Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

THE LANCASHIRE WATCHES Surpass all others in Quality and in Cheapness. GENUINE ENGLISH LEVERS In Silver Cases, < £ 2 2s., £ 3 3s., £ 4 lOS, Gold Cased, surprisingly cheap FACTORY PRICES AT BYRNE'S 10, BOLD STREET, AND THE GOLDSMITHS' COMPANY, 19, PARKER STREET, LIVERPOOL. The West of England Clot1) Establishment. (Eaw; liished 1S56.) J. JOXES St. CO., 0. P, OWEN & Co., 9, SCOTLAND PLACE, BY ROM STREET. YR HEN FASNACflDY mwyaf adnabyddus yn Lerpwl, Cymru. a rh uiau helaeth o America, am YRRETHYNAU OREU. TORI AD £ OREU. OWNEUTHURIAD 5 ~W OREU. FFIT VJ* OREU. Ac am y Prisiau niwyaf rhesymol* DKUWCH A (; WELWCH. CHAS. R. HALL, GENERAL LETTER CUTTER & ENGRAVER 53, paraesese STREET, LIVERPOOL. MANUFACTURER OF BCRNING BRANDS, STENCIL PLATES, RUBBER STAMPS, BRASS PLATES, &C. CWMNI YSWIRIOL BYWYD A DAM WAIN Y SCOTTISH TEMPERANCE. Y CWMNI CYNTAF A OSTYNGODD Y TALIADAU BLYNYDDOL I DDIRWESTWYR. YSWIREBAU POBLOGAIDD 0 BOB MATH. PRIF NODWEDDION Y CWMNI 1. YSWIRELAU POBLOGAIDD o bob math, yn cyfarfod ag angenion presenol yr amseroedd, am DALIADAU ISEL. EngraiphtY Taliad Blyn- yddol Cvffredin dros yr holl fywyd, dan yr oedran 30, am 1,000p, vdyw 24p. 8s. 3c. Yn y SCOTTISH ^SMPERANCE gall Llwyrym vvrtliodwr gael dros 1,300p am yr un taliad, ac elw gohiriedig heblaw 2. Canghen i LWYRYMWRTHODW YR, am Daliadau llai, heblaw E]w (Bonus) Cyfnodol—yn sic-"hau iddynt felly Bonus deublyg. 3. YSWIREBAU CYFUNOL ac ARBENIG, yn cyfuno buddiannau Bywyd a Dam wain Yswinant Kiew.i un Yswireb, am daliadau isel iawn. CANGHEN DAMWAIN.-10 y cant yn ol i LWYKYMWRTHODWYR. Prospectus i'w gael ar ymofyniad. AGENTS YN EISIAU. Resident Secretary, W. GRIFFITH, 36, Dale Street, Liverpool. Symudladau Uongau Cymreig Lerpw. CAMBRIAN LINE (Thomas Williams & Co.) CAMBRIAN WARRIOR, hwyliodd o Barry, Caerdydd, am Santos, Ebrill 7. CAMBRIAN PRINCJSSS, gftdawodd Samarang am yr Azores, Mawrtb 20. CAMBRIAN KINO, hwyliodd o Monte Video am Newcastle N 'S.W,, Mawrtli 3. CAMBRIAN MONARCH, hwyliodd o Lundain am Melbourne, MrwrthlO CAMBRIAN i'hince, hTyli'*d«l c Ri0 am Eiver Plate, SbtiU 30. CAMBRIA:- QI KKX. cyrhaeddorld Sc. Helena o Manilla ar ei ffordd i Lerpwl, Ebrill 17 CAMBOAK HII DS, cyrhaed-todd Port Pirie o Rotterdam, Mai 3. CELTIC LINE (R. Hughes-Jones & Co.) CELTIC MONARCH, cyrhaeddodd Barry Dock o Hamburg Gorphenaf 25. CELTIC CHI K-, cyrhieddodd Santos OGaerdydd Awst 10, 1894. CELTIC QUEEN, cvrhaeddodi Panama o Gaerdydd. Awst 23. CELTIC RACE, gadawodd Rio de Janeiro Newcastle N.S.W., Mehefin 9, CARNEDD LLEWELYN, cyrhaeddodd Astoria, Oregon o SPPBIU\ cyrhaeddodd Rangoon o Imbetiba Awst 27. Newcastle N.S.W., Awst 2G. BRITISH COMMODORE gad;.wodd Coquimbo, am Callao, Mehefin 16. RICHARD E EVANS, BOUSE AND ESTATE AGENT, la, Preston Street (Opposite Police Courts) LIVERPOOL. And 36, CLARENDON ROAD, SEACOMBE. STATES CAREFULLY MANAGED. RENTS COLLECTED ROPERTY BOUGHT, SOLD, OR MORTGAGES EFFECTED Y CYMRO: K ewyddiadur Cenedlaethol. Danfonir UN COPI yn ddidraul trwy y Post:- Am 12 mis, 5/6 Am 6 mis, 3/0 Am 3 mis, 1/6 Telerau Hysbysiadau- Yn ol 3/- y fodfedd, neu 13 gwaith am 19/6. NO WELSHMAN SHOULD BE WITHOUT! THE NEW ENGLISH MONTHLY MAGAZINE "WALES," Editor—0. M. EDWARDS, M.A., OXFORD. It aims at the promotion of a high and noble patriotism." "Beautifully printed, tastefully illustrated." "Ti ragoraist arnynt oil" (Ned Huws yn Y Cymro). The Illustrations for July are excellent. The Works of Goscombe John, the Welsh Sculptor, are presented in a style surpassed by no English Magazine. —SEVENTEEN ILLUSTRATIONS— Price SIXPENCE, on the 1st of every month. "CYMRU'R PLANT," Dan Olygiaeth O. M. EDWARDS, M.A. DYLAI HWN GAEL CEFNOGAETH POB PENTEULU. YR UNIG GYHOEDDIAD ANENWADOL I'R PLANT. DARLUNIAU RHAGOROL, LLYTHYREN NEWYDD, AMLEN HARDD. TONAU I'R PLANT, GWERSI, HANESION A GWOBRWYON. Ceiswch y Ehifyn am Gorphenaf, Pris Ie. HUGHES & SON, Publishers, 56, HOPE STREET, WREXHAM. Order through a Bookseller; also at the Bookstalls. jgS BITTERS CWeLYM EVANS. Y mae miloedd wedi cael iachad trwy ddefnyddio y meddyglyn anghvdmarol hwn, pan oedd pob Meddyginiaeth Arall Wedi Methu. JRHS^gL Ni ddyiai uu tenlu fad hebddo. Myn -weh ei gael. S Adfera iechyd cyflawn. Ymlidia afiechyd ymaith. ~j&2Svr Nid yw byth yn siomi. CWESTIWN Rhoddwch brawf arno. PWYSIG. BITTERS GWILYMEVANS. TYSTIOLAETHAU. 1 Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12, 1893. Anwyl Syr-Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais an- wyd trwm, a throdd yn influ- enza, gyda diffyg treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn gwella. Yna anfonais am eich QUI- NINE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. Davies. 24 Lynton Street, Salford Mehefin 23,1893. Foilcddigion-Blinid fi yn fawr gan Bronchitis ddydd a nos, ac er bod dan drin- iaeth Meddygon yn yr Hos- pital, nid oeddwn yn fawr gwell. Anogwyd fi i roddi prawf ar QUININE BIT- TERS Gwilym Evans. Cefais esmwythad mawr mewn byr amser, ac erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni fyddaf byth mwy heb botelaid o o hono yn y ty. Yr eiddoch- (Mrs.) S. Parkinson. Dywed Mr. E. Creigfryn Edwards, Garth, Llangollen Mawrth 3, 1893. Foiieddigion- Er's peth amser yn ol poenid fi gan Neuralgia, ond rhoddodd QUININE BITTER S Gwilym Evans wellhad llwyr i mi mewn byr amser. BITTERS GWllrM EVANS. ^■RHYBUDD. MF_Gochelwch Dwyllwyr. Edrychwchfod enw Gwilym Eva,ns ar bob a phote). Gwerthir mewn poteli. 1/11, 2/9, a 4/6, yr un; BIychau y cynwys tair potel 4s 6c am 12s 6c. I'w cael vn mliob man neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyocel drwy ypost oddiwrth y perchenogion — drwy y post oddiwrth y perchenogion — QUININE BITTERS IfAKUFACTDJJIWG Co. LIMITED. LLANELLY, SOUTH WALES. PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA- Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Pe n REAL JgARGAlNS IN GLOVES FOR THIS WEEK ONLY. ALL AT 1102 PER PAIR. 4 LADIES' GAUNTLET KID GLOVES, Black only, in sizes 5|, 6, and6J. Usually 3/11 per pair. INFANTS' GAUNTLET KID GLOVES, Tans only, in sizes 0000, 000, and 00. Usually 2/11 per pair. LADIES' 4 BUTTON AUSTRIAN KID GLOVES, Black only, in sizes 51, 6, and 6|. Usually 1/11 per pair. LADIES' 4-BUTTON ENGLISH DOE GLOVES, Tans only, all sizes, Usually 1/11 per pair. GIRLS' 4-HORN-BUTTON PIQUE SEWN GLOVES, Tan only, all sizes. Usually 1/112 1 per pair. GIRLS' 4-BUTTON AUSTRIAN KID GLOVES, Black only, all sizes. Usually 1/6 per pair. BOYS' 2-BUTTON REAL DOE GLOVES, Tans only, sizes 1 to 4. Usually 1/11J per pair. BOYS' 2-BUTTON ENGLISH CAPE LEATHER GLOVES, Tans and Browns, all sizes. Usually 1/6J per pair. E N R Y MILES, 25 AND 25A, CHURCH STREET (Opposite Pro Cathedral), -r.'I.J1j"r.$;' NSWYDL) Er GYHOEDDr. Mewn cyfrol hardd yn cynwys 750 o dudal. DemySvo Pris 10s. 6ch. HANES LLENYDDI4ETH GYipiG o 1651 hyd 1850 (History of Welsh Literature-1651-1850). GAN CHARLES ASHTON, DIN AS MIWBDWR. Cyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Eisteddfod Genedl- acthol," ae i'w gael oddiwrth ISAAC FOULKES, 18, BRUNSWICK STREET, LIVERPOOL. At Ein Cohebwyr. Dylai pob gohebiaeth ein cyrhaedd fan bellaf fore ddydd Llun a phob newydd a hysbysiad erbyn bote ddydd Mercher.

SEFYDLU CYMRU FYDD.

--0-DEDDFWHIAETH Y TYMHOR.