Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

.Cwreichion.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cwreichion. IF Rhyw idas od sy ya mhea Jack Ellis, y ■crydd, ebe J ahn Jones, 'fe ddaeth i'r siop y diwrnod D'r blaei &'i wyat ya ei cLiwrn, gan ddweyd, Wyddoch chi be, John, mae'r byd yma yn newid yn tydio Pan oeddwn i yn brentis yn Llanerchy medd, yr oedde ni yn meddwl am berson fod o y bod cesa mewn pwysigrwydd i'r Brenin Mawr, ond y rwan, tydio ddim ond fel dyn arall 1" ? "Tlodi mvyaf truenus barddoniaeth Gym- raeg ydyw y gynghanedd, oddigerth i'r beirdd eu hunain. 'Does dim mwy o athrylith mewn cyng- aneddu nag sydd mewn chwareu draughts neu rvw game arall-y mwyaf cyfarwydd ydyw y cleciwr goreu. Coetder drychfeddyliau ydyw enaid awen, ac nid llyth'renau, ac y mae gwario arian ar awdlau yn eithafnod ffolineb," ebe Sylwedydd.' If Daw hanesion pur ysmala i'n cyrhaedd am gawod o lyfFairit yn ymyl St. Helens yr wythaos ddiweddaf. Fel yr oedd gweithiwr yn myned at ei waith, am ei fod dipyn yn ddiweddar. eymerodd frechdan yn ei law i'w bwyta ar y ffordd rhyngddo a r gwaith, a beth welai yn llygadrythu i'w lygaid ar ei frechdan ond llyffant tilog, fel pe buasai vn ymoil am drugaredd, wedi disgyn yu y gawod vVrth gwrs, taflold y frechdan a'i chynwys ysgeler dros y clawdd mewn atgasedd mawr, gan ddywed- yd wrth ei gydym'iith, ct Hach yr ydw i yn ddigon ffond o sandwich, ond nid un fel ene ehwaith. 1J Y mae N tthatl ya dweyd y buasai yo leicio gwyb cl a all rhyw fardd cadeiriol wneud eneivn Oymraeg ag enw y brenin newydd-anedig ynddo fel y mae awenydd Seisnig wedi gwneud yn y Car- narvon Herald— Bless us what a name to forge! Heaven bless and save it Edward Albert Christian George Andrew Pathrick Davit. IT Darlleaais y dydd o'r blaen erthygl ddyddorol ar Farn dymon mawr am y rhyw deg," a hynod mor lawdrffm y mae rhai ohonynt am yr engylesau byn. Dyma iarn y dysgedig Selden, Fe ddylai yr hwn sydd yn cadw mwnci dalu am v crwufii-an y mae yn ei dori, a'r un modd fe ddylai yr hwn sydd yn cadw gwraig dalu am ei ffigiari, a'r holt ofyniùn y mae hi yn ei ddwyn arno." Ouid oedd yna yn Wrthrych cur^n lecture ardd- vJf1J,mae cr0?fa. ymosodol y Due Westminster Jdim V n sfw^dro' ac yn cychwyn o ar fW Ceidwadwyr wedi cyhoeddi sowib wyneh rf!) p U I" 'newa amlen las, ac ar v wneud f m^r Rhyddfrydwyr wedi i'r diwerl^ U gWyni0n °dd,fewn °'r dechreu ecid !—yn awgrymu, wrth gwrs, dim. y maeChSv?' fUith ^Nhy'r Cyffredin, nos Iau, y mae Ohamberlam, y Ton, yn sowvlio'r ewh dedrtf *eyu'"Nid Wyf yn meddwl. yn hanes deddfwriaeth yr ugam mlynedd diweddaf, y gall- wch gael nnrhy w Weinyddiaeth ag sydd wedi .gwneud cymamt, mor bell ag y mae pwysigrwydd y mesuran a bawwyd yn myaed." Byddai i'r Khydafrydwyr gasglu y blank sqribs ac argraphu •o anr Chamberlain arnynt mewn llythfrenau ■o anr, a u go.lwng allan i'r cyhoedd wed'vn. M Mwyaogoa bamson, vn. crr*r>A i- •» *a{ kv**v. ateb yr ynfyd vi" ^nfvdrwydd If Y fo'n gwarchod 1 y mae y Tad Ignatius wedi myn'd yn fryntach nag y bu'.r hen Ymneillduwyr ,cebyst yna pan feiddiai ddweyd am ddoniau pre- gethwrol clerigwyr Eglwys Loegr, Paham y gor- fodir dynion i bregethu y naill Sul ar ol y llall na allant bregethu o gwbl,? Poen yw hyriy iddynt hwy eu hunain, a blinder ysbryd i bawb arall." Tybed na chaiff y Tad ddyrnod gan y fighting bishop am ei eofndra rhyfygus ? IF Y drafferth y mae Esgob Llanelwy wedi gymeryd arno ei hun i brofi dim byd," ebe un llygadog y dyJd o'r blaen, pirthed y plwyfi, y personiaid a'r gweimdogion. Tydyw o ddim yn cofio dweyd fod bron yn mhob tref, ac weithiau bentrefi, dri neu bedwar o weinidogion Ymneillduol am un person, a bod gofal bigeiliol y rhai hyny yn cyrhaedd i'r plwyfi cylchynol ac y mae wedi an- nghofio dweyd hefyd fod llawer plwy heb yr un person trigianol ynddo, pan y mae yn y plwyfi hynv ddau neu dri o weinidogion." Ymddygwch yn deg, Dr Edwards bach. If Peth arall, onid oes gan yr Ymneillduwyr ^yddin gref o bregethwyr cynorthwyol ac o flaenor- iaid, i, ac yn, ymweled a'r cleifion a r methiantus, y thai a wnant hyny o ddyledswydd Gristionogol {;yst'il, os nad gwell yn ami, na'r urddedigion; ond pryd erioed y gwelwyd nac y clywyd am yr un dochydd neu churchwarden yn ymweled ac yn ^yfranu i gyfreidiau y saint? Fawr o berygl, wir. Yn yr ymosodiad diweddaf hwn yr ydym yn cael yr Esgob yn ei fan gwanaf, Cyfarwyud. -:0:-

Fe Ddywedir

Y Cynghorau Sirol.

Tanchwa Cilfynydd.

- ;Ebion o Nant Conwy.

Advertising