Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

------CWRS Y BYD.

"Adgof uwch Annghof."

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"Adgof uwch Annghof." WRTH edrych trwy rai o hen lyfrau y diweddar hen gyfaill dyddan Mr. William Williams, Heol y Deon, Bangor, daethum ar draws hen Feibl Teuluaidd yn cynwys y nodiad canlynol wedi ei ysgrifenu yn ddestlus ar ei glawr. Gan fod Sasiwn y Methodistiaid an cael ei chynal yn Mangor yr wytbnos hon tybiaf y bydd yr adgof o ddyddordeb i luaws Dydd lau, Awst 30ain, 1883, ydoedd dydd pregethu Sasiwn y Methodistiaid Calfinaidd yn Bangor. Trefnwyd y moddion i'w cynal ar gae yn ngwaelod Dean Street, ond oherwydd gerwindeb yr hin cynaliwyd yr oedfaon boreuol yn y gwahanol gapelau. Yn y prydnawn, pa fodd bynag, gostegodd yr ystorm ac aethpwyd i'r cae. Wedi i'r dorf ddod yn nghyd ac i'r preth- wyr esgyn i'r areithfa canfyddwyd nad oedd Beibl wedi ei barotoi. Ar hyny rhedodd Mr. Thomas H. Lewis i'mty (55, Dean Street) gan ofyn yn gyffrous am fenthyg Beibl bach neu fawr.' Felly cefais yr anrhydedd o roddi benthyg y Beibl hwn iddynt ar yr achlysur a nodwyd, a chafodd yr hen Lyfr hwn ei handlo yn dda a deheuig gan yr enwogion Dr. Thomas, Charles Edwards, Prifathraw Coleg Aberystwyth, a'r Dr. Harris Jones, Trefecca. Pregethodd y blaenaf yn ardderchog oddiar Heb. iv. 9, a'r olaf oddiar Heb ii. 10." Dyddorol yw cofio mai Eglwyswr cydwybod- 01 ac aiddgar oedd yr hen gyfaill Mr. Williams, a dymunol gweled rhagfarn wedi ei annghofio mor llwyr..—B.

o Costau Ysgolion Elfenol…

[No title]

Newyddion Cymreig.

Creulondeb at Anifeiliaid…

-0-Y Blaid Eglwysig.

Advertising