffoi,yhi a'r torwr beddau gyda'u gilydd. Wedi gorffen, gofyinodd y fonedd- iges Wyddoch chwi pwy ydivv'i"? "Xa wni ar y ddaiar," ebaiV broddr. "Clara Butt ydyw fy enw. Hwyrach i chwi ei weld yn. rhaii or papurau." "Hwyrach mai do," oedd yr ateb. "Wyddoch chwi pwy ydw' i,Evaii, Meredith, Penbcelion, pencerdd y cwm. Mi enilliais ina goron. am unawd yn y pentra' yma y gaeaf diweddaf. Prydnhawn da." Aeth Madam Clara Butt ymaith a'r dagrau yn rbedeg i. lawr ei gruddiau wrth ,chwerthin yn iach, wedi ccael gwledd nad: oedd yn ei disgwyl wrth gyohwyn o Landrindodi Gwm Elan. Pvthefnos yn ol dywedais fod dirwestwyr America am wa,rio dwy filliwn a hanhcr o bunnau i ddysgu'r Prydeiniaiid am werth, gwaharddiad. Amhosibl fua,sai defnyddio arian America i well, pwrpa.s. Ond fel mater o ffaith nid felly y mae petih- au. Mae ysg rife nnydd trefniadol yr Alliance yn Llundain wrth anfon i gywiro, wedi anf on, hefyd, sypyn o leuyddiaeth sy'n diangos mai yn Haw cymdeithasau Pryd., ekiii,- y mae'r ho.11 drefniadau. Blaenorir gyda"f mudiad o blaid Gwaharddiad g-an yr United Kingdom Alliance, gyda Mr. Leif Jones yn Gadeirydd. C'eisia pobl y ddiod godi cri yn erbyn Pussyfoot Johnson a"i, gyd-areith- wyr am en bod yn ymyryd yn ein materion cartrefol. Ond anghof- ia'r cyfeillion hyn, ddarfod i ni ddanifon Mr. Balfour, Arglwydd Reading, a 11 u o aYeifhwyr dros- odd. i geisio ennill Amerka i gyd- wei.thio a ni i roii German,i i lawr. Ac fe ddywed Mr. Lloyld George fod y ddidd yil elyn mwy peryglus 11'a'[ Huns. Gan hynny omia dioloh a ddylem am help America r oi'r gelwi ymai eto i l:a:wr î

PERSONOL.