Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Cardd y Cerddor.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cardd y Cerddor. DYDD Sadwm, cynaliwyd yr wyl fawr gerddo; ol Gymreig yn y Palas Grisial, Liundain, pan y rhoed datganiad o weithiau Dr. Joseph Parry gan mwyaf. Daeth tua phedair mil o leisiau yn ngbyd, a chaed datganiad rhagorol o "Cambria ac amryw ddarn- au eraill; ond dywedir na wnaed chwareu teg a'r darn newydd o weith y Dr a chwynir hefyd nad oedd y rhaglen mor Gymreig &g y gallasai ac y dyl- asai fod. Gresyn am hyn, oblegyd pwa gyorychiolir Cymru mewn gwyl Gymreig dylai fod felly mewn gwirionedd. Gresyn mawr fod cansddeailtwriafith yn nglyn ar brif gystadleuaeth gorawi yn Eisteddfod Oasnewydd. Un darn a nodir yn y rhaglen, set .¡ They that go down to the sea in ships," ond ceir yn fjysylltiol a. hwn ddau eraill, sef Save us, Oh God," ac" Oh that men will praise the Lord," a'r tri ya gwneud i tynu un rhan a elwir "The Mariners," Y dyddihU diweddaf, deailwyd gyda syndod mai un dam yn unig a fwriadai Merthyr ac ua neu ddau eraill ei barotoi a'i ganu. Pan ddeallwyd hyn gan bump neu chwech o gorau eraill ydynt yn parotoi, gwrth. dystient a dywedant na fydd iddynt ganu os na chenir y cyfan. Gwaith y pwyllgor yn awr ydyw ceisio heddychu a chyflafareddu rhwng y gwahanol gorau. Gobeithio y llwyddant ar unwaith er mwyn yr Eisteddfod. Nos Wener ddiweddaf, cynaliwyd eyfarfod dy- ddorol yn nghapel M C. Chatham Street, dan lyw- yddiaeth y Parch W. 0, Jones, B.A., pan y cyf- Iwynwyd tysteb o awrlais hardd a phwrs o aur i Mr W. Williams, sydd yn ymddiswyddo o fod yn arweinydd y gaa yn y lie ar ol gweinydduir swydd am ddeunaw mlynedd. Arwydd dda ydyw canfod eghvysi yn barod i gydnabod oes o fEyddlondeb ac ymroddiad. Cyflwynwyd hefyl oriawr a cb&dwen aur i Mr Robert Harvey am was:maethu y gynull- eidfa fel organydd er pan adeiladwyd yr organ ya y lie. Hefvd cyflwynwyd anerclnad a dailun o'r organ i Mr Ward, Southport, am ei wasanaeth yn cynllunio ac yn cynorthwyo cyfeillion y lie pan yn adeiladu'r organ. Gw;dth arall hyfryd iawa yn y cwrdd oedd croes- awu'r organydd newydd, set Mr J. H. Roberts, Mus. BiC, Gwnaed hyn yn gynes gan ymlawenhau eu bod wedi sicrhau gwasanaetli gwr o safU Mr. Roberts. Disgwyliem fwy o gerddorion y ddinas yno, ond diau iia waaed y cyfarfod yn ddigon hysbys. Siaradwyd yn ddoniol a ffraeth gan amryw frodyr or He, y rhai a dystieot i ffyddlondeb Mr Williams gyda'r canu. Ffynaiteimlad hapus trwy y cyfarfod, a cheir rhagolygon dis^laer am ddytodoi caniadaeth y cysegr yn y lie. Yr wythnos hon cynelir gwyl gerddorol dair- blynyddoi Caer. Mae hon wedi arfer bod yn nod. edig o dda, ac y mae pob lie i ddisgwyi mai felly y trydd allan e'eni. Bydd atnryw o'r prif gantorion yn cymeryd rhan, ac yn eu plith rai o'r ser Cymreig, Gwelaf fod y rhaglen yn cynwys Overture newydd I o'r enw "Saul," gan Mr Granville Bantick, y gwr sydd yn cymeryd gofal y gerddoriaeth yn yr ardd I newydd sydd wedi ei hagor yu ddiweddar yn New Brighton. Rbyw bum' mlynedd yn ol, yr oedd y cerddor hwn yn efrydydd, ond y mae erbyn hyn wedi dringo mor uchel fel y eyfeiriai Mr Fuller Mait- land ato mewn araith ar Gerddoriaeth yn ystod teyrnasiad y Frenhines," fel un o brif gerddorion ieuainc y dsyrnas. Bydd y gantores enwog Miss Anna Williams yn gadael llwyfan y cyngherdd yn yr hydref ac yn ymgyflwyno i ddysgu eraill sut i gauu. Y mae wedi trefnu i roddi'r 41 cyngherdd Ha.rwel yn y Royal Albert Hall, Llundain, nos lau, Hydref 13. STRADELLA.

-0-Nodion Amaethyddol

--()--Marohnadoedd.

Amwythig.-Gorph. 17.

Lerpwl, Gorph. 19.

Xjlundain, Gorph 20.

Salfoxd, Gorph 20.

Pwllheli-Gorph. 14.

Bangor, Gorph 16.

Caernarfon, Gorph 17.

Lerpwl, Gorph 19.

Dinbych, Gorph. 16.

Llangefni, Gorph 16,

---\°)---ICynadledd Fawr Wasleyaid…

0. Lleol

PWLPUOAU CYMREIG, Gorphenaf25.…

,,,,,,,I(J-Yswiriant Deniadol.

Advertising

Family Notices