Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Undeb y Bedyddwyr Cymreig.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Undeb y Bedyddwyr Cymreig. CYNALIWYD cyrddau blynyddol yr Undeb uchod yn Mhontypridd yr wythnos ddiweddaf gan ddech- ren ddydd Llun. Llywydd, Parch Abel J. Parry, Cefnm&wr. Daeth torf fawr o gyarychiolwyr yn nghyd. Yn y cyfarfod cyntaf yn nghapel y Tabernacl, cymerwyd y gadair gan Mr Alfred Thomas, A.S. Neillduwyd y cyfarfod hwn i waith dirwestol a'r Ysgol Sul. Sylwodd y cadeirydd mai yr Ysgol Sul oedd coleg y werin, a rhaid oedd iddynt yn awr gadarnhau eu plant yn nghredoau eu tadau. Llwydd fu arnynt yn y gorphenol, a thrwy ddylan- Wadau yr Vsgol Sul disgwylient weled ffyniant eto yn y dyfodol. Nawn ddydd Mawrth ba cwrdd blynyddol Undeb yr Ysgol Sul, y Parch J. Williams, Aberteifi, yn y gadair. Penderfynwyd cael misolyn at wasanaeth yr Undeb fod yr arholiadau i fod yn Mawrth mai'r arholwyr fyddant y Parchn A. J. Parry, 'Cefnmawr; D. Powell, Lerpwl; W. Jones, Cas- newydd a T. Morgan, Caerdydd yr Epistol at y Rhufeiuiaid i fod yn faes llafur rhai dros ugain oed, a Hanes lesu Giist i rai dan hyny rhoddi bath- odau i'r goreuon yn y ddau ddosbarth, a llyfrau i'r rhai eraill a lwyddant; y Parch E. K. Jones, Brymbo, i drefnu cynllun i wneud yr Undeb yn effeithiol, Etholwyd y Parch D. Powell, Lerpwl, ya llywydd, ac ail etholwyd y swyddogion eiaill. Darllenwyd adroddiad y Gymdeithas Yswiriol yn daDgos cynydd, a mabwysiadwyd ef. Yn Nghynadledd y Forward Movement darllen- odd y Parch J. Davies, Birkenhead, adroddiad yn dangos fod Uwydd wedi dilyn y gwaith cenhadol mewn araryw fanau. Mabwysiadwyd yr adroddiad ac etholwyd y swyddogion a ganlyn :—Llywydd, Mr Alfred Thomas, A.S.; is-lywydd, Parch W. Morris, Treorci trysorydd, Mr R. Williams, Dol- gellau ysgrifenydd, Parch J. Davies. Mewn cynadledd arall, darllenodd y Parch E. K. Jones, Brymho, bapyr ar Addysg Elfenol o saf- bwynt Ymneillduol." Gwrthdystiai yn gryf yn trbvi) cyfranu addysg grefyddol mewn ysgolion dyddiol. Ni ddylid gorfodi crefydd ar neb. Nid oedd y Llywodraeth yn gymhwys i ddysgu crefydd i'w deiiiaid. Nid oedd gan Yrnneillduwyr angen am I tL(Ir;Ao. cydwybod,' ac ni ddylent ymdawelu nes ei diddymu. Yn yr etholiad am y swydd o is-lywydd yr Undeb, enwyd dau, sef Dr Gomer Lewis, Aber- tawe; a Mr Evan Owen, Caerdydd. Dr Lewis ddewiswyd. Yn nghwrdd cyhoeddus yr hwvr, cymerwyd y gadair gan y Parch Dr Thomas. Toronto, yr hwn a toes hanes yr enwad yn mhlith Cymry Canada, Disgwylid-Mr Lloyd George, A.S., i gymerydrhan, ond torodd ei gyhoeddiad. Darllenwyd papyr ar Chwareuon yr oes a'u dylanwad ar bobl ieuainc yr Eglwysi,' gan y Parch J. Young Jones, Pontar- dulais a dilvnwyd ef gan y Parch J. D. Harris ar 5 Ddyledswydd rhieni i arolygu'r llenyddiaeth ddar Uenir gat-i y plant.'

DYDD MERCHER.

--0-rawiroichion.

IGWYLIAU HAF.

Llenyddiaeth.j

Ebion o Nant Conwy.

YFWYR TE-DALIWCH SYLW.

Advertising