Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Nodion 0 Fon ao Arfon.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion 0 Fon ao Arfon. YSTYRIWCH y brain. Y mae l'u o amaethwyr Mon ac Arfon y dyddiau hyn yn ystyried y ffordd fwyaf eSeithiol i'w dinystrso (therwydd y difrod irsa-vr a wneir ganddynt ar gynyrch y tir. Gwelais ddarnau belaoth wedi eu Si wyr ddifetha ganddynt. Er fod ffarrawyr fel rheol yn ddosbarth sy'n codio foreu, y brain yn llwyddo i gael eu brecwast o'u blaenau. Mr. Osen EVABS etholwyd ar y nynghor Trefol yn N-ihii-ornarfoa ddydd L'tto. Yr oedd brwd- frvdedd hynod gyda'r etholiad. Oyfrifid am hyny gan y ffiith fod y Cynghorydd J. R. Hughes, un a vsty-rid yn Rhyddfrydwr, yn gweithio'i oreu gyda'i blaid Geidwadol. Er byuy, eoilasint y frwydr, a cbollodd 11 t'. Hughes hefyd ymddiriedaeth y blaid Ryddfrydol. L' Sibrydir fod Dr. Parry a Mr. Hughes yn aw. yddus i fod yn Faer y dref y flwyddyn uesaf. Bydd rhagolygon y meddyg yn fwy clir bellacb. Naw pleidlaia roddwyd i'r cyfaill Tom Wynne. Ofnaf ei fod yn myned ya ddu yn ngolwg y bobl. Chwareu teg iddo, mae wedi cynyg dair gwaith yu awr. Pe cynygiai unwaith etc a cholii, dichon y gwneid ef yn Syr wedi hyuy. Nos LUll, boddodd dyn ieuanc tr&'n ymdrochi yn ymyl yr Ala LH!. Ei eaw ydoedd Eaward Jones, genedigol o Mochdre, ac yn ngwasan&eth cwnjni'r reiitrordd. Yn y treogholiad pasiwyd rbeithfarn o foddiad damweiniol." Ddydd Iau, bu lolo Caernarfon yn rhwyaao wrth allor Hymen y bardd adnabyddus Geraint gyda Mis, Williams, 78, High Street, Porthmadog. Dy- manaf iddynt bib hapuarwydd lh gsnyf fod Geraint wedi rhoddi esiampl dda i'w froliyr teilwng Alafon a Uifon, Geraint, ar ol far gar a,—o'r diwedd, Wr da, ga'dd ei drechu Alafon, Llifon, a llu Gwael eraill sy'n galaru. B;th sydd wedi dod o Gymdeithas Lenyddo! Siloh ? Arferai fod yn llaosog a llwyddLmus, ond nid oedd ya myned i Feddgelert am drip ddydd hu ond 14 Y mae'n rbaid fod rhyw ddrwg yn y gwersyii. Mi fyoaf gael esboniid pin welaf W. Lewis usn John H. Lloyd. Y mae uneto o garcharorion goheithiol" Caernarfon vn cael ei ddyichafa Y mae'r dat- ganydd poblogaidd Tom Harries yn cael ei symud i gaiohar Abertawe i swydd bwysicach. Bydd coll- ed fawr ar ei ol yn y dref a'r cyichoedd, gan y byddai bob amser yn barod i gynorthwyo mewn gwahanol aehosion a chofiwch, aid cinwr cyffred- in ydyw. Y mae ei briod hefyd yn gantores dda a pha ryfedd ? Onid merch ydyw i'r cerddor Eos Brad wen ? Dymunaf bob liwyddiaot iddynt yn eu cyleh newydd Bydd yn chwith genyf golli Tom gan ein bod wedi dilyn ein gilydd amryw weithia.u taallan i furiau'r carchar. Boreu dydd Mercher cyfjrfyddodd un o weith- wyr Betbesda a'i ddiwedd trwy syrthio ya Obwarel Penybryn, Talsarn. John Hughes oedd ei enw, a chartrefai ya Felin Fawr, Bethesia. Ystyrid ef yn un o'r doabarth goreu fel chw&relwr Gadaw- odd brio I a phlaat, a Eu;) gyfeiiiior;, i alaru ar ei 01 Y dydd o'r blaen, wrth ddychwalyd o gyfeiriad Bethesd'i, collodd Maer Bangor lyvvodraeth ar ei ddeurod, a chwympodd oddiarno. Ofuid ei fod wedi ei anafu'n dost, ond da genyf ei fod wedi gwel a ac yn alluog i gyflawai ei ddyledswyddan. Rywfodd nis gallaf gyduno a'r syniad o weled M ie? y Ddin..s Esgobol ya marchogaebh deurod. Prydaawa heddyw cefais "Y Drain Owyniou,' sef llyfr barddonol Gwylfa. Dywed yn ei ddech" reu Mi geisiais dori'r pig-au Wrth hel y gwynion gangau Tyfasant oil yn Nghymru gain— Y ddreinen fferf a'r ddreinen fain, Os cei di lili yn mysg y drain, A syliu'n ddwfn i'w chalon hi, Ceir ynddi wel'd fy nghalon i. Cefais lawer o fwynhad yn y gyirol, ac mae'r liE i'w gvveled yn amlach na'r dram ynddi. Da genyf ddeali fod y bardd mewn ieohyd da, ac yn pre- gethu bob Sul. Yr oedd gweinidog y dydd o'r blaea yn d&dleu ag un o'i tolod,.u yn nghylch gwertha ilyfrau new- ydd y M.C Wedi pGôthi gyda'r mater, sylwodd y gweinidog, Y gwir am dani," meddai, "nid yd ym yn gofalu dim am y llyfrwerthwyr," pryd yr atefaodd yr aelod, Mi garwn i ohwi ddealj nad ydym ninau yn hitio dim vn y gweinidogion." Pe gelwid yr aelod i gyfrif, fealiai y dywedai rhywun, Well done. Heddyw yr oadd nifer fawr o Wirfoddolwvr Caernarfon a'r cylchoedd yn dychwelyd o Black pool, wedi cael wythnos o seibiant yno. Buaswn inau hefyd yn gwirfoddoli i gymeryd wythnos yno. Nos Sadwm. OBADIAH DAVIES. Aafonwyd Margaret Ano Roberts i sefyll ei phrawf yn y frawdlys gan ynadoa B-mgor ddydd Mawrth ar y cyhuddiad o geiu genedigaeth ei phlentyn.

---:0:---BETH YW BITTERS GWILYM…

------__---,,------,----__---Gwroichion.

Ein Cenedl yn Manceinion

------------,---__-"__-_------------------_ø_-----Yr…

!Offfrim Slwyd.

Cymru yn y SonsUci.

Hodisn o'r Ddinas. I ,