Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Cynghaws pwysig i Ffermwyr.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cynghaws pwysig i Ffermwyr. YK Llys Sirol Bangor, ddydd Llun, gwrandawyd achos gohiriedig yn yr hwn yr erlynid Hugh Wil- liams, Bodrida. Llangaffo, Mon, gan ymduiriedol- wyr y diweiidar Syr J. H. vv illiams. O Taohwedd 1890 hyd Tachwedd 1895, vr oedd y diSynydd yn denant Ty Fry, Pentrafcth, ar ystad yr erlynwyr, y rhai a hawlient iawn am iddo dori amodfUJneiJlduol yn nghytuDiieb ei denantiaeth trwy beidio rhoi'r gwair a'r gwelifc a dyfai yn wrtaith ar y fferm, a pheidio adgyweirio yr adeiladan, cloddiau, mnriau, &c. Gwnai'r diffyuydd wrth-hawl am 250p. am i'r erlynwyr g&dw ciwy das o wair a thas o yd, ae am 67p. 2s. 7c. am welliactau a wnaeth ar y ffarm. Ymddangosai qr. Bryrs Roberts, A S., dros yr er- lynwyr, a Mr. H. Rowlands dros y diffynydd. Galwyd rhagor o dystion ddydd LInn ar ran y diffynydd i hrofi ei fod wedi gadael y fferm mewn cystal cyflwr ag y caiodd hi. Tystiodd goxuch- wyliwr Mri. T. Lewis a'u Cyf, Bangor, iddynt gyflenwi gwerth 102p. 15s. lie. o ymborth anif eil iaid i'r diffynydd yn ystod 1893, '94. a '95. Tyst. iodd goruchwyliwr yr un ffirm yn Pentraeth iddo gyflenwi gwerth 165p Is. o'r unrnyw yn ystod 1893 a '94 Gyda goiwg ar y gwrth-hawl, cytun. odd y pleidiau i gyfrif y gwair adawyd ar y fferm yn 59 o dunelli yn ol 3p 10s. y dunel!, a'r gwelifc yn 22 o dunelli yn ol 2p. 5s. y dunell. Ar ol i'r Barnwr (Syr Horatio Llovd) anerch y rheithwyr, dyfarnwyd 31 p. 12a. i'r erlynwyr oblegyd na wrt-eithi wyd y (farm gyda'r gwair a'r gwellt, ac ar y pwyntiau erail yn yr hawl rhoed dyfarniad o blaid y diffynydd Am y gwxth-nawl, dyfarnwyd 59p 5s. i'r diffynydd am i'r teisi gwair a gwellt gael eu cadw, a 56p. 17s. 11e. am y gwelliantau a wnaed ganddo. Cytunai'r rheithwyr hefyd fod Mr. Mason Parry, goruchwyliwr yr ystad, wedi rhoddi addewid i'r diffynydd y cawsai y gwair ar gwellt. Deallwn y penodir diwrnod eto i wrando pwyntiau cyfreithiol neiilduol yn codi o'r achos. o

MarwoJaeth y Parch. W. Lloyd,…

--0--Gwibnodion o Odyffryn…

[No title]

-------------__-------------_.__._-j.Newyddion…

----0-----.' Ar Finion y Ddyfrdwy.

Advertising

-------------.,-----__---j…

.,-Rhagolwg Cysurus.

Marohnadoodd.

Advertising

Lleol.

Advertising

Family Notices