Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Hodiadau Cerddorol.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hodiadau Cerddorol. LLAWER O ciraethu fn yn y papyrau ar yr Wyl Genedlaethol a gynaliwyd yn Llandudno eleni. Rhai yn canmol, a'r lleill yn condemnio. Fel yna y mae hi ac y bydd, mae'n debyg, gyda phobpeth cenedlaethol. Hwyrach y caf finau ddweya gair neu ddau ar yr un testyn. Ni chefais y fraint o fod yn mbob cyfarfod, ond bum mewn nifer go lew obonynt. Yr un in odd gyda'r cyngherddau. Gwrandewais ar weithydd Dr Parry a Mr Pugh nos Fercher ac ar y Messiah nos Wener. Cefais foddhad yn y cyngherdd cyntaf ond am yr olaf, fe'm siomwyd yn ddirfawr yn un o'r cantorion, Miss Macintyre, yn ei doll o ganu Rejosce greatly' a Take his yoke npon you.' Ni chlywais waith Dr Rogers, nos Fawrth, ac felly nis gallaf draetha fy lien. Da oedd genyf weled fod cerddoriaeth offer- yno) yn cael cymaint lie yn y cyngherddau. Yr oedd yr overtures gan Mr |J. H. Roberts a Mr Williams yn dangos medr neillduol y cyfan- soddwyr, a chafodd y ddau waith eithaf chwareu teg gan yr offerynwyr. Dyna nn gwall pwysig, nid oedd ond un o'r tair cantawd yn genedlaethol, sef Cambria.' Ysgrifenwyd geiriau Ivry gan Macaulay. Am The Garden '—nis gwn pwy yw awdwr y geir- iau, ond gwn fod awdwr y gerddoriaeth yn Sais. Felly ni pbertbyn y gair national ond i Cam- bria yn unig. Am awduron cerddorol y cant- odau hyn, y mae dau yn Gymry, sef Dr Parry a Mr PiJgh. Gwyr pawb am Dr Rogers, awdwr The Garden,' mai Sais ydyw, ac er ei fod yn trigianu gyda ni er's llawer blwyddyn bellach, nii oes calon Cymro yn euro dan ei fron. Geilw un beirniad hwy yn musical drivel. Efallai ei fod yn un o'r siomedigion yn nglyn a chystadleuaeth y gantawd. Nis gwn ond mi wn hyn, nad musical drivel yw y gweithydd hyn Ar ol misoedd o lafur, yn nghanol byd yn llawn helbulon, y maent i'w canmol ac nid i'w con- demnio. Dichon fod llawer brychyn i'w weled yn y tair cantawd, men's diffyg gwreiddiolder, dylanwad Wagner yn <>rm > lol, efallai, mewn un ohonynt, rhanau anhyl w i'r lleisiau a'r offeryn- au, hwyrach anaddte^rwydd barn yn newisiad y cyngbaneddion, & &c. Dichon hyny, ond gormod peth oel1 d "u galw yn musical drivel. Gwyr y darlle^ydd fy marn am y gweithydd byn, ac felly dia 'genrhaid yw manylu yn y fan yma. Wrth reswm y mne digon o 'masterpieces' i'w cael for the asking,' ond y cwestiwn pwysig cl 17 yw, a allai hyd yn nod y 'fine choir a edmygai IT ysgrifenydd uchod gymaint eu meistroii ? Edrycher, pwy oedd aelodau cor yr Eisteddfod ? Rhai o Llandudno, a'r lleill yn wasgaredig f r hyd y ffordd o Benmaenmawr i Bethesda. Yr oedd yn syndod i mi fod y 'fine choir' yn canu gystal. Brys, brys, brys oedd hi byth a hefyd. Pe bnasai cor yr Eisteddfod wedi ei ranu yn ddau neu dri o gorau llai, yn lie un cor mawr, ac i'r corau hyn waith priodol wedi ei dori alho, —' Cambria i un, Ivry i'r ail, a'r I Ardd' i'r trydydd o dan wahanol arweinyddion, buasai y canu yn llawer iawn gwell er mor dda ydoedd. Wrth gwrs gallai y tri cor ymuno yn y 'Messiah' gan eu bod yn gwybod y gwaith eisoes i raddau helaeth. Carwn wybod faint y cant o gor Eisteddfod LlaV.dudno oedd yn gwybod eu gwaith yn drwyadl. Ofni yr wyf fod amryw ohonynt wedi ymuno a'r c6r er mwyn arbed traul y tocyn am fyned i meWD. Felly y gwel- ais i hi mewn Eisteddfodau eraill. Yr wyf yn hollol gydweled a'r awgrym sydd gan yr un ysgrifenydd i ategu at y darnau cystadl- euol brif-waith awdwr clasurol. Yr wyf wedi bod yn pregethu hyn mewn nodiadau o'r blaen. Byddai hyn yn sicr yn am yn yr iawn gyfeiriad, a gwn i'n corau ymgydnabyddu &'r prif-feistr- iaid. Dyma ddywed ar hyn, ac y mae ei eiriau yn werth ein hystyriaeth :—1 If the two hundred guineas are an essential (where the wreath of bays should suffice) at least add to the piece a work by a classic master, which the competitors must study and perform before they are per- mitted to compete. Two of those choirs per nicht could give a performance on Festival scales second to none of a programme following the lines of Leeds or Birmingham, and then, with other work, choirpieces would not have their effects worn threadbare from much laboured effort." Terfynaf yn y fan yma ond yn unig alw sylw arweinwyr corau merched at drefniadau Emlyn Evan si w lleisiau o'r alawon Cymreig. Wele o fy ml a en 'Eos Lajs" a 'Rhiban Morfudd,' cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mas. Bac., Aber- ystwyth. Y mae y rhanau yn rhedeg yn hyfryd. Ymbrvsnrwch am gopian. Hefvd gweler yn y CerdcHor rangan o waith Mr Griffith, Mus. B sc., Dolgellau, ag sydd yn baeddu carimolketh uchel. Y ma hwn i leisiau cymysg. WALAS.

--o - Baich y Dreth yn gwasgu'r…

Cor y Rhos yn y SeneddI

-0--Helynt PwllycrochonI

--0--Ymosodiad gan Lew yn…

-0 Marchnadoedd. YD

-:0:-Lleol.

PWLPUDAU CYMREIG, Gorphenaf…

Advertising

[No title]

Advertising

Family Notices

PWLPUDAU CYMREIG, Gorphenaf…