Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Cwreiohion.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cwreiohion. IT Nis gellir dweyd am lawer o'r clubers sydd yn dyfod o'r trefydd mawr i'r mynyddoedd i saethu grows, eu bod yn 'saethwyr da'u gair,' ebe John Jones, oherwydd ddydd Llun diweddaf, daeth bagad ohonynt i Hiraethog, a phan oeddi ci yn eu rhagflaenu i godi,' fe aeth ei droed i drap osododd rhyw browliwr i geisio dal pry, ond gan feddwl fflai wedi myn'd yn rhy hy' oedd y ci, a bod growsen wedi ei frathu, fe waeddodd y mulsyn saethwr dros y mynydd, "Keep back, will you, and don't run into danger." Call, onide? Ond be' wnewch chwi, newydd ddyfod yn syth o'r Ffactri yr oedd y dyn. IT "Pwy ydi y pregethwr mwya' yn ol dy farn di, Tomos ?" ebai cyfaill wrth yr hen sant duwiol- frydig Tomos Ty'nllwyn, y dydd o'r blaen. "Daniel fci," ebe yntau, yr oedd o yn deyd nos Sul 'mai y Cristion tlawd bodlon ydi y gwr boneddig mwya' ar y ddaear yma,' a chan na ches i ddim cymaint cysur gan yr un pregethwr erioed o'r blaen, oddi- gerth pregethwyr y Beibl, y fo, yn ol fy marn i, ydi y pregethwr mwya' V Wel, ie," ebe y cyfaill, ond pregethwr cynorthwyol ydi Daniel, a thydi o ddim yn h6ni bod yn bregethwr mawr." "Dim ods am hyny," ychwanegai yr hen wr, y mae y wenynen yn can- tool y pren y mae yn cael mwya' o ddefnydd mel arao-|iPregethwr cynorthwyol oedd Paul, a phre- gethwyr cynorthivyol ddyle nhw fod i gyd, ne tyden 7abw ddim ffit i fod yn bregethwyr. H Weles i 'rioed 'siwn beth," ebe gwas y Glas- bWll, wedi bod yn gwrando person diarth yn pre- gethu yn yr Eglwys fore Sul, "tae person yn pre- gcthu fel angel o'r ne' chaiff o mo'r gair ola', mae'n ilhaid i'r hen g,ochydd gwirion ene roid ei spoke i toewn hefo'i hen amen—rydw i wedi llwyr syrffedu arno." Pwy ddigwyddodd fod yn clywed und y clochydd, ac ebe fe, Y pregethwr goreu yn ola, Wyddost ti, Dei ond buasai cystal iddo dewi, canys fe daflodd Dei y bêl yn ol yn bur swta, "Taw yr hen bonca wirion—deryn to o bregethwr wyt ti, does dim ond dau nodyn yn dy diwn di—jit, jit, a dene hi trosodd." IT Y syniad od sydd gan rai pobl am dduwiol- deb. Y mae John Williams, y oigydd, wedi ei ^neud yn flaenor, ond y mae gan Evan Evans Wrthwynebiad annghymodlawn i'r dewisiad. "Beth r genych yn erbyn, Evan?" ebe y pen blaenor. Y dyn," ebe Evan, os oes rhywbeth yn eglur .yn y Ddeddf, y mae y gorchymyn mawr Na ladd,' dyna chi'n gwneud John yn swyddog eglwysig Yn unig am fod gyno fo boced go dda, serch ei fod yn oyw ar ladd." f T le, ie, Evan Evans, ond Iladd pobl felidylir yn y gorchymyn," ebe y pen blaenor, yn telrnlo ei fod yn rhoi taw bythol ar wrthwynebiad Evan, ond synwyd ef yn ddirfawr pan drodd Evaa ar ei sawdl, gan ddywedyd yn sarug, Pwy ddyd- odd wrtho chi ?" IT Y mae yr Albanwyr yn cael y gair o fod yn thai "sharp," a barnu cddiwrth y plant rhaid eu **d felly hefyd. Gofyuodd Archwiliwr Ysgolion y ■Mywodraeth i'r plant, y dydd o'r blaen, wrth son eiQ /hieni cyntaf yn Ngardd Eden, Dyma ctii, i, a fuasai yn bosibi i'r sarff gael mwy o 6°spedigaeth na gorfod ymlusgo ar ei thor a bwyfca Pridd y ddaear holl ddyddiau ei bywyd ?" pryd yr ^tebodd crwtyn, Buasai, syr, pe buasai yn gorfod idd ar ^aeD e' dyna fuasai yn ticMer i Y mae golygydd yr Oswestry Advertizer yn rWsio rhyw Mr Farthing, am ddweyd nad ydyw Y Church Defence Institution ddim yn b' litic- ldd," a dywed y golygydd mai enw priodol y Syitideithas ddylai fod Institution for the defence jf the State Establishment." Gwir, bydd y wir «,?Jwys ar y ddaear yn fyw ac yn iach wedi i -Eglwys y Llywodraeth farw, fel y dreth oedd ,,r ei henw er's talwm. Neno dyn," ebe Nathan, be' ydi y Farthing yna ? Y mae o yn cadw gyrilill o swn a phe buase fo'n gan'punt." Y mae amddiffyn yr Eglwys yn ddyledswydd *ristionogol, ond y mae amddiffyn y Sefydliad ag ^jniae yn ngallu y Llywodraeth wladoi i'w ddi- yn beth arall hollol, ebe y golygydd, "ac ydyw y cyfryw Sefydliad, a gamenwir yn SlWys, o'r nefoedd, ond o'r ddaear yn ddaearoJ, ac Y nyylaw, nid yr Anfeidrol, ond Ty'r Cyffrediu," y mae y sylw yna yn werth 'farthing,' a ld*IF "Rhaid i ni ddim byta chwaneg o 'facwn larth beth by nag," ebe John Jones yn orfoleddus fel-0' dydd o'r blaen, pan welodd fod hwch i ba'?ydd yn Nghroesoswall*- wedi dyfod a 18 o foch ac un ara^ dorllwyth o 13—yr oil yn gryfion Ia>chus. 11»Z)^>awb at y peth y bo' on^e • 353,11 S^ywodd o'r gymydogaeth am y digwyddiad ffortun- ii"'fo ddyiveaodd, yn wen o glust i glust, Diolch fod yr achos goreu'n llwyddo, yntê?" d I Y mae llawer o ddonioldeb mewn ambell i y Aeth un i mewn i siop stwffiwr adar, &c., cre„y?d o'r blaen, gan ofyn, Ydech chi'n stwffio bP+vlr^d yma, syr ?" Ydwyf ebe y siopwr, Sydd ara ,hyny?" "Wei, syr", ebe'r /r^y11? gyda difrifwch angeuol, "fe fuaswn i °s p-JCi° stwffio i & Uon'd fy mol o fwyd, SWelwch chi'n dda, yr ydw i just a llwgu." egluro ei feddwl am aristocrats acctristo- ^cV j ys?rifena golygwr y cj'hoeddiad newydd ji ^ddol The, Senate, mewn erthygl arweiniol: our Edition tell us that the noblest aristocrat (in Seen !!nse of the word) wh°m the world has ever 3.0rn in a manger." Faint o aelodau Ty'r wyddi sydd o'r un farn, ys gwn i ? am j^y^edir geiriau iachus iawn eraill, wrth son g", yn fyddo wedi gweithio ei ffordd i fynu, er is fron-T anhawsderau, i ben pinacl llwyddiant, It °r brg men as these, whatever be their birth CrUited Lords should be re- s°le C(/' ^nd not from that ignoble bourgoisie whose iDigj1^slderati°n to title and respect is the al- §0gWvrlriS £ e1'" Y mae ya gysur meddwl fod a y tarn gyffredin yn driffitio i'r un cyfeiriad. CYFARWYDD.

[No title]

Deddf y Tlodion.

o Clawdd Offa a'r Cyffiniau.

-:0:-Yr Ysgrifenydd Cartrefol…

--__-!:-o-.._._-.-Cofgolofn…

Advertising

Cynadledd Cymru Fydd.

Advertising