Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

Marwolaethau. Y PARCH W. EVANS (Monwymn). FORE ddydd Liun, yn Gwynfa. Villa, Oaergybi, bu farw'r Parch W. Evans (Monwyson), yn 63 mlwydd oed. Ba'n dihoeni'n hir, ae nid oedd ond newydd ddychwelyd o Llandrindod, lie bu'n ymchwil am adnerth i'w iechyd. Brodor o Amlwch ydoedd, ac yno y dechreuodd bregethu gyda'r Wesleyaid. Yn 3859, dechreuodd gylchdeithio, ac ordeiniwyd ef i gyfliwn waith y weinidogaeth badair blynedd yn ddiweddarach. Edrvchid arno fel un o bregeth- wyr ablaf y cyfundeb yn Ngogledd Cymru. Meddai fwy o feddyig M Wch nag o ddavm traddodiad, ac yr oedd bob amser yn adeiladol. Yr oedd yn dra modrus gyda'i ysgrifell hefyd, a theithiodd lawer. Rai blynyddau'n ol, ymwelodd ar Unci Daleithiau, a bu'n traddodi darlith ddyddorol ar hanes ei daith mewn llu o fanau. Nid oes ond ychydig fis oedd er pan lvwyddai mewn darlith a draddodiu can y Parch Dr David Roberts, ac wele'r cadeirydd a'r darlithydd wedi eu cymeryd ymaith o fewn diwrnod i'w gilydd. Gedy weddw, dau fab, a nierch i alaru am dano. Bu Moawysoa ar gyleh. daith Lerpwl am dair blynedd, o Medi, 1877, ac i Dowyn Meirionydd. PBOTF. E. WYNNE PARRY. BALA. Nos Sadwrn, yn ei breswyl yn y Bala, bu farw'r Proff. E. Wynne Parry, ar ol cystudd byr ond caled, ac efe onid 39 mlwydd oed. Mab ydoedd lr Parch. Dr. Griffith Parry, Car no. Yn ei febyd bu yn ngwasingeth Ariandy GogSedd Deheudir Cvm- ru a thra'n aros yn Nghaer dechreuodd bregethu. Ae'th am gwrs o addysg i Goleg Aberystwyth, nc oddiyno i Rydycbaiu, lie y graddiodd gan eaiil an rhydedd mewn ha.nes. Bu'n gweimdogaethu am- ryw flynydaau ar eglwysi Seisoig y M O. yn Aber- honddu ac yna yn Rhuthin. Yn 1889. penodwyd ef yn athraw Vsgol Ragbarotoawl y Bala sy'n gys yllfciedig a'r Coleg Duwinyddol. Rhoddid giiir da iddo fel athraw llwyddianus, as yr oedd yn fawr ei barch ae iddo serch dwfn yn nghidonau y .nyfyr- wyr. Yr oedd hefyd yn dra paoblogaidd fel pie- gethwr yn y ddwy iaith. Oyinerai ran fiaerllaw gTda materion cyfundebol. Yn ddiweddar ym- gymerodd a golygu Cofiant ac ysgnfemadau y di- weddar Brifathraw D. Chas. Davies. Gedy weddw, a theimlir colled ar ei ol mewn Uawer cvlch. Oym- erodd yr augladd le ddoe (dydd Marcher) yn rnyn- went henôfol Llanycil. DR. DUNCAN FRAZER. Nos Sal, yn ei anedd, Westwood, Colwyn Bay, ba farw Dr. W. Duncan Frazer. Brodor o Ddinbych ydoedd, a gaowyd ef Ebrsll 15, 1859. Efe oedd mab hynaf Mr Ltchlats Frazer, fu'n cadw masuaehdy diliad yu y dref am 50 niivnedd, a'r hwn sy'n awr yn byw ya Pensarn, Abergele. Addysgwyd D- Frazer yn ysgol Grove Paik, Gwrec34t», a ehrifysgol Edinburgh, ite y gradd- iodd yn M. B. Y msefydlodd yn fJhyyn Bay "d deng mlynedd yn ol, ac yr oedd yn wr cymeradwy iawn yn ei broffeswriaeth. MR. ROBERT JONES, MAKCEINION. Hysbysir marwolaeth Mr Robert Jones, Mancein- ion, Cymro adn&byddus. Ganwyd ef yn Dyserth 57 mlynedd yn ol. Aeth yn brentis o plumber i Rhyl; a thua 40 mlynedd yn ol ymsefydlodd yn Manceinion, gan ddechreu busnes yn Upper Brook Street 26 mlynedd yn ol. Yr oedd yn wr blaen. Haw mewn cylchoedd Cymreig yn athraw yn yr ysgol Sul; ac am flynyddau yn llywydd y Gytnanfa Ganu. Bu'n egniol fel Bhyddfrydvvr, ac yn genedl- garol fel Cymro.

-;0;--Tai Trwyddedol ardal…

Ltawysgrifau Cefn Coch.

Advertising

Ueol

Rhagolwg Cysurus. I

Y Sedd Wag yn Sir Ddinbych.

Advertising

Family Notices

PEIRIANT CYWRAIN.