Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

ttewyddion Cymreig.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ttewyddion Cymreig. I Hysbysir fod prif warder carchar Stafford wedi ei benodi i ofalu am garchar Rhuthyn. Mae cangen o'r Gymdeithas er Atal Creulondeb at Blant wedi ei sefydlu yn Llandudno. Mae dros 1,2 "Op eisoes wedi eu casglu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1896 yn Llandudno. Y mae Dr. Dale, y gweinidog poblogaidd o Bir- mingham, yn cymeryd ei wyliau eleDi eto yn Ny- ffryn Ardudwy. Ddydd Llun, yn Rihyl, dirwywycl Richard Hall- sal!, Southport, i 10s a'r costau am greulourieb at gefiyl. Yn Moreton flail, ger y Waen, y treulia Syr G. Osborne Morgan, A.S., a'i briod, (ly iiilior yr liydref. Ant yno ar y 10 o Awst Yn y Wyddgrug, ddydd Llun, gyrwyd Philip Dykins i garchar am fis am herwbela ar ystad Rhuallt. Hysbysir tod y Parch D. S. Jones, Chwdog, Pwllh-di, yn bwriadu cyhoeddi bywgraphiad o'r di- weddar Barch W. Williams o'r Went. Mae'r Parch J. Pritchard, Porthdinorwig, yn awr o Ysgol Walton, Llangollen, wedi derbyn galwad Eglsvys y Bedyddwyr Cymreig yn Moss, ger Gwrecsam. Yn Nghaernarfon, ddydd Sadwrn, gwneid casgl. iadau cyhoeddus hyd yr heolydd tuag at yr ys- bytty. Casglwycl 50p Is 7c—ychydig rhagor na'r llynedd. Yn Mhorthaethwy, ddydd Llun, gyrwyd Robert Roberts, Llanfair Mathafarn Eithaf, i garchar am fis gyda llafur caled, am adael ei wraig a'i blant ar bwys y plwyf. Mae Dr Lewis Vaughan Parry, Rockfield Road, Liverpool, wedi ei benodi yn feddyg Clafdy Sir Mint, yn lle Dr J. Davies, yr hwn a ymddiswydd- odd. Yn nghyfarfod Bwrdd lechyd Treffyuon, ddydd Sadwrn, hysbyswyd fod person wedi marw o glefyd y typhoid yn MaesJas nid oedd y trancedig yn frodoi o'r lie, eithr daethai yno Garston. -N Mae pobl Llandudno ya gwneud ymdrech i gael regatta yn y bau. Cynaliwyd cyfarfod i ystyried y mater nos Wener, ac addawyd haner can gini at yr achos. Yn Mwrdd Gwarcheidwaid Conwy, ddydd Gwerier, penodwyd y Parch W. Venables Wil- liams a Mr A. Borthwick i gynrychioli'r Bwrdd yn nghyuadledd Rhyl, ar yr 16eg o Awst. Yn heddlys Fflint, ddydd Sadwrn dygwyd Thomas Henry Hughes, porter yn ngorsaf y reil- ffordd, Fflint, i fynu tan y cyhuddiad o ladrata amryw bethau o barseli a adewsid yn swyddfa'r cludgelfi. Gohiriwyd yr achos. Cyfarfu nifer o Eglwyswyr yn Nolgellau ddydd L un, tan lywyddiaeth Esgob Bangor, i drafod pwnc addysg ganolradd, Penderfynwyd cario'r hen Ysgol Ramadegol yn mlaen, ac addawyd tros ¡ '"if fJhJvnyddol yn yr ystafell. Ad- -wo ArtU, uynaiioaa uncleb Ysgolion Snl Ann, by»«j-r Dyffryn Conwy c„ oyfartld bly„y«™" ISghonwy. Penderfynwyd cynal gwyl gerddorol o gorau ysgolion yr UnJeb yn Ngholwvn Bav I Mai y Swyddyn -™ ai hohadau crefyddol, a phenodwyd y Parchn D arholwjT.^ J,,n- Ch"le»' £ d>'SSfiHrtl-!BKh1W0lVe^ampfc0n' ddydd Llun, •"= Mr fL B: Hlll> cyfreithiwr, Wolverhampton gyngaws yn erbyn Mr W. Bostock, sugar ?e £ o Lerpwl yr hwn a drig yn Ngholwyn Bay, e/ca l y swm o 2op, sef comisiwn yr honai'r achwynydd eu bod yn daydedus iddo am chwilio am rai i suddo cy}a af yn ^ghwrnni Gknfa Colwyn Bay (cyfyng e g'' Rhoddwyd dyfaraiad o blaid yr achwjnydd am yr holl swm a r costau. J 1 ^.af J^-mos Jones, y bariton Cvmreio wedi bod yn llwyddianus yn y Royal Academy of Music, Llundain. Y llynedd, enillodd v bathodvn bronze, a dydd Mercher sicrhaodd y bathodvn arian, yr hwn a g.yfhvymvyd iddo yn y St.. James's Hall, gan Iarlles Ilchester. Brodor o Rhvl ydyw Mr Jones, a gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf fel canwr yn Eisteddfod Rhyl, 1892. Byth er hyny, bu ei gynydd yn gyflym. y' MANCHESTER.-Yr wythnos ddiweddaf, cyfarfu'r Gymdeithis Genedlaethol Gymreig i drafod y cvn ygiad o uno'r gymdeithas hono a Chymdeithas Cymru Fydd au gilydd. Llywvddid gan Dr. Jimrys Jones. Siaradwyd gan Mr D. Rees, Mr Jotin Edwards Mr Samuel, Mr R. Williams, Mr • ,D- kvaus, a Mr Evan Roberts, yr oil yn barnn mai gwell ar hyn o bryd fyddai cario pethau yn f1 Mr Roberts, Ein bod o r tarn nas gailwn ond cario gwaith ein cymdeithas yn mlaen fel arferol y flwyddyn hon a chyn cytnewid, y bydd yn angenrheidiol cael mwy o o.euni ar weithrediadau Cynghrair Cymru Fydd Lariwyd y penderfyniad yn unfrydol. -0-

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANFAIR…

Cynllun Addysg Ganolradd Sir…

-0-Corsafoedd Cweinidogion…

[No title]

Lleol.

---0--Marchnadoedd.

Io e w J" .---------1

MANOErNIONI

Advertising

Family Notices