Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

CWRS Y BYD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CWRS Y BYD. Damwain y Van YR oedd Van Dr. Pan yn chwyddo yn y twnel rhwng Dolyddeleu a Ffestiniog yn peri i mi gofio am un o chwedlau anwir Brutus yn yr ffaul am yr hen efengylydd melus Thomas Rhys Davies, edmygydd uchel ar Christmas Evans, yr bwn a'i galwai mewn term o anwyl- deb Y Bachgen Mawr." Fel bechyn mawr a bychain, yr oedd T R. dipyn yn drachwantus yn ei ffordd nis gallai edrych ar ddodrefnyn neu ddilledyn, os byddai ganddo rhyw bwrpas iddo, heb ei cbwenych. Un diwrnod, os gellir rhoi coel ar eiriau'r braddug Brutus, aeth yr hen weinidog i ymwel'd ag un o'i aelodau, a chanfu grocban bychan yn y gegin, yr hwn y tybiai a fyddai'n rbyfeddol o fuddiol i Mrs. D. at ferwi tatws iddynt eu dau. Yr oedd yn bJeser gan y wraig dda ei anrhegu â'r crochan ac yn ol Brutus fyth, eariodd y teclyn du yn ei law nes cyffiodd ei fraich,. yna rhoes ef am ei ben, chwysodd, chwyddodd ei ben fel nae gallai ei gael al!an o'r crochan, a bu raid rhoi ei ben ar yr eingion mewn efail gof yr hwn a'i forthwyl a falodd y crochan. Ni fu hi Jawn cyn waethed a hyny befo'r Van; er bod golwg' maluriedig arni yn muarth ei meddyg yn Mangor. Nid. yw'r doethion eto wedi penderfynu pa un ai'r twnel gwtshiodd ynte'r Van chwyddodd. Bardd Anllythyrenog. MAS yn Y Drych am Gorph 1, ddarlun o Mr To ii) Jehu (Llew o'r Bryn), "masnachwr cyfrifol yn Providence, Scranton, Pa." Ganwyd Mr Jehu, Tom, nen'r Llew, fel y gelwir ef gan ei amrywiol gyfeillion, yn Dylifai, Maldwyn, ychydig dros 46 mlynedd yn ol; ond pan oedd efe ttia, thair oed symudodd ei rieni i'r "Gweith- ie," Morganwg, lie y buont feirw gan adael tri o fechgyn ieGainc-Tom yr hynaf o'r tri. Ni cbafodd ddim ysgol. ond dysgodd ddarllen drwy ofFerynoliaeth yr Ysgol Sol a'r Gwladgarwr. Ond niii yw byth wedi dyegu ys-frifonti er yn fardd cymeradwy, a llyfr o'i waith wedi ei gyboeddi" Awr o Ddigrifwcb ydyw ei enw. Ni chynelir cyfarfod adloniadol gan yr un enwad yn Scranton a'r gymydogaeth heb i Llew chwan-

Advertising

1 PRIF-WEINIDOCION YN NCHYMRU.