Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

CWRS Y BYD

'-----_---Gwella Porthladd…

[No title]

Cwibnodion o Ddyffryn Maelor.

Nodion o'r Rhos.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion o'r Rhos. uI0DD 7,s?o1 y Bedyddwyr Penuel, ei chyf- arfod haner blynvddol Sabboth diweddaf nm 10 a b. Llywyddwyd cyfarfod y boreu gan Thomas 1 nomas. Caed anerchiad rran Mr "John E Jones ar Addysg yr Y sgoI Sul a'i pherthvnas a'r teulu. Llywyddwyd cyfarfod y prydnawn gan rpu Ua T°^eis Adroddodd y bachgen ieuanc John Thomas Jonea Dmystr Sodom a Gomorrah" yn hynod o ddeheuig, ac yr oedd anerchiad William '-Iardiner ar Brydlondeb i'r Ysgol Sul" yn dda iawn. Llywyddwyd cyfarfod yr hwyr gan Benia- Vu P.df waifch y cyfarfod hwn" oedd holi oddiar Rhuf. m. 1V., g>n John Charles Jones. Nos Sabboth, am 8 o'r sdoch, cynaliwyd cvfarfod dtrwestol yn nghapel'y Wesleyaid. Llywyddwyd gan y Parch J. P. Jones, a thraddodwyd anerchiad gryrnus ac effeithiolgan y Parch J. Ogmcre Morgan, Johnstown. & Ddydd Liati. diweddaf odd dydd yr arddangosfa flodau, a da iawn genyf ddeal] ei bod wedi troi allan yn llwyddiauus, Golygfa hardd oedd gweled plant yr ysgolion yma. yn cerdded, ac vn cael eu blaenori gan y seindorf. Ddvdd Mawrth diweddaf oedd diwrnod mawr yr Indipendia-yma, sef gosod meini cofTadwriaethol y capei newyd 1. Dechreuwyd trwy i'r Hybarch Samuel Evans, Liandegla, ddarllen pennod, ac aed i weddi gan y Parch E. Williams (B), Rhos. Hys- bysodd y Parch R. Roberts y dorf fawr oedd wedi dod yn nghyd fod y ddau foneddwr o Wrecsam a ddisgwyhd i gymeryd rhan yn v cyfarfod yn absenol, sef Mri T. L. Hawkins a Thomas Jones Oynrychiolwyd y blaenaf gan y Parcli S. Evans. can gyfeirio at ei gysylltiad parsonol ef a. "Hen Gapel y Gorml yn amser y seraph Williams o'r Wern, a sylwodd fod ga,nddo ymlyniad miwr at yr achos yn Rhos bob amser, ac yr oedd yn lhwenvrld iddo ef eu gweled yn codi capel newydd. Cyn- rychiolid Mr Thomas Jones gan y Parch J. Ogmore Morgan, a chyflwynodd bum gini dros y boneddwr hwnw. Gosodwyd un gareg gan Mr W. Williams, Hall Street, yr hwn a ddywedodd ei bod yn dda ganddo ga.el yr anrhydedd hon 0 osod maen coffa- dwriaethol ar yr addoldy newydd. Nid oedd yr Annibynwyr yn yr ardal ar ol yn eu hymdrechion < refyddol. Cyflwynodd rodd o lOp ar y gareg. Gosodwyd y gareg arall gan y Parch R. Roberts, yn enw y ddiweddar Mrs Roberts. Dywedai ei fod yn gosod y gareg yn enw un arall-un oedd yn teimlo cryn ddyddordeb yn mhob rhan o waith v Meistr mlwr. Yr oedd yn dda ganddo ar ran ei ddiweddar briod gael cyfiwyno lOp ar y maen coffsdwriaethol. Yn yr hwyr, yu nghapel Beth- lehem, pregethwyd gan y Parchn J. Pritcharli, Cyn wyd, a James Charles, Dinbvch, a chafwvd piegethau da a grymus. Nos Sadwrn. GOMER JONES. --0--

Marwolaeth y Parch Thomas…

Dyff ryn, Clwyd.

RHAGFARN.