Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Athrofa Prifysgol Cymru, Aberystwyth.I

Cwreichion.

BETH YW CYNILDEB?

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETH YW CYNILDEB? MAE gan lawer o bobl syniadau cyfeiliornus am yr hyn yw gwir gynildeb. Creda rhai mai ymwadu â'u hunain yn mhob dim ydyw, ac o ganlyniad, ymgad- want yn ami rhag yr hyn a wnai wir les iddynt. Camsyniad mawr yw byn. Nid yw y fath ymddyg- iad, ond rhith o gynildeb, ac, mewn gwirionedd,. mae yn ami yn achos o esgeulusdra sydd yn profi yn aiweidiol. Gwir gynildeb yw gwneud y defnydd goreu o bob peth yn eu meddiant. Mae y gost o fyned i lan y mor, neu i'r ffynonau, yn enwedig i'r dosbarth gweithiol, gymaint fel mae yn ddyledswydd arbemg arnynt, ao yn neillduol ar y rhai sydd wan neu glaf, i geiaio cael y lies mwyaf sydd yn ddichonadwy. Mae profiad lluoedd yn ein gwlad yn tystio fod •cymeryd cwrs o Quinine Bitters Gwilym Evans yn ystod eu hymweliad a glan y mor, neu pa le bynag yr atit i dreulio eu gwyliau, wedi profi yn llesol iawn iddynt, ac wedi dyblu y budd a dderbynient oddiwrth y cyfnewidiad, pe heb gymeryd y cwrs o'r meddyglyn rhagorol hwn. Mae Quinine Bitters Gwilym Evans yn gyd-gasgliad godidog o'r hyn sydd feddyginiaethol ac adgryfhaol yn holl brif lysiau y byd llysie^uol. Mae pawb sydd wedi roddi prawf arno yn eydnabod ell rinweddau a'i effeithiolrwydd, ac mae llawer wedi ceisio ei efelychu ond yn ofer. Gwerthir Bitters Gwilym Eyans gan fferyllwyr yn mhob man mewn Poteli 2s 9c a 4s 6c yr un, a gellir ei gael trwy y post ¡ am y prisiau uchod yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion Quinine Bitters Manufacturing Co., •"Wid., Llanelly. South Wales.

Nodion o'r Odinas.

-----Eisteddfod Cenedlaethol…