Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYFRES Y CEINION.-Swllt yr un. Cyhoeddedig yn Swyddfa'r Cymro.' 14. -11 Christmasia," gan DAVID OWEN (Brut us, "Bywgraffiad campus o'r enwog CHRISTMAS EVANS an ysgrifenydd doniol a'i hadwaenai yn dda." 15.-J. Ceiriog Hughes: Ei Fywyd, ei Athry- lith, a'i Waith. (Gyda Darlun cywir ohono, ao o Benybry a, Dyffryn Ceiriog, lie ganwyd ef). Gan y ^JTRBRYE. 16.—Yr Oriau Olaf: gan JOHN CEIRIOG HUGHES, sef Caneuon, Rhiangerddi, &c., na chy- hoeddwyd oCr b.aen, ac wedi eu cymeryd o law- ysgrifau y Bardd Y DDAU LYFR UCHOD wedi eu rhwymo yn nghyd mewn Llian. Pris 2s. 6ch. 1 8.—Llythyrau Goronwy Owen. Wedi eu manwl gydmaru a. choplau mewn ysgrif, yn nghyda rhai llythyrau nad oeddynt mewn casgliadau blaen. orol, ac ychydig eraill wedi eu cymeryd o ysgrif lyfrau. Yn y wasg. CWMNI YSWIRIOL BYWYD A DAMWAIN Y SCOTTISH TEMPERANCE. Y CWMNI CYNTAF A OSTYNGODD Y TALIADAU BLYNYDDOL I DDIRWESTWYR. YSWIREBAU POBLOGAIDD 0 BOB MATH. PRIF NODWEDDION Y CWMNI 1. YSWIREBAU POBLOGAIDD o bob math, yn cyfarfod ag angenion presenol yr amseroedd, am DALIADAU ISEL. Engraipht :-Y Taliad Blyn- yddol Cyffredin dros yr holl fywyd, dan yr oedran 30, am l,000p, ydyw 24p. 8s. 3c. Yn y SCOTTISH TEMPERANCE galHLlwyrymwrthodwr gael dros 1,300p am yr un taliad, ac elw gohiriedig heblaw h>2nyCanghen i LWYRYMWRTHODWYR, am Daliadau llai, heblaw Elw (Bonus) Cyfnodol—yn sicrhau iddynt felly Bonus deublyg. 3. YSWIREBAU CYFUNOL ac ARBENIG, yn cyfuno buddiannau Bywyd a Damwain Yswi riant mewn un Yswireb, am daliadau isel iawn. CANGHEN DAMWAIN.—10 y cant yn ol i LWYBYMWRTHODWYR. Prospectus i'w gael ar ymofyniad. AGENTS YN EISIAU. Resident Secretary, W. GRIFFITH, 36, Dale Street, Liverpool.

Nodion o Fon ac Arfon.

[No title]

Cwibnodion o Ddyffryn Maeior.I

--0---Materion Cymreig yn…

----0-"----"ewyuiü;2 Oyniresg.

Fe Ddywedir

[No title]