Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Robert Roberts, Dolmelynllyn

Cymru yn y Senedd. |

Cwreiohfon.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cwreiohfon. II E buasai Glan Alan yn fyw yn aivr i ysgrif- enu ei Dridiau yn Llandnndod," fe fuasai yn rhyfeddu weled y gwaluniaeth sydd yn y lie. Y pryd hyny nid oedd ond prin haner dwsin o ffertn- ydd yn y gymydogaeth i lettya dyeithriaid, ood yn awr y mae yno dref newydd o dai cymhwys i d'lerhyn, ar gyfartiledd, o ddeugain i driugam o bersooau bob un, a'r oil yn liawmon hyd yr ym- yion, a phob un, ar gyfartaledd eto, yn yfed deu- chwait o'r dyfroedd cyn brecvrest. Dyma 11 faros llafur ardd^rchog i ureithwyr dirwest. Yo ol yr Hen Lyfr, "y rhai a feddwact, y nos y meddwautood i'r gwrfchwyneb, cyo brecwest y meddwir ya Llandriodod (os meddwir hefyd) ac os na feddwir, nid ar y swm a ytir y mae'r bai. If Cyfarfyddais un hen Gymro yn nhaprwm Ffynonliwyuygog oedd wedi ilyncu ei 18 glasied, ac yn galw yn awyddus (fel pe buasai y geg wylit arno) aai ei aga>nfed namyn un Sleddyliwch, mewn difri, mewn ffordd o gyferbyniad, am slotiwr a phum chwart o gwrw yn ei grombil 1 f Yn mhiith yr yfwyr yn Llandrindod, sylwais mai y rhai sy'n areithio drymaf ar ddirwest oedd- ynt y ilyncwrs penaf—yn weinidogion, blaenoriaid, I a phobl a. dywedai un C,.¡rdi pert y dylsai hyny bylu min y cludd ya en hyinosodiad didrugaredd ar wane y trueiiiia'd y rnae cymeryd tropyn gormod j yn beihod p-irod idlynt," If Cefais y pleser o adnabod y cymrawd sionc Ap Cyffia ar Ian liyn y moddion un boreu, ac yr oedd doniol«vcH Cyrnreigyddioa Manoeinion yn fyw yn ei lygaid ac ar flaen ei dafod. i' mae Helyntion Aneurin Howei ya rhwym o fod ya ddyogel yn ei law ef. Cyfae widiad hapas oedd iddo redeg o ei law ef. Cyfae widiad hapas oedd iddo redeg o Maaceinion i'r fewnol olchfa lie nad oes e,slau I seboa. Yn wif, yr oedd yn dechreu graddgochi yn aaion wedi dechreu yfed. IF Elai un boneddwr oddeufca'r lie fel pa buasai )' wedi cael ceaadwri o'r aefoedd, gan ddaogos papyr 1 bawb a gyfarfyddai a dywectyd, What do you think of thi.s ? Isn't it good ?— There was a young lady of Crewe Who wanted to catch the 2.2 Said the porter, "Don't hurry, Or scurry or flurry, It's a minute or 2 2 2 2." If 'Doedd dim rhyfedd i rhyw ddiacon ystyriol, wedi sylwi arno, fyned yn ei flaen yn syrffedlyd, t-An fwtnian, -1 Tw, tw, tw. tw, tw; tws," &c. If Yn wir, yr oedd yn ddigon a gwneud i ddyn ehwerthin ei galon allan wrth weTd ambell i lab wst crothog yn torchi ei lodran at ei bea gbn i ddaogos ei goes trwy ei g2HI0 hyd y rhodfeydri yno: &c ambell i liprin arall yn ei ddynwared ag oedd yn gwneud i ddyn feddwl, wrth edrych ar ei bed- ion, am goes Hwy bren. 'Ðae:J dim pall ar flolineb y rhai a fynar.t fod yn àd. If Gwelais un boneddwr o Gaerdydd wedi dyfod oddicartref i farw, j n ol ei feddwl ei hun a phawb o'i gydaabod, o dan y diabetes, ond wedi yfed dw'r y magnesia am dAir wythaos, yr oedd yn berffaith iach. Y mae Ifaith fel hon yn werth ei chroniclo, er cy farwyddyd i'r rhai allant fod yn dyoddci o'r anhwyldeb blin hwnw. IT Dywedai wrthyf ei fod yn teimlo bob dydd fod y d wfr yn bwyta ei afiechyd, fel, erbyn y di- wedd, ei fod yn teimlo y dwfr yn wrthwynebol am nad oedd iddo ddim i weithio arno. If Pwy ydyw brenin Llandrindod 'nawr, ar ol colli Mr. Dafis, Lerpwl ?" ebe rhywun wrth un o'r brodorion, pryd yr atebodd yntau mor ddifrifol a phe buasai yn darllen Salm, "Mr. Jenkins, Gwalia —fe 'dyw'r brenin 'nawr." Ac yn wir, brenin braf ydyw hefyd-mae pawb yn smytio iddo. If Ni feddyliais, Mr. Gol,, fod Y Gymro mor uchel yn syniad y genedl nes i mi fyned i Landrin- dod-yr oedd pawb o bob cyfeiriad yn Nghymru yn rhoddi gair da iddo. Pryderai rhai am y "Gwreichion" wedi dod i gvffyrddiad a dw'r Llandrindod, ond car hamdden eto i'w hel o'r dw'r. Nid yw y tan allan eto. If Cododd dadl yn y tren wrth ddyfod trwy or saf Llangunllo ar y ffordd adref beth oedd ystyr yr enw. Mynai un gwr barfog mai llygriad oedd o Llan Sg-un-llo, megys Llandriilo yn Edeyrnion a I dadleuai Cymro tordyn o Lerpwl y rhaid mai yr ystyr yw Lian-eyit llo,—hyny ydyw megys, mewn geiriau eraill, Llan-heffer. Peth mawr ydyw bod yn scolars, onide ? IT Rhyfedd y gwahaniaeth sydd yn hinsawdd y gwahanol siroedd yn Nghymru. Wrth deithio o sir Faesyfed i sir Ddinbych, sylwem, tra yr oedd- ynt yn brysur hefo'r gwair yn y sir hono, yr oedd- ynt yn brysur hefo'r yd rhwng Craven Arms a Church Stretton, ac oddeutu'r Amwythig. Mae sir Gaer a sir Ddinbych hefyd yn ddiweddarach na sir Amwythig. If Cofion cynesol at bawb o'm cydyfwyr yn Llan- drindod, a gobeithio y dychwelant, fel y dychwel- ais i, yn well o'u hymweliad a'r lie. ais i, yn well o'u hymweliad a'r lie. CYFARWYDD r

--0--¡ Arholiad Corsedd y…

Newyddlon Cymreig. r