Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

THE LANCASHIRE WATCHES Surpass all others in Quality and in Cheapness. GENUINE ENGLISH LEVERS In 3ilver Cases, £ 2 2s., £3 3s., P,4 ios, Gold Cased, surprisingly cheap FACTORY PRICES AT K N 13 l C3, 10, BOLD STREET, AND THE GOLDSMITHS' COMPANY, 19, PARKER STREET, LIVERPOOL. The West of England Clotll Establishment. 1856.) J. JONES & CO., Late O P. OWEN & Co., 9, SCOTLAND PLACE, BYROM STREET. YR HEN FASNACHDY mwyaf adnabyddus yn Lerpwl, Cymru. a rhanau helaeth o America, am BRETHYNAU OREU. TOftlAD I OREU. f GWNEUTHURIAD 1 "IT OREU. I FFIT VJ* OREU. Ac am y Prisiau mwyaf rhesymol* DEUWCH A GWELWCH. CHAS. R. HALL, GENERAL LETTER CUTTER & ENGRAVER 53, PARADISE STREET, LIVERPOOL. MANUFACTURER OF BURNING BRANDS, STESCIL PLATES, RUBBER STAMPS, BRASS PLATES, &c. Blf PRWYAETH FEENHJNOL AR DIR YN NGHYMRU A IYNWY. BYDDED HYSBYS y cynelir eisteddiadau y Ddirprwyaeth hon, i'r dyben o gymervd tystiol- aethau o berthynas i siroedi Dinbych, Fflint, a Threfaldwyn, fel y canlyn Yn yr Assembly Rooms, Llangollen, ar ddydd Mawrth, yr 2Sain o Awst, am 10 yn y boreu. Yn y County Buildings, Gwrecsam, ar ddydd Mercher, y 29ain o Awst, am 11-15 yn y boreu. Yn Hanmer ar ddydd xau, y :30ain o Awst, am 10 yn y boreu. Yn Neuadd Drefol y Wyddgrug, ar ddydd Gwener, yr 31st o Awst, am 10 yn y boreu. Yn yr Assembly Room, Treffynon, ar ddydd Sadwrn, y laf o Fedi, am 10-30 yn y boreu. I Yn Neuadd Sirol Rhuthyn, ar ddydd Llun, y 3ydd o Fedi, am 12 yn y boreu, ac ar ddydd Mawrth, y 4vdd o Fedi, am 9-15 yn y boreu. _.0 Yn Neuadd Sirol, Dinbych, ar ddyddiau Mercher ac Ian, v 5ed a'r Ged o Fedi, am 10 yn y boreu. Yn Rhyl, ar ddydd Gwener, y 7fed o Fedi (os bydd galw, i dderbyn gwrth-dystiolaethau (rebutting evidence) yn unig), am 10-30 yn y boreu. Yn Neuadd Drefol y Trallwm, ar ddydd Sadwrn, yr 8fed o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn Neuadd Drefol, Llanfyllin, ar ddydd Llun, y lOfed o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn Ysgoldy y Bwrdd, Llanfair, ar ddydd Mawrth, yr 11 eg o Fedi, am 10-30 yn y boreu. Yn yr Ysgoldy, Dinas Mawddwy, ar ddydd Mer- cher, y 12fed o Fedi. am 11-30 yn y boreu. Yn Neuadd Sirol, Machynlleth, ar ddydd Iau, y 13eg o Fedi, am 10 yn y boreu. Yn y Victoria Hall, Drefnewydd, ar ddydd Gwener, y 14eg 0 Fedi, am 10-30 yn y boreu. Gofynir i'r sawl sy'n bwriadu rhoi tystiolaeth anfon eu henwau i mi, yn nghyda chrynodeb (nen gopi cyflawn) o'r dystiolaeth fwriadant roddi, bythefnos o leiaf cyn dydd yr eisteddiad yn mha un y dymunant gael eu harholi. D. LLEUFER THOMAS, Ysgrifenydd. 1, Charing Cross, Llundain, S.W. Symudiadau Llongau Cymreig Lerpwl. CAMBRIAN LINE (Thomas Williams & Go.) CAMBRIAN WARRIOR, hwyliodd o Barry, Caerdydd, am Santos, Ebrill 7. CAMBRIAN PRINCESS, gadawodd Samarang am yr Azores, Mawrth 20. CAMBRIAN KING, hwyliodd o Monte Video am Newcastle N.S.W.. Mawrth 3. CAMBRIAN MONARCH, hwyliodd o Lundain am Melbourne, Mrwrth 10 CAMBRIAN PRINCE, hwylicdd o Rio am River Plate, Ebrill 30. CAMBRIAN Ouktsn. cyrhaeddodd St. Helena o Manilla ar ei ffordd i Lerpwl, Ebrill 17 CAMBRIAN HILLS, cyrhaeddodd Port Pirie o Rotterdam, Mai 3. CELTIC LINE (R. Hughes-Jones &1 (Jo.) CELTIC MONARCH, cyrhaeddodd Barry Dock o Hamburg Gorphenaf 25. GELTIO CHTEIf, cyrhaeddodd Santos, Awst 10, 1894. BRITISH COMMODORE gadawodd Coquimbo, am Callao, Mehefin 16. UPERB, ga,awodd Imbetiba, Brazil am Rangoon, Mehefin 10 CELTIC QUEEN, cyrhaeddodd Callao o Caerdydd, Gorph. 16. CELTJC RACE, gadawodd Rio de Janeiro Newcastle N.S.W., Mehefin 9, CARNEDD LLEWELYN, gadawodd Newcastle N.S.W., am Portland Oregon, Mehefin 18. 4' RICHARD E EVANS, HOUSE AND ESTATE AGENT, ia Preston Street (Opposite Police Courts) LIVERPOOL. And 36, CLARENDON ROAD, SEACOMBE. ESTATES CAREFULLY MANAGED. RENTS COLLECTED ROPERTY BOUGHT, SOLD, OR MORTGAGES EFFECTED* NO WELSHMAN SHOULD BE WITFIOUTI, THE NEW ENGLISH MONTHLY MAGAZINE "WALES," Editor-0. M. EDWARDS, M.A., OXFORD. It aims at the promotion of a high and noble patriotism." Beautifully printed, tastefully illustrated." "Ti ragoraist arnynt oil" (Ned Huws yn Y Cjtmro). The Illustrations for July are excellent. .The Works of Goscombe John, the Welsh Sculptor, are presented in a style surpassed by no English Magazine. —SEVENTEEN ILLUSTRATIONS— Price SIXPENCE, on the 1st of every month, "CYMRU'R PLANT," Dan Olygiaeth O. M. EDWARDS, M.A. DYLAI HWN GAEL CEFNOGAETH POB PENTEULU. YR UNIG GYHOEDDIAD ANENWABOL I'R PLANT. DARLUNIAU RHAGOROL, LLYTHYREN NEWYDD, AMLEN HARDD. TONAU I'R PLANT, G WE RSI, IIANESION A GWOBRWYON. Ceiswch y Rhifyn am Gorphenaf, Pris Ie. HUGHES & SON, Publishers, 56, HOPE STREET, WREXHAM. Order through ? Bookseller; also at the Bookstalls. I I I 7 BITTERS GWILYM EVANS. Y mae miloedd wedi cn.cl iachad trwy ',e' nyddio y meddyglyn anghydmarol hwn, pan oedd pob Meddyginiaeth Arall Wedi Methu. Ni ddylai un teulu fod hebddo. Mynwch ei gael. Adfera iechyd cyflawn. Ymlidia afiechyd ymaith. Nid yw byth yn siomi. CWESTIWN Rhoddwch brawf arno. PWYSIG. BITTl!JRS G WIL YM EVANS. TYSTIOLAETHAU. 1 Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12, 1893. Anwyl Syr-Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais an- wyd trwm, a throdd yn influ- enza, gyda diffyg treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn gwella. Yna anfonais am eich QUI- NINE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. Davies. 24 Lynton Street, Salford, Mehefin 23,1893. Foneddigion—Blinid fi yn fawr gan Bronchitis ddydd a nos, ac er bod dan drin- iaeth Meddygon yn yr Hos- pital, nid oeddwn yn fawr gwell. Anogwyd fi i roddi prawf ar QUININE BIT- TERS Gwilym Evans. Cefais esmwythad mawr mewn byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botelaid o o hono yn y ty. Yr eiddoch- (Mrs.) S. Parkinson. Dywed Mr. E. Creigfryn Edwards, Garth, Llangollen, Mawrth 3, 1893. Foneddigion— Er's peth amser yn ol poenid fi gan Neuralgia, ond rhoddodd QUININE BITTERS Gwilym Evans wellhad llwyr i mi mewn byr amser. BIT1ERS U EVANS. wRHYBUDD. or Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwchfod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn poteli. lIlt, 2/9, a 4/6, yr un; Blychau y cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,— QUININE BITTERS ltfANUFACTUING Co., LIMITED. LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA- Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Pen R EAL gARGAlNS IN GLOVES FOR THIS WEEK ONLY. ALL AT PER PAIR. LADIES' GAUNTLET KID GLOVES, Black only, in sizes 5J, 6, and 6i Usually 8/11 per pair. INFANTS' HAUNT LET KID GLOVES, Tans only, in sizes 00;0, 000, and 00. Usually 2/11 per pair. LADIES 4 BUTTON AUSTRIAN KID GLOVES, Black only, in sizes 5, 6, and 6i Usually 1 11J per pair. LADIES' 4 BUTTON ENGLI-H DOE GLOVES, Tans ody, all sizes. Usually I/ll per pair, GIRLS' 4-HORN-BUTTON PIQUE SEWN GLOVES, Tan only, all sizes. Usually I/ll! per pair. GIRLS' 4-BUTTON AUSTRIAN KID GLOVES, Black only, all sizes. Usually 1/6.1 per pair. BOYS' 2 BUTTON REAL DOE GLOVES, Tans only, sizes 1 to 4, Usually 1/1 li per pair. BOYS' 2-BUTION ENGLISH CAPE LEATHER GLOVES, Tans and Browns, all sizes. Usually l/6:} per pair. E N R Y m ILES, 25 AND 25A, CHURCH STREET (Opposite Pro-Cathedral), "J_iTr-r.o. NEWYDD EI GYHOEDDI. Mewn cyfrol hardd yn cynwys 750 o dudal. Demy 8vo Pris 10s. 6ch. HANES LLENYDDIAETH GYMREIG o 1651 hyd 1850 (History of Welsh Literature-1651-1850). GAN CHARLES ASHTON, DINAS MAWDDWZ. Cyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Eisteddfod Genecll- ciethol," ac i'w gael oddhvrth ISAAC FOULKES, 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL. Y CYMRO: N ewyddiadur Cenediaethol. Danfonir UN COPI yn ddidraul trwy y Post Am 12 mis, 5/6 Am 6 mis, 3/0 Am 3 mis, 1/6 Telerau Hysbysiadau- Yn ol 3/- y fodfedd, neu 13 gwaith am 19/6. At Ein Cohebwyr. Dylai pob gohebiaeth ein cyrhaedd fan bellaf fore ddydd Llun a phob newydd a hysbysiad erbyn bore ddydd Mercher.

Y CYMRAEC YN Y SENEDD.

-0---CREFYDD LLYCAD Y CEINIOC.

[No title]