Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Politicaidd.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Politicaidd. Y MAE gan rhyw ouebydd dienw lythyr maith yn y Daily Post am ddydd Liun yn cwyno yn nghylch ymddvgiad arglwyddaidd, anesboniad- wy, a dirmygus yn fynych, Mr Lloyd George tuag at ei etholwyr. A chaniatau fod pob peth a ddywedir yma yn wir, yn enw pob rheswm, pa adeiladaeth i ddarllenwyr cyffredinol y Post ydyw y cyhuddiadau llechwraidd hyn yn erbyn un o'r aelodau Cymreig goreu ? Oni chyhoeddir papurau Seisnig yn sir Gaernarfon, os yw y cyhuddwr yn ormod o wr bynheddig i ddweyd ei gwyn yn Nghymraeg ? Gresyn nad ellid perswadio Mr Rathbone i beiJio ymddiswyddo. Byddai hyuy yn arbed y ddryghin sy'n bygwth y rhanbartb a gynrych- iola. Credwn mai dewisiad doeth a wnaed gan Ryddfrydwyr Bwrdeisdrefi Maldwyn canys y mae Mr Willans yn ddyn o gyneddfau meddyliol cryfion ac 0 egwyddorion politicaidd iach. Dechreuir holi yn anmheus etc- a eUygir y Mesur i Ddadgysylltu yr Eglwys yn Nghymru yn mlaen y Senedd-dymhor nesaf yn ol rhagleu ac addewid bendant y Llywodiaeth. Fe'i dar- llenir ddwywaith yn y Ty, ebe gohebydd Lluu- dain y Mercury-gwr pur graff yn gyffrediii- ac fe'i gadewir ar drothwy y trydydd clarlleniad. I ba beth yr eir i'r drafferth o basio biliau trwy Dy'r Cyffredin," ebe Mr. Sexton, i Dy'r Arglwyddi eu lluchio yn ol i'n gwynebau ?" Tybed y rhaid newid Ty yr Arglwyddi cyn y ceir cydraddoldeb crefyddol yn Nghymru. Deallwn fod amryw o aelodau Sel.ecldul a'u bryd ar ymddiswyddo, ac yn eu plith Syr Jas. Whitehead a Mr J. A. Picton—y ddau a gyn- rychiolant Leicester; ac y mae Mr P. A. Chance yn rhcddi etholaeth Kilkenny Dd<heuol i fynu,

: o : Syr C. Osborne Morgan…

Yr Esgob yn Cwadu.

[No title]

Costau Addysg.

----0------Arwest Clan Ceirionydd.

[No title]

! Lleol.

Marchnadoedd.

--0--PWLPUDAU CYMREIG, Awst…

Advertising

Family Notices