Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Cyffredinol- I

Nodion Amaethyddol,

Marchnadoedd.

---0---PWLPUOAU CYMREIG, Awst…

-0-YFWYR TE-DALIWCH SYLW.

iLleol.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Lleol. DEALLWN fod eglwys Annibynol Marsh Lane wed rhoddi galwad i Mr J. Hawen Rees-un o fyfyrwyr mwyaf gobeithiol Coleg Aunibynol Bangor—i ddyfod i'w bugeilio. Hyderir yn fawr y cydsynia. I MEWN eysylltiad A St. Deiniol, yr Eglwys newydd Gymraeg yn Upper Parliament Street, bwriedir cynal Bazaar yn mis Hydref er mwyn dileu y ddyled o 850p sydd yn aros ar yr adeilad. Y mae anhaws- derau Eglwyswyr Cymreig Lerpwl yn aneirif bron, acymaentmewn angen cydymdeimlad a help eu brodyr mwy ffodus yn N ghymru a Lloegr. Mae yr eglwys hon yn barod i'w hagor er's misoedd, ond ym- ddengys nas gelllr gwneud hyny nes byddo'n ddi- ««y;e(l- Bydd yn dda gan y caplan, y Parch 0. F. Williams, Vandyke Street, dderbyn nwyddau neu arian at y Bazaar. o Mr. Baldwin -Yates sydd wedi ei benodi yn fargyfreithiwr cofrestrol dros siroedd Mon ac Arfon. Yn ol ewyllys, dyddiedig Rbagfyr 31, 1894' Mr John E. I. Yale, Plas-yn-Ial, Corwen, Y. H. dros sir Ddinbych, yr hwn fu farw mewn ysbytty,lyn Port Elizabeth, Penrhyn Gobaitb Da, Ebrill 23, 1895, yn 71 oed, penodir ei weddw Mrs Eleanor Yale a Mr S. Broadbent, Llun- dain, yn ysgutorion, ac etifeddir yr boll eiddo personol, gwerth 2 457p. 14s. 6c. gan y weddw.

Advertising

Family Notices