Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

...-"-----.--------------…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Newyctdion Cymreig. Penderfynodd Cynghor y Bermo yn en ewrdd dt. weddaf oleuo'r dref a thrydan. Oodir cronfa o 14,000p yn Ksgobaeth Bangor er gwneud pob bywoliaeth yn werth o leiaf 200p. Y Parch 0. Tidman, gweinidog eglwys Nodidfa, Abersychan, sydd wedi ei benodi yn arolygydd Cenadaeth Uartrefol Ooleg Baogor. Yn Llys Sirydd Lerpwl ddydd Mawrth dyfarn- wyd 25 >p i Miss Kata Elizabeth .Tones, Gwre3s«,m, am i George L. J enkmson dori amod priodas a hi. Am tasnachu'n annghyfreithlon, dirwywyd Jos- eph Evans, arwerthwr, Rhyl, i Ip a'r oostau gan ynadon Pwllhsli ddydd lau. Cyfarfu Pwyllgor Gweithiol Bwrdd Canolog Add- ysg Cymru yn Amwythig ddydd Mereher. Pen- odwyd arholwyr i brofi'r myfyrwyr yn yr ysgolion canolradd. Yr oedd 1,200 o geffyku ar werth yn arddangos- f-A Gwrecsam yr wythnos ddiweddaf. Cafodd Mr J. Jones, Whltegate, 102 2ini am un ceffyl, ac yr oedd y prisiau oil yn anughyffredin o uchel. Mae'r Parch W. F. Lewis, Wilmington, America, mab y diweddar Dir Dickens Lewis, wedi ei ethol yn Uywydi Henaduriaeth Newcastle—yr hynaf yn yr Uaoi Dateithiau. Mae eglwys Aanibynol y Bala am wahodd Un- deb Oyuulie'dfaol Cymru i gyaal ei gyrddau blyn- yddol yn 1899 yn y dref hono a'r Parch T.Talwyn PhUlips, y gweinidog, yn trefnu deissb i'r psrwyl. Cynaiiivyd cvmanfa gauu M.O. acdal Bagillt yn Ffiint ddydd lau, y Parch D. M. Davies, Rhoses- mor, a Mr R. W. Dodd, Oaer, yn llywyddu, a Mr E. Ffestin Jones, Ffestiniog, yn arwain, Yn Llys Methdalwyr Ffestiniog ddydd Mereher, ymddangcsxld Wm. Morris, Gwsatty'r Highgate, Trawsfyj.ycrd, a Wm. Lloyd, George & Dragon Inn, Llimwsfc. i fyned dan eu harholiad cyhoeddus. Cynelu- cyrddau blynyddol Uncleb Cristioaogol y Co!egaa eleni yn Mangor, Hydref 3, 4, a. 5. V prif siaradwyr q diaut, Archddiaoon Wilsou, Mancein- ion Mr liolchkiss, Birmingham a'r Parch W. E. Burroughs, Llaodain. Ysgrifana gohebydd i gyfoesolyn :—" Sibrydir fod Dr Llewelyn Bevan i gael ei wahodd i fod yn brifathraw Coleg Aberhonddu. Hefvd enwir y Parch Alford Davies, New Ba.rnet, a'r Parch E. Griffith Jones, Balham; ond nid yw'n debyg y rhoddant hwy eu heglwysi i fynu." Bu'r Oadlywydd Arglwydd Wolseley yn arcs gyda'r Anrhyd. F. G. Wyan, Glynllifon, yr wyth- nos ddiweddaf, %t yf) t-amw,y i weled rhyfedlodau yr Bryri. Ddydd Mawrth bit ya Ðgolwg Milisia Caernarfon » ohwareuwyd alawon Cymreig gan y seiodorf i'w groesawa. Yn ea cyfarfod dydd Ian, dirfa i warcheidwaid Gwrecsam wrthod awgrym Syr Watoyn i ddanfun plant y tlotty i ysgolioa y dref yn lie cad w ysgol- feistr a moistres. Tybieot na fyddai hyny o un- rhyw fantais i'r plant nac i'r Undeb, Ar gais Bwrdd LlywùdfJcth Leol, adeihidodd Gwarcheidwaid Treftynon gutref i'r plant amddi- i-kd mewa m-.es ger y tlotty, ar drAul o l.SOOp. Yn y cyfarfod diweddaf, amlygold rhai o'r gwar- cheidwaid fod yr adeilad newydd yn llawer rhy dda i'r plant. Bwriada pabl CaermHfoQ fyned i dtaul fawr i w-,Iia'r dret., ae ya y d;iau gyfarfo1 diwecfdsf o'r CyDghor psnderfyuwyd benthyca 16,152p tuag at y gwe:li».ntau caalynol -Pont yr Aber, 10,000p helaethiad y gwaith dwfr, 3309p; liadd-dii naw- yddion, 193p; gwelliantau yn Cadaant, 150p gwelliantan ar lania Moo, 2,500p. Mewn Cv far fod o Gynghor Rhyl ddydi lau, rhoddwyd trwyridedtu i berchenogion cerbydau a rhybuddiwyd y gyiriedyddion, os pirent unrhyw anngh^flaustra i ddeurodwyr, y coilent eu trwydd- edau. lr oedd y Oynghor yn benderfynol o amddi- ffyn yr olwynwyi a sicrhau iddynt degwch gan y gyriedyddion. Mae fFarm Liedwigan, sydd wedi ei phrydlesu gan Ooles; Prifysgol Baagor er mwya i'r myfyrwyr amaeth'/ddo; wnead arbrofion ymarfarol arni, yn masur 358 o erwu, Mae'r tanyagrifiadau tuag ati yn cyrhaed(I tua 2,000p, gan gynwys l,000p gan Gymdeithas y Dilladwyr 250p gan Syr Heary Tate a lOOp yr un gan Dduc Westminster, Argl. Penrhyn, Mri Rathbone, O. Osvens, ac Alfred L. Joaes, Lt-rpwl. Cynaliodd perchenogian chwareli Gogledd Cym- ru gyfarfod yn N ghfAer. ddydd Gweaor i ystyried eu safle yn j?g*yn»b Daddf lawn i Weithwyr. Hys- byswyd fod amryw gymdeithasau yswiriol yn bsrod i gymeryd y cyfrifoideb, a phenderfjmwyd yswirio yn un o'r cyfryw am y llwyddyn gyntaf beth byu- ag. Daw y ddeddf i weithrediad ar y lafoOr- phenaf. Cred y perchenogion y bydd iddi effeithio er coii pris llechi, calch, a glo. Cynaliwyd cyfarfod cbwarterol Cynghor sir Ffiint ddydd Mereher yn Nhreffynon, Argl. Kenyon yn y gadair. Pasiwyd cydymdeimlul dwys a theulu Mr Gladstone." Ba trafodaeth frwd ar y cynygiad i brynu yr hen Goieg Jesuitiidd ger y Wyddgrug i waead obooo garttef i wallgofioiid dT niwed. Y dwedd fu nodi pwyllgor i gyflwyno ad- roddiad ar hyo.—Penaerfyawyd codi treth o 8c y bunt i gyfarfod treuliau y Cyaghor.—Mvbwysiad- wyd cynygiid i roddi 50p at gronfi fferm Coleg Prifysgol Bangor. 11 Agorwyd ysgol ganolradd newydd y Trallwng ddydd lau, pin y cyfiwyawyd allwedd aur i'r pwr- I pas i Syr G. W. Kekawich, ysgrifenydd Swyddfa I Addysg Cyfeiriodd Syr George yn ei anerchiad at frwdfrydedd y Cymru dros addysg, ac at yr aiddgarweh gy<h'r hwn y cymarent faatais ar Ddeddf Addysg Uwchraddol 1889. Yn wahanol i bobman arall, yr oedd tanysgrifiadau'r Wladwriaeth i Gymru wedi pari mwy o haelfrydedd pariaonol.- Siaradwyd ya mhellich gan y Prifathraw Reichel, Bangor, a Mr W. F. Addie, yr hwn a lywyddai, ac a sylwodd fod yr ysgol yn casl ei hagor yn ddi- ddyled.

Advertising

Advertising

--=-------------------.----------..-..---_..---'---------,Llythyr…

Advertising

...-"-----.--------------…