Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

----.----_-O'r De.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

O'r De. YR wythnos ddiweddaf, cynaliwyd Pwyllgor yr Undeb Cynulleidfaol yn Llandrindod. Pa bethau a benderfynwyd yno, nid oes neb y tuallan eto a wyr. Yn y pwyllgor yno y pender- fynwyd ar y personau sydd i gymeryd rhan yn ngweithrediadau cyhoeddus cyfarfodydd yr Un- deb. Pwy a etholwyd ? Ymddengys fod y pwyllgor wedi dod yn nghyd yn gryno. —o— Gwelaf fod pregethwyr gan amled ag amldra yn y ffynonau ar y tywydd teg yma. Perswad- iwyd Dr. Gomer Lewis, Abertawe, un nos yno i roi ei ddarlith ar Ffair y Byd "—pregethwyr oedd y gynulleidfa-a chafwyd hwyl. Mae llawer bellach wedi cael y ffair hon. Yn ystod y ddeunaw mis diweddaf mae'r Doctor doniol wedi ei darlithio yn ymyl dau cant o weithiau. —o— Mae dull traws-arglwyddiaethol Eglwys Loegr o gario ymlaen ei gwasanaeth yn cael ei deimlo yn fwy-fwy, hyd yn nod gan ei chefnogwyr. Yn diweddar, synwyd cynulieidfa mewn eglwys yn Oastellnedd, gan waith y ciwrad yn hysbysu nad oedd yn bwriadu pregethu na gwasanaethu, ond yn unig rhoddi emyn allan i'w ganu myn- egodd mai yr achos o hyn oedd gwaith yr archddiacon yn trefnu amser a phregethwr Oyf- arfodydd Diolchgarwch ei eglwys beb ymgyng- hori âg ef Ymadawodd y gynulleidfa wedi canu'r emyn. —o— Ymddengys fod Iolo Tir larll gynt, yn rhoddi lie i'r beirdd i fyw heb dalu rbent. Mae Gurnos yn bresenol yn trigianu ar dir oedd yn eiddo lolo Tir Iarll, ac ymddengys ei fod yn myned i wneud ymdrech i gael yr hen drefn i weithrediad eto. —o— Wrth ddarllen yn ddamweiniol un o golofnau yn y Western Mail y dydd o'r blaen, gwelais baragraph yn dweyd fod yr englyn canlynol yn argrapbedig ar fedd Twm o'r Nant CA'DD awen burwen yti berwi-a than Dosthineb Duw ynddi; Seraphim 'roes er hoffi Farworyn, i'w henyn hi. Bydded hysbys i'r MaiI mai englyn o eiddo Twm ei hun yw'r englyn uchod i un o brif-feirdd Cymru, ac mai dau englyn hollol wahanol i'r 11 uchod sydd ar fedd y prydydd poblogaidd. -0- Damwain ofidus yn Aberdar Junction. Y lladdedigion yn hanu o wahanol ardaloedd Cymru fel arfer. Yn ymyl yma y mae Cilfynydd, lie y collwyd y fath nifer ychydig amser yn ol. Cofiwn fod y glo yn costio'n ddrud. -0- Nid yw digwyddiadau alaetbus yn sobri nemawr ar rai cymeriadau. Bore Sul diweddaf, bu ymladdfa ar fynydd Llanwono, rhwng dau lane-dau Gymro, a bu un ohonynt farw ymhen ychydig oriau oddiwrth effeithiau'r ymladd. Ni ddylai peth fel hyn gymeryd lie yn Nghymru. —o— Drwg genym oil fod Eisteddfod Pwllheli wedi !roi yn goiled arianol. Cymered y pwyllgor galon, nid oedd gan Llanelli a'i gwyl fawr ddim dros ben. o SOUTHMAN.

-:0:-Y Chwarelwyr a u Cyflogau.

o Ewyllys Boneddwr o Fon.

[No title]

Cymanfa Methodistiaid Seisnig…

-0-Gohebiaethau.

CYFARFOD MISOL LIVERPOOL A…

Afiechyd difrifol, y Parch…

Advertising