Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ESTABLISHED 1853. OWEN ROBERTS, ESTATE AGENT, 33, Netherfield Road South, Has large and small Dwelling-houses to Let in various parts of the town. (F G. H. EDWARDS & Co., 16, LORD STREET, ESTATE AGENTS, Have Cottages to LET in various parts of the own, renting from 2/6 to 8/6 per week, clear of ates. Also larger houses at higher rents. (F H. E. WILLIAMS, 10, CONYERS STREET, ESTATE AGENT, HAS large and small Sous To Let in various parts of the city and suburbs. Homes bought and sold. Mortgages arranged, Jsc. (F JOHN WILLIAMS. —Estate Agent,— LOMBARD CHAMBERS, 159 KIRKDALE RD. All classes of House and Shop Property carefully and ec- nomically managed. Sales and Purchases effected with promptitude. Mortgages arranged and Insuances effected. (F HENRY JONES, ESTATE & MORTGAGE AGENT, 117, EVERTON ROAD, LIVERPOOL. Rents Collected, Mortgages Arranged. TELEPHONE No. 1779. W. H. NEVANAS & Co. AUCTIONEERS & VALUERS, 384a, 386, & 388, Stanley Hoa1, Kirkdale. HOUSEHOLD SALES conducted on Owner's Premises at fair and reasonable Terms. Valua- tions made for Probate Transfers, etc. References given. W. H. NEVANAS buy for prompt Cash whole or part of Household Furniture. Best prices given. The Liverpool Land Company, Limited. —— _3 TO BUILDERS, &c.-To be gold, Freehold and 999 ears' Leasehold LkN D, in lots to suit purchasers, in Garston, Kirkdale, Walton, Bootle, and Seaforth. Liberal advances will be made to Builders. Property letting well in all the 1 )ca,1ities,-Apply to E. OWEN, Secretary, LIVERPOOL LAND COMPANY, 22, LORD STREET. 0. & D. WILLIAMS, Iron & Brass Founders, Engineers, Millwrights PULLEYS OF VARIOUS SIZES IN STOCK, Tool Makers, dec., METAL AND HARDWARE MERCHANTS Works—TAYLOR STREET, Office and Rooms-402 1404, Scotland Rd. LIVERPOOL. Kitchen Ranges, Cast Iron Gates, and Railings; Hot Water, Green Houses, and Sanitary Engineers; Williams' Patent Winding and Adjusting Sun Shade for Shops, &c.; Bakers Oven Stocks, Confectioners' Ovens, Chaffers, Boxes, Fire Bars, &c.; al sizes of Gate Runners, &c. TRADE MARK. WX ""4 REGISTERED 167,58 Y Feddygiqiaetq Fa wr GYIIlreig TUAG AT BESWCH, ASTHMA, BRONCHITIS A holl Anhwylderau y Frest, y Gwddf, a'r Ysgyfaint. PESWCH Ysgrifena y Parch. E. W. PAVIES, Ton tre, yn diliwedd >r ■ Gallaf ddwyn tystiolaeth PEswcH glir i boblogrwydd mawr HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE, ac i dderbyniad Has neill- WPTT duol fel siaradwr cyhoeddus oddiwrth ddefn- jrilio vv C/ja y<j(iiad ohono, ac hefyd w werth yr adeg hon PES WCH gyda'r haint Influenza"' Llanheris, Jan. 27, 1886. PESWCrl Dywed y Pa'ch. J. E. OWEN Y mae hen wraig yn Pentraeth. Sir Fon, yn PESWCH dueddol iawn i bcswch caled. yn enwedig ar amseraurit,wilyd.. Nid oes dim yn y ffordd o PFSWfH feddyginiaeth yn ei lleshaii stal a'eh 'COUGH R ° MIXTURE' Ei hunig gysnr ar y ddaear, ebe PESWCH YW Y BEIBL A DAVIES'S COUGH MIXTURE.' Dywed y Parch LL. B. ROBERTS, Caernarfon PESWOH Dau ochain anwyd yn nychu -a'r lungs Yn rhyw lesg weithredu; PESWCH Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddi-besychu PESWCH Dywed D. JONES, Bethesda, Bangor:- P¥cwnn Anwyl Syr,—Cefais ddwy botel o DAVIES'S .r HIFEW U±1 COUGH MIXTURE gan Mr. Hughes, Druggist, u-Bici-STiTncr yn ddiweddar, a dymunaf ddiolch i chwi am xHioWOU dano. Yr oeddwn yn dioddef er's misoedd oddiwrth Beswch a Difiyg Gwyat, ac wedi treio PESWCH pob moddion, ond yn aflwyddianus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeledig wedi PESWCH cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy ngoreu i gymhell eich darpariaeth ar bawb sydd yn ddi- PESWCH oddef oddiwrth anhwylderau yr Ysgyfaint.' PU,«SWr,TT DYWED Mr. J. E. EDWARDS, Groes, Rhiwabon: IRJLIO VV V^XX Anfonwch botelaid o'eh COUGH MIXTURE ar ■oxnc! ixrr<T3 unwaith. Da genyf eich hysbysu fod y botel- Jr Jiib W L>J± aid flaen or ol wedi gwneud lies mawr. PAROTOEDIG GAN HUGQ DAYIES, Chemist, RACHYNLLETA. Liverpool Agents-Williams, Chemis ueyworth Street; Williams, Chemist, Granby Street: Wynne Thomas, Chem- st, Kensington Wrexham—Mr '{ugr ^iwlands, Bridge Street. Messrs GRIFFITHS & DAVIES) 398. SCOTLAND ROAD, Being the largest Drapers in the North End of Liverpool, are now concentrating all their attention to the following Departments, viz.:— Dresses. Drapery. Fancies. Haberdashery, Hosiery. Mantles Boys Clothing. Paperhanging. Underclothing. Furs. -AND- Millinery. In all these Departments will b -nd the Newest and most Stylish Goods of the S .• n at moderate prices. GRIFFITHS & DAVIES 398, Scotland Road. F XTEILWNG 0 SYLW PAWB. y OWYNION~Y CLAF. PA Beth yw ASTHMA AnadJiad byr, brysiog a llafurus. A oes rhagor nag un math o Asthma? Oes, dau—un yn barhaol, a'r Hall YI dyfod yn mlaen ar adegau. Gelwir y cyntaf ya continual, a'r olaf yn periodical. Pa beth sydd yn achosi Asthma? Culhad, crebychiad a slirwasgiad y pibau naeinion sydd yn arwain o'r corn gwynt i'J ysgyfaint. Pa feddyginiaeth sydd wedi rhoddi esmwythad buan i aneirif o bersonau a ddyoddefent oddiwrth Asthma, Bron- chitis, Peswch, Anwyd, Eiffyg Anadl, a'r Crygni? BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. GAN mai oerfel ac anwyd ydyw dechreuol achos pob clefyd yn mron, a diddadl fod miloedd yn myned i'r bedd yo anamserol o eistm cael meddyginiaeth bwrpasol a phrydlawn. Ymaflodd yr anwyd ynwyf mor ddisymwth a lleidr yn y nos, nes yn inron ymdori gan besweh yn ddibaid, heb ond ychydig orhpwysdra, nes yr oeddwn 1iõidi ossdu fy mod wedi fy nal gan y darfodedigaeth ac yn nghanol y boen dirdynol oedd trwy fy nghyfansoddiad anfo ais am botelaid o BA.L3AM OF HONEY' TUDOR WILLIAMS a chymeraif; tua llonaid llwy gawl ar unwaith, sef chwaneg na'r cyfarwyddyd oedd ar y botel; a chyn tri munyd yr eedd y pesweh wedi peidio i raddau anngliyffredin. Cymerais yr oil o gynwysiad y botel, ac erbyn heddyw, yr wyf yn gallu diolch i'r Drefn Fawr, yn nghy(la'r wybodaeth am y feddyginiaetb ddaionus hon, am fy mod heddyw yn ddyn iach. Ydwyf, yr eiddoch, yn hollol iach, ISAAC THOMAS. Dadganiad dymunol arall. < c, Bum yn ddyoddefydd mawr am un mlynedd ar ddeg odd wrth gaethdra, peswch, poeri gwaeil, a. hi yndra y frest; bum hefyd am bum' mlyn-dd yn cael anbawriier dirfawr i symud o amgyich, ni allaswn gysgu na g^rwedd i lawr y nos na'r dydd. Bum o :.an driniaeth ftddygol am un mlynedd at ddeg hefyd, bum o dan driniaeth yn Yspyttai Hereford, Buxton, a Southport, ond y cyfan yn ofer. Dywedood y meddygou wrthyf na alltswn ddisgwyl gwellhad, gan fy mod yn 64ain mlwydd oed. Ar ol clywed cymaint o siarad am BALSAM OF HO -I.E Y' TUDOR WILLIAMS rhoddais brawf arno, ac er fy syndod darfu i'r dogn cynta,f roddi rhyddhad ebrwydd i mi anadlu. Y r eedd poeri ygwahJI- o'r ysgytaint yn lleihau. Diflanodd y caethdra, fel swyn, gyfaredd, i bedwar gwynt y nefoedd, ac yn mhen ychydif wythnosau, drwy ddefnyddiad parhaus 'Ba?sam (f Honey' Tudor Williams, adferwyd fl i fy iechyd da atfe. (pil, Ystyr.wyf hi yn d iyledswydd arnaf i anfon i ch«" y dystiolaeth hoi. Yr eiddoch yn ddiffuant, Mrs EMBHEV, 19 Coningsby St, et, Hereford, Ifai 25aiii, 1890." Mae Miloedd o Blant wedi eu hachub o Farw laetfc O'r Croup, Bronchitis, a'r Pas, wedi pobpeth arall fethu Y ffordd i broil y peth ydyw proll drosoch eich hunain. Oi gwnp-h iyna sydd yn fendigedig: ni chewch eich sioja* O. Gwerthir 'BALSAM OF HONEY' TUDOR\VIIT 101, gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd. Mewn costrelau, is lio 2s 9c, neu trwy y llythyrdy yn rhad am Is 3c a 3s. Perchenog- D. TUDOR WILLIAMS, R.D.S.L., Medical Hall, Aberdare. PAPAYANNI STEAMSHIP COMMNT LARGE AND POWERFUL BRITISH STEAMER Sail regularly to he LEVANT, BLACK SEA, EGYPT CYPRUS, ALGERIA, MALTA, and other Mediterratean Ports, taking the following two routes alternately:- (1) MALTA, SYR A, SMYRNA, CONSTANTINOPLE, and ODESSA. Calling ofte on the return journey at sevtral Ports on the Asiatic Coast of the Black Sea, Greece, and Spain (2) ALGIERS, MALTA, ALEXANDRIA, CYPRt) BEYROUT, and ALEXANDRETTA. Calling occasiorally on the homeward voyage at Spanish Ports. No over-crowding. Superior accommodation. Lofty wi ventilated Saloons and State-rooms. Stewardess C"un1 Safety. Home comforts. Good and liberal table. Modeiats fares for single and return tickets, and no extra charge living on board during ships'stay at Ports. Tourists and pleasure-seekers taking a trip by this Line ill and it most enjoyable and interesting. For further parr.ci, ars, apply to PAPAYANNI & CO., Fenwick Chambers, Liver-poo LLINELL Y \VHITE STAH. ROYAL MAIL STEAMERS. LPIRPWL I NEW YORK via QUEENSTOWN, BO DYDD MERCHER BRITANNIC Medi 25 *MAJESTIC Hydref 2 Ni chludir cotwm ar yr un agerddlong ag ymdeithwyr A arwydda y cludir yn yr Ail Gaban ar y tordaith iri y cludiad ydyw 47 ac 48. Y mae y Llongau rhagoro) hyn i gyd o'r dosbarth uchaf, yn unffurf o ran cynlltin s threfniadau, ac yn ddigyffelyb mewn mordeithiau. Ni chbli well cydeusdra i for leicavyr. Am fanylion, ymofyner .1..R. Owen, Ship & h perance Broker, a W. J. Williams, Heol y Farchna.c i Caernarfon; neu a R. Roberts, Bethesda; Owen E Parry, masnachydd llechi, ( wyddelen; Davio Rowlands, Penygraig W. D. Jones, Old Bank Caergybi; W. M. Jones, Church Street, Llangefni R. G. Roberts, Rock Cottage, Croigiau Mawr, Ta ysarn; Hugh Hughes, 7, Market Row, Amlwch W. 0. Williams, Shoe Warehouse, Llanrwst Matthew Goldie, 217, High Street, Bangor R. ( Evans, 1, Minafon, Dolgelly; neu ag ISMAY Imbib & Co., 34, Leadenhall Street, Llundain, E.C., a Water Street, Lerpwl. 8 cl eg mm ty/

Helyqtion Bywyd Hen Deiliwr

Cynddelw a'r I Hen peiliwr.'