Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Goreu Arf, Arf Drsg" lesu n a d gamwalth." Duw a phob daiont," CYNLIK EISTEDDFOD TEMLWYR DA LERPWL, YN HOPE HALL, HOPE STREET, Dydd Llun, Gwyl y Banc, Rhigrfyr 27, 1897. Beirniaid y Gerddoriaeth-Mr. J. T. RFFS, Mus. Bae., a rr w. T. SAMUEL. G. & L., T. S, C. Beirniad Farddoniaeth- PEDROG. Rhyddiaith-Parchn DANIEL ROWLANDS, M-A, DAVID POWECLL, Dr. R. THOMAS JONEB, Y.H., a Mr I. FOULKES. PRIF DESTYNAU: PRIF GYSTADLEUAETH GORAWL.—I'r C6r o feibion (heb fod dan 35 na thros 50 mewn nifer) a gano oreu Cydgan y Pysgodwyr {!). Maldwyn Price, R.A.M.). Gwobr laf, 20p. a Chwpan A.rianJrhodd W. H Lever Ysw.); 2il, 5p. ~J US TESTYN Y GAD AIR.— Awdl "Martin Luther yn Nghynghor Worms." Gwobr. Cadair Dderw, gwerth, 5p. 5s. AM Y LLAWLYFR DIRWESTOL (Text Book), goreu at wasanaeth y Temlau a'r Gobeithluoedd I Cymreig, heb fod dros 40 tudalen argraphedig, at faint Y Geninen Gwobr, 10D 10S. NOFELIG(Gymraeg neu Saesneg) yn desgrifio bywyd gwledig yn Nghymru (tua 3,000 o emau). Gwobr (rhoddG. CaradogRees, Ysw., O.T.). Gwobr, 2p. 2s. r K AM Y GADAIR DDERW EISTEDDFODOL oreu I fod yn eiddo'r Pwyllgor, Gwobr, 5p. 5s. Gellir cael Rhestr gyflawn o'r testynau ond anfon stamp at LLKW WYNNa, Ysgrifenydd, 43, The Woodlands, Birkenhea D. R. JONES PIANOFORTE ORGAN, HARMONIUM & MUSIC SELLERS 106, HOLT ROAD, LIVERPOOL. Tuning & Repairing a Speciality Music sent by Post cannot be exchanged, Cedwir Stock helaeth o bob math o offerynau Cerdd. Aiff yr hen offerynau- heb allu Beliach i'r eysgodau Bwa celf sy'n bywiocau G&llu tyner gwell taa&u."—Tvdno. PIANOS o ios. 6ch. y mis ac uchod, AMERICAN ORGANS, 5s. y mis, &c. I HARMONIUMS, 4s. v mis, &c. I. Stock ragorol o'r Caneuon goreu, newydd a hen. Scliool of Music, Voice Training, Violin, Piano, &c., &c. Prospectus free on application. CABTBEF~CY8&BEIG I YMWELWYE a LLUNDAIN Pa le i gael llety cysurus ytj tJunaain ? Ewch o Padding ton Statiolo, G,W.R., gyda'r Llndei ground i Gower Street Station, am No. 9 Den 30, Euston Square, r-eu o Euston Station (L & N. W. Ry,), pa tin sydd yn Hgos iddynt. GLASLYN HOUSE EVANS' TEM.P.ERA.NCE HOTEL, 9, Euston Square, London, N.W. D. EVANS, Perchenog. Neu CEL T (KELT) TEMPERANCE HOTEL, 30, Euston Square, London, N.W. F. DUNN, Percbenog. Y mwyaf canolog i boo rhan 0 Lundain. CHESHIRE LINES ..t1 t l..I."J TRENEWYDD RHWNG MANCEINION A GLAN MOR CEREDIGION. Rbedir TRENS CYFLYM i OGLEDD CYMRU a CHYFFINIAU LLINELL Y CAMBRIAN, Lavatory Carriages o'r cyntaf a'r trydvdd dosbarth rhwng Gorsaf Ganol MANCEINION ac ABER- YSTWYTH. fel y canlyn :— Amser. Amser. Dydd Gwaith. Dydd Gwaith Gorsafoedd am. p.m. | Gorsafoedd. a.m. p.m. Manceinion (Ganol) gadael 10 10 330 | Pwllheli gadael 1010 — Stockport (Tiviot Dale) 9 5 320 Porthmadcg 10 48 Altrincham a Dowdoll „ 10 26 345 | Abermaw 1135 150 Knutsford less 3 53 I Abe; ystwyth 12 5 2 20 Northwich 10 46 4 2 Drefnewydd „ 1 53 420 Hartford a Greenbank 10 51 4 8 i Tiallwiog 222 5 0 Caer (Liverpool Road) „ 11 17 4 29 Crocsoswallt 2 50 5 30 Wrecsam (Ganol) cyrhaedd 12 0 5 12 Wrecsam (Ganol) cyrhaedd 340 615 Croesoswallt 1240 6 15 Caer (Liverpool Eoad) „ 422 7 2 Trallwng 125 655 Hartford a Greenback 4 45 7 25 Drenewydd 2 0 745 Northwich 4 50 730 Aberystwyth 340 9 35 Knutsford 5 0 740 Abermaw 4 0 Altrincham a Bowdon 5 10 7 49 Porthmadog 5 33 Stockport (Tiviot Dale) 6 18 8 20 Pwllheli 6 0 1 Manceinion (Ganol) „ 5 30 810 Am amserau dychwelyd, cysylltiadau yn y gors- a.foedd cydrhyngol, a manylion am drens eraill gweler tablau amser. GOFYNWCH AM DOCYNAU GYDA'R "CHESHIRE LINES." DAVID MELDRUM, Goruchwyliwr. Lerpwl, Gorph 1897. T JOBBERS, HOUSE REPAIRERS, a f\ DRAINERS. Yr wyf yn dymuno gwneud yn hysbys fy mod yn gwneud Planian a Drawingsobob math o waith, ac yn unola bye-laws y Corporation, am y prisiau iselaf. Cyfeirier-WILLIAM THOMAS, 34, Norton Street, Liverpool. WANTED for the Home & Registry for Welsh Servants, about to be removed to No 2, Hope Place, a LADY SUPERINTENDENT. Knowledge of Welsh essential. For particulars of duties and salary apply by letter before September 1, 1897, to Miss DAVIES, 142, Bedford Street S. Mae'r Parch W. F. Lewis, B.A., Wilmington, Delaware, America, mab y diweddar Barch Dr. Dickens Lewis, ac wyr i'r diweldar Barch Dr Lewis Edwards, Bala, ar ymweliad a'r wlad hon yn awr. Er: s yma oddeutn deufis. ClFApOD GYSTADLEDOL GROVE STREET, LERPWL, NOS IAU, HYDEBF 14, 1897. Dry savin ago red am 6-30 i ddechreio am 7. TESTYNAU AGORED I'R BYD. Traethawd "Y moddion goreu i wrthsefyll ymos- odiad Pabyddiaeth yn Nghymru." Gwobr, Pi Is. Am y 50 llinell goreu ar "Farwolaeth Absalom." I Gwobr, 10s. 6c. Dau Englyn, Tawcb Tachwedd." Gwobr, 3s. I Barti o 12 a gano men" Y Lloer (J. Thomas I Llanwrtyd). Gwobr, £ 1 10s. Unawd Tenor, "Llwybr yr Wyddfa" (W. Davies). Gwobr, 5s. Unawd Baritone, "Y Milwr Dewr" (Dr Parry— nid J. Henry, R.A.M., fel y nodir yn y rhaglen—yw awdwr y gan hon). Gwobr, 5s. Unawd Soprano, "Y Gloch" (Wm. Davies). wobr, 5 5. Pedwarawd ar yr olwg gyntaf (dewisedig gan y beirniad). Gwobr, 4s. Beir,tiad-Mr. J. T..JONES. Cystadleuaeth Canu Penillion ar yr Alaw, "PenRh&w" gyda'r Delyn. Gwobr, ios. 6c. Bydd TELYNOKES LLEIFIAD yn y cyfarfod gyda'r Delyn yn barod i chwareu i'r holl gystadleuwyr. Beirniad-Mr. W. 0. JONES, Blaenau Ffestiniog. Ceir hefyd amryw destynau eraill agored i Anni- bynwyr Lerpwl, Birkenhead, a Seacombe. Rhestr gyflawn o'r testynau i'w chael gan yr Ysg., E. G. EDWARDS, 3, Arundel Street, Princes Park. J^IYERPOOL & IS^ORTH ^Y^ALES S.S. CO., LIMITED. DAILY MORNING SAILINGS from Prince's Landing Stage (Sundays excepted, and weather and other circumstances permitting). P.S. ST. TUDNO DAILY, Leaves Liverpool 10-45 am Leaves Menai Bridge 3-30 pm „ Llandudno. 1 0 pm Basgor Pier 3-40 pm Bee-nmaris 2 0 pm Beaumaris. 4-0 pm Bangor Pier 2 20 pm Llandudno 5 15 pm Arrives Menai Bridge 2 30 pm Arrives Liverpool 7 30 pm AFTERNOON SAILINGS.—ST. ELVIES. MONDAYS, TUESDAYS, and SATURDAYS for North Wales, leaving Liverpool at 2 o'clock, connecting with the "St. Tudno leaving Llandudno at 5.15 p.m., and arriving back in Liverpool at 7,30 p.m. Afternoon Excursion Fares-First Return, 4s 6d; Second Return, 2s Bc. For fares and further particulars apply to THE LIVERPOOL & NORTH WALES STEAMSHIP CO., LTD., T. G, BREW, Secretary, 20, WATER STREET, LIVERPOOL. Telephone 6366. NORTH WALES AND BACK THE SAME DAY. THE CHEAPEST AND BEST SEA TRIPS OUT OF LIVERPOOL. Best and Quickest Route to Holywell, St. Winifred's Well, Pantasaph, Prestatyn, and Rhyl. The Fast Paddle Saloon Steamer FLYING FALCON Will Sail from the Prince's Landing Stage and Mostyn (weather and other circumstances permitting), as under ;— LIVERPOOL to MOSTYN and Back the same day. vl Average passage 1 hour and 45 minutes, giving passengers two or three hours ashore in one of the prettiest spots in North Wales. Long Day Trips, about ten hours ashore. From LIVERPOOL. From MOSTYN. Thursday, Aug. 19 U.O am I Thursday, Aug. 19 ..4 30pm Friday 20 11.30 am « Friday 20 ..4 30pm Saturday 21. 2 0 pm i Saturday, 21 ..5.15pm Monday 23 > No Monday 23 No Tuesday, 24 f Sailings Tuesday, 24 J Sailings Wednesday *25.. 8 0 am | Wednesday „ *25 .10. (Fa. m. *25. 5.0 pm j „ *25 .7.30pm August 2fith, Long Day Excursion from Liverpool to Mostyn and Back. I August 25th and 26th, Long Day Excursion from Mostyn, to Liverpool and Back. Single Fare, 1/6; Return Fare. 2/6; Bridge extra. Tickets not transferable, and available for day of issue only SOUTHPORT every SUNDAY at 3 p m. Return Fare, 1/6. Refreshments on Board at Moderate Charges. Office; 27, WATER STREET, LIVERPOOL. Telephone 2334. Cyhuddwyd deg o chwarelwyr gerbron ynadon Bettwsycoed ddydd Sadwrn o dwyllo'r cwmni. Honid fod eu twyll yn golled o 60p y mis i'r meistri. Gohiriwyd yr achos. Bu Gwirfoddolwyr Arfon a sir Gaer dan arolyg- iaeth y Mil. Brown yn Nghaer ddydd Sadwrn.

NODYN I'R BONEDDIGESAU.

Advertising

DARWIN.

[No title]

Advertising